Tervehdys ST-KLUBIN Pirkanmaan osastolta.

Pidimme ensimmäisen vuosikokouksemme 13.1.-90. Silloin tuli vuosi täy-
           
 teen tämän klubin toistaiseksi ainoan paikallisosaston toiminnassa. 
           
 Kokouksessa valitsimme puheenjohtajaksi Kunto Hirvikosken. Hallituk-
           
 seen valittiin Ossi Eskola, Kimmo Kuusela, Tomi Marjuaho, Esko Murto, 
           
 Petteri Tiilola ja Arto Vesterinen. Tässä siis yhteyshenkilöitä pir-
           
 kanmaalaisille.
           
           
           
 Viime vuoden aikana pidettiin seitsemäntoista klubikokousta, joihin 
           
 parhaimmillaan osallistui parikymmentä jäsentä. Jäsenyyshän on meillä 
           
 perhekohtaista. Yksi maksaa ST-klubin jäsenmaksun ja kaikki saavat 
           
 osallistua. ST-klubissa on Pirkanmaalla yli 50 jäsentä.
           
           
           
 Oman osaston perustaminen oli tietysti vuoden tärkein saavutus, mutta 
           
 teimme myös klubin diskettilehden jouluksi. Koulutus ja retket kuului-
           
 vat tietysti ohjelmaan.
           
 Taloutemme alkaa vähitellen olla itsenäisellä mallilla. Alun veloista 
           
 on selvitty ja laitehankintojakin on päästy tekemään.
           
           
           
 Alkaneen vuoden 1990 toimintasuunnitelman pääkohtia ovat:
           
           
           
 -Kokoustoimintaa jatketaan. Pelikerho on lauantaisin parillisilla vii-
           
 koilla klo 13 ja varsinainen klubikokous klo 14.30. Valokuvaamo STudio 
           
 Hirvikoski antaa edelleen tilansa käyttöömme, ellei sillä ole omaa 
           
 toimintaa samaan aikaan. Muutoksista ilmoitetaan ovella ja PirkkaPur-
           
 kissa. Paikka on Pellavatehtaankatu 25, siis Hämeenkatu 11:n pihan-
           
 puoli.
           
 -Teknistä- ja ohjelmointiryhmää pyritään saamaan kokoon maanantai-
           
 iltaisin. Tapaaminen tulee ilmeisesti olemaan epäsäännöllistä, ja 
           
 PirkkaPurkki kertoo tapaamisajat.
           
 -Ulkomaisia lehtiä tilataan edelleen ja ne ovat lainattavissa kokouk-
           
 sissa kuten hankkimamme kirjatkin.
           
 -Osastolla on nyt omat videodigitoija ja scanneri. Ne ovat jäsenten 
           
 lainattavissa viikoksi kerrallaan varauskirjan mukaisessa järjestyk-
           
 sessä. Niiden käytön opettelu kuuluu kevätkauden suunnitelmiin.
           
 -Muita opiskelunaiheita ovat 1ST_WORD vielä kerran, yleisön pyynnöstä, 
           
 ja ehkä julkaisu- ja CAD ohjelmien opiskelu yhdessä, jos saamme 
           
 opettajavoimia keskuudestamme. Taulukkolaskenta ja boxilikennöinti 
           
 ovat lisäksi mahdollisia aiheita. Paikalla olijoiden kiinnostus rat-
           
 kaisee. Vapaassa keskustelussakin selviää moni ongelma, jos vain 
           
 uskaltaa kysyä riittävän tyhmiä kysymyksiä. Me emme ole mikään ohjel-
           
 mointiryhmä tai atk-salaseura.
           
 -Tarvikevälitystä ulkomailta, pikku lisälaitteita, joita ei Suomesta 
           
 saa, voidaan kokeilla. Löytyisikö vapaaehtoista toimeen tarttujaa? 
           
 Työt kun tahtovat muuten kasaantua.
           
 -Me pyrimme myös toimimaan siten, että Tampereelle saataisiin asian-
           
 tunteva jälleenmyyjä Atarille ja ainakin pikku huolloista vastaava 
           
 liike. 
           
 -PirkkaPurkki toimii yhteydenpitovälineenämme. Siellä välitetään tie-
           
 dot kokouksista, muutokset ja lisäykset toimintaan. Niinpä modemien 
           
 saaminen mahdollisimman monelle jäsenellemme on yksi alkaneen vuoden 
           
 tavoitteistamme. Purkkiin pääsee puhelimella Ellei 
           
 sinulla vielä ole modemia, kysele vaikka Artsi Vesteriseltä, 
           
 sillä pyrimme välittämään niitä aina päivän edullisimpaan hintaan, 
           
 kuten levyasemiakin. Levykkeitä saavat jäsenet kokouksissa tosi edul-
           
 lisesti.
           
 -PD-ohjelmien välityksen lisäksi olemme hankkineet jäsenille myös 
           
 suomenkielistä käyttöjärjestelmää TOS 1.4 vanhempiin ST-malleihin. Se 
           
 on merkittävä parannus vanhojen ST-mallien käyttöä helpottamassa.
           
           
           
 -Klubin vuosikokoukseen 31.3. aiomme tehdä retken Helsinkiin. Ilmoit-
           
 taudu hyvissä ajoin, jotta tiedämme varata kulkuneuvoon 
           
 (juna tai bussi) tilaa.
           
           
           
Mukaan mahtuu, niin retkelle kuin kokouksiinkin!

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003