Valokuva monitorikuvasta


Värimonitorin ruutuun saa näkösälle komeita fraktaaleja, Neon- ja Degas-
           
kuvia tai peräti Spectrumin monicolourilotteluja, mutta heti kun 
           
hehkuva putki sammutetaan ilmestyy näkyviin oma naama vihertävän 
           
kiiltävällä kuperalla pinnalla.^^   ^^31 Kuvia ei voi esitellä 
           
ulkopuolisille ilman ST:tä. Paitsi ottamalla valokuvan ja näyttämällä 
           
dian tai paperivedoksen. 
           
           
           
Mikromonitori toimii periaatteessa samoin kuin televisioruutukin. 
           
TV-kuva on silmän hitauteen perustuva silmänkääntötemppu. 
           
Hitaus johtuu siitä, että valon synnyttämä ärsytys säilyy verkkokalvolla 
           
jonkin aikaa senkin jälkeen, kun valo on hävinnyt. Kaikki elävien kuvien 
           
esittämistekniikat perustuvat liikkumattomien kuvien nopeaan 
           
esittämiseen peräkkäin. On todettu, että välkkymisen tunne häviää, kun 
           
kuvia esitetään noin 50 kappaletta sekunnissa. Elokuvassa kuvaruutuja 
           
esitetään kuitenkin vain 24 sekunnissa. Asia on ratkaistu esittämällä
           
sama kuva useampaan kertaan pimentäen se välillä. 
           
           
           
Kuvaputkella yksittäinen kuva muodostuu terävän pisteen pinnalle 
           
piirtämistä juovista. Muuttamalla pisteen kirkkautta saadaan 
           
kuvapinnalle syntymään eri kirkkausasteita. Juovia pitää olla noin 500, 
           
ettei ne erottuisi toisistaan. Taas tehdään teknisistä syistä 
           
silmänkääntötemppu ja esitetäänkin yhtä kuvaa kohden kaksi puolikuvaa. 
           
Näitä puolikuvia eli kenttiä esitetään 50 sekunnissa.
           
Aivot muodostavat näistä kahdesta peräkkäisestä kentästä terävän kuvan. 
           
Eurooppalaisessa tv-järjestelmässä on kuvian juovien lukumääräksi 
           
sovittu 625 ja kenttiä esitetään 50 sekunnissa, joten kokonaisia kuvia 
           
esitetään 25 sekunnissa. 
           
           
           
Valokuvauksen suhteen ylläkerrottu tarkoittaa, että valotusajan pitää 
           
olla vähintään niin pitkä että kahden puolikuvan muodostama kuva 
           
valottuu filmille kokonaisena. Valotusajan pitää olla siis 1/25 
           
sekunttia tai pitempi, muutoin kuvaan tulee myös kahden pyyhkäisykentän 
           
välinen raja näkyviin. Näin syntyvä juova on vinottain kuvan ylimenevä, 
           
koska se liikkuu valotuksen aikana. Käytännössä tuo teoreettinen 1/25 
           
valotusaika ei riitä vaan sen pitää olla vähintään 1/4. Valotusaikaa ei 
           
saa asettaa myöskään liian pitkäksi, koska silloin puolestaan rupeaa 
           
näkymään itse kuvassa olevan liikkeen aiheuttama epäterävyys.
           
           
           
Pitkän valotusajan takia joudutaan käyttämään jalustaa, mikä kuitenkin 
           
on hyvä rajauksen paikoilleen osumisen takia. Valonmittauksen voi 
           
suorittaa suoraan kuvaruudulta. On muistettava vain, että koska 
           
valotusmittarit valottavat keskiharmaan mukaan, niin vaaleata kuvaa 
           
pitää valottaa enemmän eli pitää avata aukkoa. Valotusaikahan määräytyy 
           
kuvanmuodostuksen mukaan.
           
           
           
Kuvaruudun kuperan pinnan takia olisi hyvä käyttää pitempää polttoväliä 
           
kuin laajakulmaobjektiivia. Normaalikaan ei tahdo oikein riittää. 
           
Kauempaa otettaessa kuvan reunoja kohden tapahtuva kaareutuminen 
           
vähenee. Kupera pinta heijastaa kaiken laajalta alueelta kuvaruudun 
           
edessä olevasta ympäristöstä. Tiedän kokemuksesta, että mitään 
           
töttöröitä mustasta pahvista ei kannata askarrella. Hyvin heijastukset 
           
saa pois vain pimeässä tilassa.
           
           
           
                    ST-kolli

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003