Kesäinen tervehdys Joensuusta kaikille ST-klubilaisille!

 
           
 Ja kiitokset Pirkanmaan atari-ritareille, kun tarjosivat mahdol-
           
 lisuuden joensuulaisille esittäytyä arvovaltaisessa 'Suomenkieli-
           
 set Tietosanomat' -lehdessä.
           
           
           
           
           
 Olemme täällä Pohjois-Karjalan pääkaupungissa päätyneet perusta-
           
 maan oman alaosastomme, jonka hyväksyminen ST-klubiin tapahtunee 
           
 lähiaikoina. Toimintaa meillä on kerhomuodossa ollut noin vuoden 
           
 verran ja kiinnostus näyttää olevan lisääntymään päin. Talvella 
           
 kävi Joensuussa ilmestyvä Karjalan Heili -niminen lehti tekemässä 
           
 jutun toiminnastamme.
           
           
           
 Allekirjoittanut oli vissiinkin ensimmäinen ataristi Joensuussa, 
           
 se tapahtui joskus vuoden 85 lopulla. Sittemmin on harrastajia 
           
 ilmestynyt kuvaan jatkuvalla syötöllä. Koistisen Jouni asuu vas-
           
 tapäätä kesäpaikkaamme Aittolammella ja jo -86 kesällä hän souti 
           
 rantaamme ja ehdotti kerhotoiminnan käynnistämistä. Myöhemmin 
           
 samasta asiasta oli puhetta monen muun, mm. Martti Forsellin ja 
           
 Juhani Hämäläisen kanssa. Hemin Koneen tietokoneosaston myyjä 
           
 Reima Kettunen ehdotti sitten keväällä 89 allekirjoittaneelle, 
           
 että St-klubi voisi toimia heidän liikkeensä tiloissa ja samalla 
           
 heidän välineistöään hyödyntäen. Hän ehdotti että rupeaisin vetä-
           
 mään toimintaa, koska kysyntää ja kiinnostusta oli hänen mieles-
           
 tään paikkakunnalla enemmänkin. Aikani mietittyäni kutsuin joita-
           
 kin entusiasteja neuvotteluun ja kaikki näyttivät vihreätä valoa. 
           
 Mikäpä ettei!
           
           
           
 Ensimmäinen 'jäseniltamme' oli 17.5.89. Jokaiseen tapaamiseemme 
           
 olemme pyrkineet saamaan jotakin kovapuolta, laite-esittelyä yms. 
           
 sekä sitten jotain pehmopuolelta, sekä kaupallista ohjelmaesitte-
           
 lyä että PD-ohjelmia. Talvella käynnistyi myöskin meillä 1st Word 
           
 Plus kurssi, kuten Pirkanmaalla. Tosin kurssi nyt keskeytyi kun 
           
 Martti Forsell lähti armeijaan, mutta pyrimme siitä huolimatta 
           
 jatkamaan aihetta syksyllä.              
           
           
           
             Terveisin alaosaston pj Antti Alasoini
           
           
           
           
           
           
           
Olemme pyytäneet kaikilta alaosaston hallituksen jäseniltä 'vain 
           
hyvin  lyhyet  esittelyt'  itsestään,   Kari  Hämäläistä 
           
lukuunottamatta, joka asuu Koitereen rannalla, eikä häntä ole 
           
helppo saada sieltä kesällä kiinni. Ehkä hän syksyllä pääsee 
           
kertomaan itsestään.
           
           
           
           
           
           
           
Antti Alasoini       
           
pj.            
           
           
           
 Olen iältäni viisikymppinen ja saanut ensimmäisen tietokoneeni 
           
 joulupukin kontista -85. Kokoonpano on tällä hetkellä 1040:ksi 
           
 laajennettu ST, kaksi 2-puolista levyasemaa ja AT 2400S-modeemi 
           
 sekä Panasonic KX-P1091-kirjoitin. Olen ammatiltani lääkäri ja 
           
 käytän ST:tä tekstinkäsittelyyn, vastaanoton kirjanpitoon, kalvo-
           
 jen tekoon yms. Olen vapaa-aikoinani harrastanut mm. sanaristi-
           
 koita ja siinä mielessä kerännyt kohtalaisen kokoelman sanaris-
           
 tikkojen knoppisanastoa, ja tallentanut sen DB Master One kortis-
           
 to-ohjelmalla. Viime aikoina olen paneutunut joihinkin lääketie-
           
 teen sovellutuksiin. Olen työssä paikallisessa sotainvalidien ja 
           
 veteraanien huoltolaitoksessa, jossa myös on nykyään aika moni-
           
 puolinen tietokoneympäristö (mm unix). Vaimo on äidinkielenopet-
           
 taja ja hänellä riittää varsinkin tekstinkäsittelyä työnsä takia. 
           
 Mutta kesäisin kone on yksin minun! Kolmesta tyttärestä nuorin 
           
 harrastaa jonkin verran pelailua.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Martti Forsell      
           
vpj.           
           
           
           
Atari ST:hen tutustuin lehdistön välityksellä pian sen julkistuksen
           
jälkeen vuonna 1986. Olin tuolloin vaihtamassa konetta ja vaihtoehtoina
           
olivat PC XT, PC AT, Amiga ja Atari ST. Valinta osui viimeksi mainittuun
           
alhaisen hinnan, MIDI-liitännän ja kohtuullisten graafisten ominaisuuksien
           
vuoksi. Siitä alkaen olen käyttänyt ST:tä ykköskoneenani tosin vähitellen
           
laajentaen aluksi 512 kt muistia, yksipuoleista levyasemaa ja mustavalko-
           
monitoria.
           
           
           
Tämänhetkinen kokoonpanoni on
           
           
           
   1024 kt muisti
           
   2 kaksipuolista levyasemaa
           
   85 Mt SCSI-kovalevy
           
   SPECTRE GCR-macintosh emulaattori
           
   Mustavalko- ja värimonitori
           
   HyperCache ST 16 MHz prosessorikortti,
           
   2400 bps modeemi
           
   3 syntikkamodulia & 16k-miksauspöytä & digitaalikaiku & ...
           
           
           
joka alkaa olla loppuun asti laajennettu. Seuraavaksi joudun vaihtamaan
           
konetta muutamaa kertaluokkaa järeämmäksi (>10 MIPS). Tekoälytutkimus
           
ei oikein onnistu ST:llä.
           
           
           
ST:tä käytän pääasiassa julkaisujen ja musiikin tekoon sekä ohjelmointiin.
           
Ohjelmistoja ovat mm. PageStream v1.81, Steinberg Twentyfour III, Mega-
           
Paint 2.1 sekä tietysti SPECTRE GCR/128 v2.65 ja siten mahtavat MAC-
           
ohjelmat Reflex+, MS Excel, PageMaker, FreeHand, Illustrator jne...
           
           
           
Vaikka ST onkin nykyään lähinnä kevyen sarjan tietokone, siitä on ollut
           
paljon hyötyä ammatissani. Toimin nimittäin tuntiopettajana Joensuun
           
yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksella (Tällä hetkellä tosin olen
           
varusmiespalveluksessa). Erikoisalojani ovat mikroprosessorit, objekti-
           
läheinen ohjelmointi sekä aksiomaattinen joukko-oppi ja logiikka.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Jari Tukiainen          
           
rahastonhoitaja         
           
                 
           
           
           
Terveisiä  täältä Pohjois-Karjalan pääkaupungista. Hankin pari 
           
vuotta sitten ATARI 520 STFM:n. Aluksi tuli pelailtua, mutta ei 
           
oikein tuntunut minun lajilta. Aloin tutkia muitakin ohjelmia ja 
           
mahdollisuuksia. Alussa oli vaikeuksia koska en ole lukenut 
           
englantia.  Koneen  käyttöjärjestelmä  ja  useimat  ohjelmat 
           
ovat englanninkielisiä, mutta sanakirjan ja vanhimman pojan myötä 
           
vaikutuksella, siitäkin ongelmasta on jollain lailla selvitty, 
           
niinhän se on jotta ruokahalu kasvaa syödessä. Mennyt talvi meni 
           
sitten  Vapaaopistossa  tutustuessa PC-Maailmaan  ja  MS-DOS 
           
käyttöjärjestelmään ja muutamaan ohjelmaan. Ataria olen pystynyt 
           
hyödyntämään edellä mainituilta kursseilta. Muita harrastuksia on 
           
kalastus,  myös lenkillä tulee käytyä joskus. Toimin täällä 
           
Joensuun ST-klubissa rahastonhoitajana.   Tovottavasti  voin 
           
auttaa toisia jotka painivat samojen ongelmien parissa joiden 
           
kanssa  on  itsekkin  tullut  taisteltua.  Jospa  tulevissa 
           
kerho illoissa nähdää uusia Ataristeja ympäri Pohjois-Karjalaa. 
           
Hyvää kesää kaikille ST-omistajille.
           
           
           
           
           
           
           
Timo Kipinoinen      
           
hall. jäs.         
           
           
           
harrastukset: mikroilun lisäksi musiikki ja tennis
           
           
           
Mikroharrastelu alkoi n.  vuonna -85 jolloin hankinta  oli 
           
Commodore 16. Sen avulla tuli tutustuttua Basic- ohjelmointiin ja 
           
pelailuun. Seuraava hankinta oli Atari 130 XE johon tuli ostettua 
           
levyasemakin. Se kuitenkin edusti toivottaman vanhaa tekniikkaa, 
           
joten mielessä oli vaihto parempaan. Atarin ST- malli kiinnosti 
           
etenkin musiikkimielessä, tarjosihan se valmiin MIDI- liitännän,
           
runsaan musiikkiohjelmiston ja lisäksi hyviä tekstinkäsittely- 
           
ym. ohjelmia. Ensin hankittu malli oli 520 STM, joka kuitenkin 
           
osoittautui  muistiltaan  riittämättömäksi  esim.  sekvens- 
           
seriohjelmille,  puhumattakaan  moniajosta.  Tämänhetkiseen 
           
laitteistoon kuuluu STE 1040,  mustavalko- ja värimonitori, 
           
lisälevari  ja  modeemi  AT2400S  sekä  kirjoitin  MT81. 
           
Musiikkilaitteet: synkkamoduli Roland MT32 ja softana Dr T's KCS 
           
sekvensseri+ MT-editori. Laitteistoa olisi tarkoitus laajentaa, 
           
esim. kiintolevy helpoittaisi hommia.
           
           
           
           
           
           
           
Juhani Hämäläinen     
           
hall. jäs.         
           
           
           
   ikä: 44 vuotta
           
   työpaikka: Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
           
   ammatti: kehitysinsinööri
           
   perhe: vaimo ja kaksi lasta
           
   harrasteet: musiikki, piirtäminen, kuntoilu
           
   tietokone: Atari 1040ST, hankittu 1986
           
           
           
           
           
Juhani Sallinen      
           
siht.           
           
           
           
STsau vain kaikille Ataristeille!
           
           
           
Olen Juhani Sallinen, 41-vuotias kahden poika"lapsen" (19- ja 16-
           
vuotiaat) isä, joka sai mikrokärpäsen pureman 80-luvun alussa 
           
Sinclair Spectrumin avulla. Oli mahtavat 16 Kb RAMmia ensi alkuun, 
           
ennenkuin huomasin laajentaa täyteen 48 Kb:iin, jonka jälkeen 
           
pääsi  kinastelemaan kuusnelosten omistajien kanssa  koneiden 
           
keskinäisestä  paremmuudesta.  Ratkaisuna  maaliton  tasapeli! 
           
Alkuhuuman mentyä ohi vaihdoin laitteiston Amstrad CPC 464:een, 
           
jossa olikin täydet 64 Kb, vihermustamonitori (640x200), yhdys-
           
rakenteinen nauhuri ja mikä parasta; äänet kokonaan toista
           
luokkaa kuin Specussa (beeb, beeb...). Kehitys kulki eteenpäin; 
           
sain kokeilla v. 1985 paikallisen jälleenmyyjän luona Atari 520
           
ST:tä,  jossa  oli levyltä ladattava GEM ja  englantilainen 
           
käyttöjärjestelmä. Ihastuin ja päätin, että kun joskus lakkaan 
           
köyhtymästä, ostan itselleni ko. laitteiston. Köyhtymästä en ole 
           
lakannut vieläkään, mutta tänään omistan kaksi Atari ST:tä, toinen 
           
1040 STFM (Ruåtsi) ja varakoneena 520 ST (engl.) Suurimpana syynä 
           
Atarin käyttöön on MIDI ja saatavilla olevat softat.  Olen 
           
nimittäin harrastanut musiikkia koko "pienen" ikäni ja mikä sen 
           
mahtavampaa kuin saada soimaan suuri orkesteri kaikkine virheineen 
           
ja jammailla siinä mukana. Kitara on pääsoittimeni ja siksi olen 
           
hankkinnut Roland GM-70 MIDI-konvertterin ja laittanut vanhaan 
           
sähkikseen hexasysteemit. Modulina on Roland D-110, Akai S-700 
           
sampleri ja Kawai K 1 syna, sekä efektinä Yamaha FX500. Softana 
           
käytän  Passport Mastertrack 2.02,  sekä Kawain ja  D-110:n 
           
editointia varten Steinbergia. Musiikkia olen työstänyt Ateljé 
           
Seppo Putkinen & Kni:lle, jonka tuotantoa tulee harva se viikko TV 
           
1:stä lasten- ja nuortenohjelmissa. Lisäksi olen tehnyt joitakin 
           
tunnareita ja mainosmusiikkia täkäläiselle Radio Jokiselle. Mutta 
           
pääsääntöisesti nämä laitteet ovat omaksi iloksi;  jammailua 
           
varten!
           
Toinen asia, miksi mikro kiinnostaa on grafiikka. Piirtäminenkään 
           
ei ole vierasta ja siksi tulee koeteltua mikron (ja omia) rajoja 
           
tälläkin sektorilla. Tosin työssäni täkäläisessä kirjapainossa 
           
saan kyllä päivittäisannoksen grafiikasta käyttäessäni joka pojan 
           
unelmalaitteistoa Mac IIx täysvärinäytöllä ja 140 Mb:n koviksella, 
           
softina mm. FreeHand 2.02, PageMaker 3.5 ja Illustrator 1.6, sekä 
           
kuvankäsittelyohjelmia: Digital DarkRoom 1.5 ja ImageStudio 1.0.
           
Tässä on tullut kokeiltua sekin, että Atari toimii Maccinä kuin 
           
tyhjää vain, on Spectre sen verran kova sana, ja GCR vieläkin 
           
parempi  (kun  lukee  ja  kirjoittaa  Mac-levykkeitä).  Omaa 
           
emulaattoria ei vielä ole, mutta Macin ROMmit ovat jo valmiina 
           
odottamassa päivää parempaa.
           
Kolmas  asia,  miksi  ylipäänsä  mikrot  kiinnostavat,  on 
           
elektroniikkaharrastus, joka alkoi jo 12-vuotiaana kidekoneen 
           
rakentamisella. Ainut (tai ainakin melkein) huono puoli tässä 
           
kaikessa on se, että vuorokaudessa on vain 24 tuntia, eikä aika 
           
tahdo riittää kaikkeen, mitä mieli tekisi tehdä. Perheenkin kanssa 
           
pitäisi välillä touhuta, eikä uppoontua nenä ruutuun. (TV:tä en 
           
muuten kovin paljon katsele, on näitä päätteitä muutenkin!)
           
Kaiken kaikkiaan kivoja kavereita tämä harrastus on  tuonut 
           
tullessaan, ja tuleepahan pysyttyä ajan hermolla, kun mennään 
           
kohti tietoyhteiskuntaa (eli kyynisesti ajatellen:  poljetaan 
           
oravanpyörässä paikallaan, tiedonhallinta kehittyy, mutta ihminen 
           
laahaa perässä yksi askel eteen,  kaksi taakse).  Yritetään 
           
kuitenkin olla optimisteja ja ajatella, että kaikesta tästä 
           
saattaa sittenkin olla hyötyä muodossa tai toisessa.
           
Tässäpä tätä vuodatusta, enemmänkin tulisi, mutta kello on kaksi 
           
yöllä ja aamulla kuudelta herätys töihin, päätteen ääreen! Hyvin 
           
tavanomainen tilanne viime vuosilta.
           
           
           
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! (ja tapaillaan jollakin lailla näissä 
           
merkeissä!)
           
           
           
       Jussi Sallinen

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003