LEHTI V 3.0 KÄYTTÖOHJE


           
(C) Seppo Loisa 1990.
           
           
           
           
           
  -Ohjelman osat
           
           
           
   -LEHTIV3.PRG......varsinainen ohjelma.
           
   -LEHTIV3.RSC......edellisen rsc.-tiedosto.
           
           
           
  -Lisäksi ohjelma tarvitsee toimiakseen vähintään seuraavat 
           
  tiedostot:
           
           
           
   -INDEX.STL     Tiedosto jossa on luettelo lehden 
           
             käyttämistä tiedostoista. Siinä täytyy 
           
             olla vähintään yhden olemassaolevan 
           
             ASCII-teksti-tiedoston nimi. (Joka toimii 
           
             'sisällysluettelona'.)
           
           
           
   -Sisällysluettelo Em. tiedosto ladataan ja näytetään 
           
             ohjelman käynnistyttyä. Kaikki muut 
           
             tiedostot kytketään siihen.
           
           
           
           
           
YLEISTÄ:
           
           
           
           
           
  -Käänteisistä kentistä eteenpäin.
           
           
           
   Kun käänteistä kenttää kaksoisnapautetaan hiiren vasemmalla 
           
   napilla seuraa joku näistä:
           
           
           
     -Ladataan uusi teksti joka näytetään.
           
     -Näytetään GEM-ALERT-BOX jossa on INDEX.MSG:ssä 
           
     määritelty teksti.
           
     -Näytetään NEO- tai DEGAS-värikuva.
           
     -Käynnistetään ulkopuolinen ohjelma. 
           
           
           
           
           
  -Tekstin vieritys.
           
           
           
   Tekstiä vieritetään osoittamalla tekstiä ikkunan ylä- tai 
           
   alareunassa ja painamalla vasenta hiirinappia. (Mv-näytöllä 
           
   2 riviä; värinäytöllä 4 riviä) Vieritystä voi hidastaa paina-
           
   malla samanaikaisesti myös oikea hiirinappi pohjaan. Kaksois-
           
   napauksella ylä- tai alariveillä teksti siirtyy koko ruudunmitan
           
   kerrallaan. Samat toiminnot löytyvät myös näppäimistöltä.
           
   Ruutua voi siirtää myös ikkunan vierityspalkilla.
           
           
           
           
           
KÄÄNTEISISTÄ KENTISTÄ:
           
           
           
           
           
  -Kenttäkoodit
           
           
           
   Tekstiin saadaan käänteinen kenttä merkitsemällä kentän alku 
           
   ja loppupäät kahdella ^-merkillä.
           
           
           
           
           
  -Kenttäosoittimet
           
           
           
   Kun tekstiin on sijoitettu halutunkokoinen kenttä em. 
           
   merkinnöin, sen perään merkitään kaksinumeroisessa muodossa 
           
   kenttäosoitin. (esim. 01).
           
           
           
  Nämä merkinnät ovat lopullisessa tekstissä näkymättömiä, joten 
           
  ne pitäisi sijoittaa paikoilleen vasta tekstin muotoilun 
           
  jälkeen jottei esim. 1ST-wordin reunojen tasaus häiriintyisi.
           
  Samalle riville voi sijoittaa kuinka monta käänteistä kenttää 
           
  tahansa.
           
           
           
           
           
     Esim.:   `` Käänteinen teksti ``05
           
           
           
   (`` kuvaa kahta ^-merkkiä)   
           
   Jossa molemmat ``-merkit sekä 05-kenttäosoitin piilotetaan 
           
   näkyvistä.
           
           
           
           
           
KENTTÄOSOITTIMISTA
           
           
           
           
           
  -Kenttäosoittimet eli kaksimerkkiset käänteiskoodien perään 
           
  tulevat koodit voivat olla kolmenlaisia:
           
           
           
   00-99   Osoittavat INDEX.STL-tiedoston riville jossa 
           
        tiedoston lataamisessa tarvittavat tiedot ovat.
           
           
           
   A0-Z9   Osoittavat INDEX.MSG-tiedoston riville josta ALERT-
           
        boxien määrittely-merkkijonot luetaan. (A0,A1,A2 
           
        ... A9,B0,B1...jne. huom. iso kirjain!!)
           
           
           
   :0    Tämä osoitin palauttaa luettavaksi tiedoston josta 
           
        parhaillaan luettava teksti oli käynnistetty.
           
        ( Sama kuin menun takaisin-toiminto. )
           
           
           
   :1    Grafiikka-osoitin jolla merkityllä kentällä 
           
        osoitetaan grafiikan sijainti.
           
           
           
   :2    Reset. Esim. jos käytetään kahta levykettä lehtenä 
           
        voi lehtiohjelma sijaita vain toisella levykkeellä 
           
        ja tätä osoitinta voidaan käyttää yhdessä 
           
        levykkeenvaihton kehoittavan alertin kanssa. (Sama 
           
        kuin Uusi Levy-toiminto)
           
           
           
           
           
GRAFIIKASTA
           
           
           
   Määrittelemällä :1-osoittimella kuvien alueet sekä laittamalla 
           
   index.stl-tiedostoon @-merkillä grafiikka-tiedoston nimi 
           
   voidaan lehtiohjelmassa sekoittaa grafiikkaa ja tekstiä 
           
   vapaasti.
           
   Keskitarkkuudella mv-grafiikka emuloidaan käyttämällä mustaa 
           
   pistettä kahta päällekkäistä mv-pistettä kuvaamaan. Jos vain 
           
   toinen niistä on musta käytetään harmaata pistettä.
           
           
           
           
           
  -Grafiikkakenttä.
           
           
           
   Esim.  ``xx,yy,le,ko``:1
           
           
           
   (`-merkki kuvaa ^-merkkiä)
           
           
           
   xx = Sarake (8 pistettä) josta kuva aletaan 'leikata'.
           
   yy = Rivi (16 pistettä) 'leikkausta' varten.
           
   le = Kuvan leveys sarakkeina.
           
   ko = Kuva korkeus riveinä
           
           
           
   Grafiikka-kentät ovat jokainen omalla tyhjällä rivillään 
           
   joka ei näy lopullisessa tulostuksessa. Kentän ensimmäisen 
           
   merkin sarake määrää tulostuvan kuvan yläkulman sarakkeen. 
           
   Samalta riviltä alkavien kuvien kentät sijoitetaan peräk-
           
   käisille riveille mihin järjestykseen tahansa. Näille 
           
   riveille voi kirjoittaa kommentteja jotka eivät näy lopul-
           
   lisessa tulostuksessa.( Esim. viite kuvaan.)
           
           
           
           
           
  -Grafiikkatiedosto
           
           
           
   Grafiikka on tilasyistä mv-DEGAS kuva joka on kutistettu. 
           
   (DEGAS-eliten .PC3 päätteinen kuva)
           
   Vain yhtä kuvatiedostoa voidaan käyttää saman tekstin 
           
   kanssa.
           
           
           
           
           
  -Index.stl / grafiikka
           
           
           
   Kuvatiedoston nimi sijoitetaan index.stl-tiedostoon 
           
   tekstitiedoston nimen jälkeen välilyönti + @-merkki 
           
   edessään. Jos useamman tekstin kuvat mahtuvat samaan kuvaan 
           
   voidaan muilla index.stl-riveillä käyttää @@-merkintää 
           
   (ilman nimeä) joka mahdollistaa 'sisällysluettelon' kanssa 
           
   ladatun grafiikkakuvan käytön. (Se on muistissa jatkuvasti.)
           
           
           
           
           
TIEDOSTOJEN RAKENTEESTA
           
           
           
   INDEX.STL- ja INDEX.MSG-tiedostot voidaan sijoittaa vapaasti 
           
   myös kansioihin sillä lehtiohjelma etsii ne. INDEX.MSG:tä ei 
           
   tarvita jos ALERT-BOXeja ei käytetä.
           
           
           
           
           
INDEX.STL:
           
           
           
           
           
  -Tekstitiedostot
           
           
           
   Index.stl sisältää luettelon tiedostoista joihin ohjelma 
           
   pääsee käsiksi. Yksi tiedostonimi rivillään. Ensimmäinen 
           
   tiedostonimi on 'sisällysluettelo'-tiedosto joka ladataan 
           
   muistiin vain kerran alussa. Tiedoston rivien formaatti on:
           
           
           
  Esim.  [polku\]tiednimi.doc [@grafik.pc3] Ikkunan_otsikko
           
           
           
   Joka lukee tiedoston 'tiednimi.doc' kansiosta 'polku'. 
           
   Samalla luetaan grafik.pc3-grafiikkakuva jos se löytyy. Jos 
           
   @-merkkiä seuraa toinen @-merkki (eli @@) niin silloin 
           
   käytetään 'sisällysluettelon' kanssa luettua muistissa olevaa 
           
   grafiikka-kuvaa.
           
   Seuraava tekstirivi tulee ikkunaan otsikoksi.
           
           
           
   
           
  -Ohjelmien käynnistys
           
           
           
  Esim.  [A:][\polku]\ohjelma.prg [väri/mv] [-] [@infoa]
           
           
           
   Joka käynnistää ohjelman 'ohjelma.prg' asemasta A ja 
           
   kansiosta 'polku'. Jos väri tai mv on mainittu eikä 
           
   resoluutio ole oikea näytetään varoitus.
           
           
           
           
           
   -Miinus
           
           
           
     Miinus-merkki ("-") saa aikaan sen ettei luettavaa 
           
     ohjelmaa käynnistettaessä pyyhitä ikkunaa pois. Tätä 
           
     suositellaan aina jos ohjelma ei käytä näyttöä (Esim. 
           
     Musiikki-ohjelmat) tai jos halutaan antaa vaikutelma 
           
     lehden 'päällä' toimivasta ohjelmasta.
           
           
           
           
           
   -Kissanhäntä
           
           
           
     @-merkin jälkeen tuleva tekstinosa välitetään käynnis-
           
     tettävälle ohjelmalle. TTP-ohjelmat vaativat lähes 
           
     poikkeuksetta jonkinlaisen komentorivin. Sellaiset GEM-
           
     ohjelmat (.PRG-loppuiset) jotka lataavat käyttöönsä 
           
     tiedostoja (esim. editorit) voivat yleensä käyttää @-
           
     merkillä välitettyä tiedostonimeä.
           
           
           
   Ohjelmannimi alkaa aina \-merkillä koska samaa riviä 
           
   käytetään myös polun määrittämiseen jotta esim. omasta 
           
   kansiosta käynnistetty TINYWIEV.PRG voi näyttää samassa 
           
   kansiossa olevia tiny-kuvia.
           
           
           
   Tiedostonimen tarkennin (.prg,.ttp tai .tos) aiheuttavat 
           
   kukin erilaisen käynnistusprosessin. Nimen perässä tulisi 
           
   lukea joko 'väri' tai 'mv' jos ohjelma toimii vain toisella 
           
   näytöllä.
           
           
           
           
           
  -Värikuvat
           
           
           
     Esim.   [\polku]\kuva.neo
           
           
           
   Joka näyttää kuvan jos käytetään värimonitoria. Myös .pi1 
           
   loppuiset DEGAS-kuvat näkyvät. Väri-liitettä ei erikseen 
           
   tarvitse mainita koska kuvat näytetään aina low-
           
   resoluutiolla. (Eli mv-monitorilla ei koskaan) Kuvasta 
           
   pääsee pois vasenta hiirinappia tai jotain näppäintä 
           
   painamalla.
           
           
           
           
           
  Jos INDEX.STL-tiedostosta pyyhitään rivi pois eikä muuteta 
           
  tekstissä olevaa ao. kenttäosoitinta täytyy rivin kohdalla olla 
           
  tyhjä rivi ellei tekstin jäljelläolevia kenttäosoitimia 
           
  vähennetä yhdellä. (Tyhjä rivi välissä ei vaikuta toimintaan 
           
  mitenkään ellei sille ole osoitusta)
           
           
           
  Näitä rivejä voi olla 100 kappaletta eli osoitettavia 
           
  tiedostoja voi olla sata.(0-99) -> (GEMDOSin levyhakemisto max 
           
  114).
           
           
           
           
           
-INDEX.MSG:
           
           
           
   Tämä tiedosto sisältää ALERT-boxien määrittely-merkkijonot 
           
   joita A0... kenttäosoitin käyttää hyväkseen. A0 on 
           
   ensimmäisen boxin osoitin, A1 toisen boxin, A2 kolmannen,... 
           
   jne.
           
           
           
   Toisin kuin INDEX.STL-tiedostossa ei INDEX.MSG-tiedoston 
           
   merkkijonoja ole sidottu tiettyyn riviin vaan kenttä-
           
   osoittimet ovat järjestysluvun mukaan. Tosin ALERT-
           
   merkkijono ei yleensä sisällä carriage returneja eikä muita 
           
   erikoiskoodeja joten ne pakostakin ovat omalla rivillään.
           
           
           
           
           
  -ALERT-boxien merkkijonojen rakenne:
           
           
           
  [1][Ensimmäinen rivi|Toinen rivi][ Perun | Joo | Ei ],0102
           
           
           
   Ensimmäisten hakasulkujen välissä on numero 0,1,2 tai 3. Se 
           
   määrää boxiin tulevan ikonin:
           
           
           
     0 = Ei ikonia.
           
     1 = Huomio-ikoni.
           
     2 = Kysymysmerkki-ikoni.
           
     3 = Stop-ikoni.
           
           
           
   Toisissa hakasulkeissa on max. 5 riviä max. 40 merkkistä 
           
   riviä |-merkillä erotettuna.
           
           
           
           
           
  -Alert-boxin nappulat
           
           
           
   Kolmansissa sulkeissa on boxin nappuloihin tulevat tekstit 
           
   |-merkillä erotettuina. Nappuloita voi olla 1-3. Ensimmäinen 
           
   nappula on kiinteästi määritelty poistumis-nappulaksi joka 
           
   toimii myös return-näppäintä painamalla. Eli vähintään yksi 
           
   nappulateksti täytyy aina määritellä.
           
           
           
  Tähän asti teksti on normaalia GEMmin ALERT-boxien määrittely-
           
  tekstiä jonka pitäisi olla melko tuttua monille niitä 
           
  ohjelmoineille.
           
           
           
           
           
  -ALERT-boxien kenttäosoittimet
           
           
           
   Jos nappuloita on enemmin kuin yksi, laitetaan viimeisen 
           
   hakasulun perään pilkku ja yksi tai kaksi kenttäosoitinta 
           
   (Esim. ,01 tai ,0102) jotka ohjaavat ohjelmaa riippuen 
           
   painettiinko toista vai kolmatta nappulaa.
           
   Kaikki 'lailliset' kenttäosoittimet käyvät myös boxeissa. 
           
   (Paitsi :1)
           
           
           
  Tarvittaessa merkkijonot voidaan esim. numeroida koska 
           
  merkkijonoihin ei huolita muuta kuin hakasulkujen väliset 
           
  tekstit+kenttäosoittimet.
           
           
           
  Samasta syystä voidaan rivien väliin kirjoittaa myös 
           
  kommentteja kunhan ne eivät sisällä hakasulkuja.
           
           
           
  Alert-rivien lukumäärää rajoittavat vain osoittimien 
           
  peräkkäisien ascii-koodien määrä. (A0 - ....)?.
           
           
           
  GEMmin omapäisyydestä johtuen eivät ALERT-BOXit aina näy 
           
  toivotulla tavalla. Tähän auttaa yleensä välilyöntien 
           
  lisääminen lyhyempiin riveihin tai ylipitkien rivien 
           
  lyhentäminen.
           
           
           
           
           
EDITOINNISTA
           
           
           
           
           
  -Uusi Levy (Entinen Reset)
           
           
           
   Editointia helpottamassa on lehdessä ns. Reset-mahdollisuus 
           
   joka käynnistyy: Alt + ikkunan Close-boxi. Tämä lataa 
           
   levyltä 'sisällysluettelo'-tiedoston sekä Index.stl/msg-
           
   tiedoston/t sekä mahdollisen grafiikan. Tämä mahdollistaa 
           
   myös useiden lehtien lukemisen sammuttamatta ohjelmaa 
           
   välillä.
           
           
           
           
           
  -Editorin käyttö suoraan ohjelmasta.
           
           
           
   On suositeltavaa käyttää jotain pientä ja nopeaa tekstieditoria
           
   kytkettynä kenttään 'sisällysluettelon' alkuun. Koska
           
   'sisällysluetteloa' ei lueta levyltä kuin kerran voi olla
           
   kätevämpää tehdä editoria varten oma tiedosto joka vaihdetaan
           
   INDEX.STL-tiedostoon 'sisällysluettelon' tilalle.
           
   Varsinainen 'sisällysluettelo' sijoitetaan tarpeeksi kauas
           
   INDEX.STL:ään editorien nimien kanssa. @@-osoitusta grafiikalle
           
   ei voi tällöin käyttää. Grafiikka osoitetaan oikeilla nimillään
           
   ja @@:t sijoitetaan vasta lopulliseen versioon. Degas-Eliteä
           
   voidaan käyttää grafiikan muotoiluun jos muisti sen sallii. 
           
           
           
   Jos 'sisällysluetteloa', sen grafiikkaa tai index-tiedostoja 
           
   muutellaan täytyy muistaa ettei niitä lueta kuin lehden 
           
   alussa. Käytä Alt + Close-box:ia tai Uusi Levy-toimintoa 
           
   niin kaikki tiedostot luetaan uudestaan.
           
           
           
   Myös kiintolevyllä oleva editori voidaan käynnistää lehden 
           
   sisältä. (En ole kokeillut ?)
           
           
           
   Jos väärä polku- tai tiedostonimi aiheuttaa virheen 33 
           
   (Tiedostoa ei löydy) tai kentässä on käytetty liian suurta 
           
   osoitinta seuraa siitä virheilmoitus ja virheen voi korjata 
           
   poistumatta ohjelmasta.
           
           
           
   Kun tabin (ASC 9) saraketta lasketaan, otetaan myös 'näky-
           
   mättömät' merkit (kenttäkoodit,-osoittimet huomioon. Tämä 
           
   siksi etteivät kenttien jälkeiset tabit käyttäytyisi toisin 
           
   kuin lopullisessa tekstissä.
           
           
           
           
           
MUUTA
           
           
           
  -Näppäin-ohjauksessa on lisäksi:
           
           
           
   -CTRL+S vaihtaa näppäin-klikin ja ding-äänen päälle tai pois.
           
   -CTRL+H vaihtaa näyttötaajuutta 60 ja 50 Hz välillä.
           
   -CTRL+R vaihtaa kirjain- ja taustavärit keskenään.
           
           
           
  -Linkki-virus-immuniteetti !?
           
           
           
   Lehti V 3.0 tarkistaa koodin alusta ensimmäisen hyppykäskyn 
           
   ja antaa virusvaroituksen jos se on muuttunut. Ns. pakkaaja-
           
   viruksilla voi olla kova työ kutistaa lehtiohjelmaa joka on
           
   tiukkaa konekieltä!.
           
           
           
           
           
HYÖDYNTÄJÄLLE
           
           
           
1.  Varaus: Jos tuote aiheuttaa esim. hyperavaruus-siirtimeenne 
           
   häiriön joka imee omaisuutenne asteroidivyöhykkeelle otamme 
           
   osaa. (Naapurinne vahingoniloon, emme kustannuksiinne)
           
           
           
2.  Jos joku löytää tälle ohjelmalle järkevää (tai järjetöntä) 
           
   käyttöä (ei-kaupallista) olisin kiitollinen näytekappaleesta. 
           
   Ei-kaupallinen käyttö on em. ehdoin vapaata.
           
           
           
3.  Tuskinpa kukaan tästä mitään kaupallista saa ...
           
           
           
Ohjelman kasvatti DevPac 2 Assemblerilla:
           
           
           
  Seppo Loisa

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003