MONITORISOPPA a'la SM 124

  
           
           
Aluksi otetaan yksi kappale ATARI SM 124 monomonitori. Mausteeksi 
           
tarvitaan MUUTOSTYÖ pakkaus, jonka joutuu hankkimaan Saksalaiselta val-
           
mistajalta. Sopan sekoittamiseksi tarvitaan ruuvareita,juotin, kuusio-
           
viritys-avain,aikaa,uskallusta ja ammattitaitoa.Jos ja kun kaikki osaset
           
k.o.sopassa menevät paikalleen, niin lopussa seisoo kiitos moniresoluu-
           
tioisen musta-valkomonitorin muodossa.
           
   Mitä sitten tämä MUUTOSTYÖ pakkaus sisältää?. Ensinnäkin siinä on
           
piirilevy, johon on tehtaalla kiinnitetty tarvittavat komponentit m.m.
           
4 kpl BC 337-25 transistoreita, 62 V zener,vastuksia,kytkinkondensaatto-
           
reita, diodeita sekä 4* kaksitoiminen rele. Piirilevyn koko on postikor-
           
tin luokkaa. Vielä pakkaukseen kuuluu pienoisvipukytkin, 1N4007 diodi,
           
liittämisessä tarvittavat johdot sekä tämän lisäpiirilevyn kiinnittä-
           
miseen tarpeelliset ruuvit ja kulmapidike sekä monitorikaapeliin uusi
           
isompi aukkoinen pistoke, johon on valmiiksi juotettu 3 kpl.47 ohm vas-
           
tuksia.
           
   Paketin mukana tulee myöskin saksankielinen ohje.Ohjeessa on ensin-
           
nä tuiki tarpeelliset varoituksen sanat,sillä monitoreissa,kuten televi-
           
sioissa,on suurista jännitteistä kyse.(n.10000 V.) Nämä jännitteet eivät 
           
suinkaan kaikki poistu, vaikka virtajohto irroitetaan!!. Kuvaputki on 
           
ikäänkuin suuri kondensaattori johon varautuu jännitteitä ja jos ei tie-
           
dä varoa,tai ei ole poistanut jännitteitä maadoituksella,niin kyllä säh-
           
köisku on sitä luokkaa,että ainakin pienemmässä huoneessa löytää itsensä 
           
nurkasta silmät harottamassa. ^^(APUUVA.)^^32
           
   Tekniseltä selvyydeltä ohje on erittäin hyvä. Ohjeessa on yksityis-
           
kohtaisesti mainittu ne kohdat mihin emopiirilevyllä tulee muutokset
           
suorittaa ja mihin juotetaan lisälevyltä lähtevät (19 kpl.) kytkentäjoh-
           
timia. Pulma onkin saada juotokset suoritettua koska osa juotoksista tu-
           
lee ahtaisiin(luoksepääsemättömiin)paikkoihin.Näin ollen on edessä melko 
           
laaja monitorin purkaminen.Nyt on selvää että pitää varoa kuvaputkea jo-
           
ka on kaulaosaltaan arka. Pakkauksen mukana tulevaa pienoisvipukytkintä 
           
varten porataan 5 mm reikä,itse porasin sen (ohjeista poiketen)monitorin 
           
etupuolelle jalusta osaan.Ohje neuvoo asentamaan kytkimen kotelon irroi-
           
tettavaan osaan säätönuppien yläpuolelle, jolloin irroitettaessa taka-
           
kantta,joutuu iroittamaan myös kytkimen. Samoin ohje neuvoo poraamaan 
           
reijän lisäjohtoa varten takakanteen. Mielestäni parempi tapa on tehdä 
           
k.o.reikä poraamalla samaan läpivientiin nykyisen monitorikaapelin ylä-
           
puolelle, onnistuu kyllä kun on tarkkana. Monitoriliittimen vaihtaminen 
           
pakkauksen mukana tulevaan on näppäryyttä koetteleva, sillä entisestään 
           
ahtaaseen liittimeen tuleva lisäjohto vain lisää kytkennän suorittamisen 
           
vaikeutta. Liittimen vaihto on välttämätön sillä lisäjohto ei mahdu van-
           
han liittimen sisääntuloaukkoon.
           
   Kun kaikki tämä on onnellisesti saatu suoritettua,on kokeilun aika.
           
Siispä monitori kasaan, lukuunottamatta takakantta,monitorikaapeli tie-
           
tokoneeseen ja pistotulppa pistorasiaan ja virta päälle. Uusi vipukyt-
           
kin pitää olla HIGH asennossa!.Koneen suorittaessa käynnistys operaatio-
           
ta, voi pitää mielessään pienen hiljaisen hetken ja jos kaikki on men-
           
nyt hyvin, niin kuvapintaan ilmestyy tuttu juttu,tosin se on eripaikas-
           
sa, erikokoinen ja jopa vääristynyt.Nyt on aika kääntää vipukytkintä,jos 
           
oikein hyvin on onnistunut niin monitori muuttaa resolutiota ja toi-
           
mii MEDIUM ja LOW moodissa. Nyt alkaa virittely jotta kuvan saa oikean 
           
kokoiseksi,suoraan y.m mikä tietää säätimien uudelleen säätelyä.Kuvaput-
           
ken kaulalla poikkeutuskelalla olevat säätimet ovat hankalimmat, ensin-
           
näkin kohde on arka vahingoittumaan(lasia),myös säätimien kiinnitys lak-
           
kaus on hankala poistaa.Mutta rauhallisuutta,aikaa,taitoaja ennenkaikkea 
           
varovaisuutta,niin kyllä se siitä soppakin vanhetessaan paranee !.
           
   Kun kaikki lopultakin on kohdallaan masiina toimii niinkuin pi-
           
tää on nautinto työskennellä, sillä kytkintä kääntämällä on käytössä 
           
kaikki resoluutiot(tosin musta-valkoisina) ei enää monitorin vaihtoa jos 
           
levykkeeltä tulee vastaan väriohjelma,jota haluaa vilkaista. Että täm-
           
möistä nääs.
           
 
           
                 totesi Bittivaari nääs

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003