Lisää muistia, lisämuistia


           
           
Miksi:
           
   ST-malleissa on vähintään 1/2 megatavua muistia vakiona. Sehän 
           
   on valtava määrä tietokonetta vaihtavalle kuusnepparin tai vas-
           
   taavan omistajalle. Ensimmäistä konettaan hankkivat eivät edes 
           
   tiedä, mitä muistilla tehdään. Niinpä he valitsevat kauppiaan 
           
   suosituksen mukaan, tai ottavat halvimman mallin. Muistin tarve 
           
   tulee vasta vähitellen eteen. Ilmenee, että kaikki ohjelmat 
           
   eivät pyöri ollenkaan näin 'vähässä' muistissa, tai ne toimivat 
           
   vain vajavaisesti. (esim tietokannat, suunnittelu-, taitto- 
           
   kuvankäsittely- ja jotkut piirto-ohjelmat, eräät pelitkin ja 
           
   useimmat demot). Monet lisälaitteet vaativat koko megan, laser-
           
   tulostin kaksi. 
           
   Homma ei kuitenkaan ole menetetty. ST:n muistia voi laajentaa, 
           
   jopa halvemmalla kuin kerralla ostaen.
           
           
           
Perusperiaatteet:
           
   ST:ssä on kaksi muistialuetta, joissa voi olla muistia 1/2 
           
   tai 2 megatavua toisessa tai molemmissa. 520 ja 1040-mallit 
           
   eroavat toisistaan yleensä vain muistin määrässä. Muistin-
           
   hallintapiiri MMU on se neliönmuotoinen piiri keskellä ST:n 
           
   piirilevyä. Jos se on IMP:n valmistetta, molemmilla alueilla 
           
   on oltava sama määrä muistia, tai toinen tyhjä. Tämä sulkee 
           
   2 1/2-megaisen pois laskuista IMP-malleilta.
           
           
           
   Muistin määrä ilmoitetaan tavuissa (byte), ja muistipiirien 
           
   koko biteissä. Tavu on 8 bittiä. Niinpä normaali 520 ST 
           
   tarvitsee 16 kpl 256 kilobitin muistipiiriä ja kahden mega-
           
   tavun laajennus taas vaatii 16 megabitin piiriä. 
           
           
           
   Alunperin ST:n muisti on rakennettu 256-kilobittisistä piireistä, 
           
   mutta hintojen laskiessa ja piirien kehittyessä on siirrytty 
           
   4x256 piireihin. Nykyiset isot laajennukset taas tehdään 
           
   megaisilla piireillä, ja 4x megabittisiäkin näkee jo käytet-
           
   tävän. 
           
           
           
Laajennus:
           
   Aluksi laajennukset tehtiin tinaamalla muistipiirien päälle 
           
   toiset 'reppuselkään'. Ohjeetkin siihen olivat joskus 
           
   muinoin kerholehdessämme. Sitten tuli erilaisia laajennus-
           
   kortteja, joiden kytkennät vaihtelevat. Toiset tinataan jon-
           
   nekin, eräät pistetään MMU piirin kantaan. Näistä 'pistettä-
           
   vistä' malleista on joskus harmia, kun liitännät hapettuvat 
           
   tai irtoilevat. Varsinkin 'hauenleuoilla' varustetut liitok-
           
   set kannattaa tinata kiinni. Tällaisten 1/2-megaisten , päälle 
           
   pistettävien laajennusten edullisin ostopaikka on usein ulko-
           
   mailla, mutta nyt on esim Sähkötaso Tampereella myynyt näitä 
           
   klubilaisille alle 900:-.
           
           
           
Uudet mallit:
           
   Aivan uusimpiin malleihin nämä pistettävät laajennukset 
           
   eivät käy, sillä niissä MMU ei enää ole kannalla, vaan 
           
   pintaliitetty. Tätä on alkanut esiintyä toista vuotta 
           
   sitten. Näissä 520 ST malleissa on yleensä 4kpl 4x256 
           
   piiriä ja tyhjä tila vielä neljälle piirille. Tällaisen 
           
   mallin voi laajentaa megaiseksi hyvin edullisesti 
           
   tinaamalla tyhjiin paikkoihin kannat, ja painamalla niihin 
           
   vastaavat muistipiirit. Suurempi laajennus tuottaakin sitten 
           
   ongelmia. Muistipiirit ovat koneen sisällä niitä pieniä piirejä.
           
   Uusissa malleissa saattaa näet olla myös käyttöjärjestelmän 6 
           
   piiriä korvattu kahdella, ja sielläkin voi olla 4 tyhjää kantaa. 
           
   
           
STE: Mallin muistilaajennus on helppoa. Siinä on valmiita paikko-
           
   ja SIMM-muisteille. Euroopassa niitä jo myydään näkyvästi ja 
           
   edullisesti, meillä maahantuontia vasta kokeillaan. 
           
           
           
2 1/2 - 4 megaa:
           
   Me ST-klubin Pirkanmaan osastolla olemme kevään kuluessa jou-
           
   kolla laittaneet koneisiimme isoja laajennuskortteja, sillä 
           
   esim. scannerin täysimittainen hyödyntäminen vaatii yli megan 
           
   muistia. On myös hienoa pitää vaikkapa puolentoista megan 
           
   ramdiskiä, jolta isotkin ohjelmat käynnistyvät lennossa.
           
   Laajennuskortteja saa Saksanmaalta melko edullisesti, ja muis-
           
   tipiirejä saa kotimaastakin. Laitoin omaani lisää muistia 
           
   niin, että siinä on nyt 2.5 megatavua. Alkuperäinen puoli megaa 
           
   jää käyttöön toiselle alueelle, ja toiselle tulee laajennus-
           
   kortin 2 megaa. Koko komeuden hinnaksi tuli noin 1300:-. 
           
   Jatkossa laajennus 4 megaiseksi maksaa vain muistipiirien 
           
   hinnan, tällä hetkellä reilut 700.-. Isoimmassa, 4 megaisessa 
           
   mallissa ST:n koko alkuperäinen muisti jää käyttämättä, ja se on 
           
   ohitettava kytkennöin. 
           
           
           
Tinataanko?
           
   Tämä kortti on tinattavaa mallia. Tinauspisteitä on 16, 
           
   mutta pienellä kolvilla (alle 20 W) ja saksankielisillä ohjeil-
           
   la meikäläinenkin, elektroniikkaa harrastamaton sentään 
           
   suoriutui siitä. Auttava ^^ kielitaito ^^34 on kyllä tarpeen, sillä 
           
   ohjeet eivät aivan kuvista selviä, ja vaihtoehtoja on monia, 
           
   kuten ST-mallejakin. Tarkkuutta hommassa myös vaaditaan. Näitä 
           
   isojakin laajennuksia on myös kannan päälle pistettäviä malleja, 
           
   mutta silloin kiinnitys kyllä joutuu melkoiseen rasitukseen. 
           
   Tulossa olevat 4x megabitin piirit pienentävät laajennuksen 
           
   kokoa ja painoa, joten ehkä sitten kiinnitys helpottuu.
           
           
           
   Osa tinauksista tulee piirilevyn kääntöpuolelle, MMU-piirin 
           
   kannan alle, osa vastuksiin pintapuolella.  Tinauspaikat ovat 
           
   ahtaita ja vaativat huolellisuutta ja^^ vakaata kättä.^^24 Hyvin tinat-
           
   tuna laajennus pysyy paikoillaan ja kestää kuljetuksenkin. Olen 
           
   kestotestinä pitänyt omaani päällä vuorokausitolkulla, eikä 
           
   kuumenemista tai muuta vikaa ole esiintynyt. 
           
           
           
Tulos on mahtava peli. Ikivanha, -85 mallinen 260ST näyttää vapaan 
           
   muistin määräksi 2.600.000 byteä vielä muutaman .ACC ohjelman 
           
   kanssakin. 
           
   Tässä muistitestin kertomana:
           
 ^^0,0,60,6^^:1                                  ^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Se on tosinopea:
           
   1ST_WORD latautuu käyttökuntoon 3:ssa sekunnissa, 
           
   kun sitä pitää ramdiskillä (levykkeeltä lataus kestää 23 
           
   sekuntia), ohjelmointikielen kääntäminen nopeutuu kuusinker-
           
   taiseksi, jne, jne. Kyseessä on siis todellinen työn nopeut-
           
   taja ja helpottaja. Eikä lopu muisti kesken.
           
           
           
Sinullekin?
           
   Muistipiirien hinnat halpenevat koko ajan, mutta monien 
           
   mielestä nyt ne ovat nyt jo siedettävällä tasolla. Olisikohan 
           
   aika sinunkin? Kieli- ja rakentelutaidottomille en tiedä 
           
   keinoa, tietääkö joku muu? Maahantuojat ja huoltoliikkeet 
           
   herätkää !!
           
                        Kunto Hirvikoski
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003