AMMATTIKASVATUSLAITOKSEN LINJALLEPYRKIMISKAAVAKE. 
           
  HAKUKAAVAKE
           
  NUMERO 742/82/POL-PST 
           
           
           
  l. Kum-mas-sa kä-des-sä on va-sen peu-ka-lo?
           
    a) oi-ke-as-sa b) toi-se-ssa
           
           
           
  2. Jerr-y Kotto-nin fir-ma on
           
    a) FPl b) Huit-tis-ten Li-ha-pojat-
           
           
           
  3. Mis-sä koh-taa ihmi-sel-lä sij-ait-see sor-men jäl-ki?
           
    a) kor-va ont-telossa b) SOR-MES-SA
           
           
           
  4. Min-kä esine-en ha-ll-ussa pit-o on ran-kai-stavaa?
           
    a) Ko-ssu b) Sor-pus c) Tiet-oko-ne
           
           
           
  5. Saa-ko hip-pe-jä pam-put-taa?               
           
    a) saa
           
           
           
  6. Mitä voidaan tehdä la-ki kirjal-la?
           
     a) käyt-tää lyö-mä-ase-ena 
           
     b) pii-lot-taa sen sisään ma-ri-hu-a-n-aa
           
           
           
  7. Mis-sä pii-ris-sä pal-ve-lee Rei-ni-kai-nen?
           
     a) poli-isi pii-ris-sä 
           
     b) pien-ten piir-issä
           
           
           
           
           
   KIRJOITA NIMI TÄÄHÄN....MUISTA MYÖS SUKU NIMI..
           
   AiKAiSEMPI KOULUTUS..KANSA KOULUN TODiSTUKSEN
           
   ARVO SANA...
           
   OLETKO MENSAN JÄSEN en/en. HALU-AT-KO PO-LIISI-KSI? tahdon/joo
           
   KOTi OSOiTE.............
           
           
           
           
           
^^2,0,79,24^^:1

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003