Musiikillisten välineitten digitaalinen käyttöliittymä


           
                             ^^60,1,13,6^^:1
           
Yllättävä asia tapahtui vuonna 1982. Useamman johtavat sähköisten 
           
soitinten valmistajat, normaalitilassa verisiä kilpailijoita, 
           
päättivät istua yhteisen neuvottelupöytän ääreen ja kehitellä 
           
tavan, jolla heidän erilaiset instrumenttinsa voisivat 
           
kommunikoida keskenään. He halusivat, että yhtiön A 
           
syntetisaattori voi käyttää yhtiön B rumpukonetta tai yhtiön C 
           
syntetisaattoria. 
           
           
           
Miksi? Useammastakin syystä. On hyvin kätevää, että useampi 
           
syntetisaattori voi soittaa samaa musiikkikohtaa. Kahdella 
           
soittimella saa aikaa mielenkiintoisimpia saundeja kuin vain 
           
yhdellä. Tämän tietävät hyvin klassisen musiikin säveltäjät. 
           
Yhden soittajan on vaikea hoitaa useampia soittimia yhtäaikaa.
           
Rokkibändeillä on mukanaan yleensä vain yksi kosketinsoittaja.
           
           
           
Kovopuolen laite sekvensseri oli tulossa käyttöön. Ongelmana oli,
           
että yhden valmistajan sekvensserin syöte ei sopinut toisen 
           
syntetisaattorin tai rumpukoneen syötteeseen. Kuulostaako 
           
tutulta?
           
           
           
Synkronoiti oli myös ajankohtainen asia. Rumpukoneet olivat 
           
tulossa suosioon ja monet halusivat helpon tavan synkronoida 
           
kosketinsoittimensa rumpukoneeseen ja päin vastoin.
           
           
           
Joten, "siirrossa", jonka pitäisi olla hyvänä esimerkkinä koko 
           
tietotekniikka alalle, nämä urheat sielut synnyttivät kovo- ja 
           
pehmopuolen standardin, joka täsmällisesti määrittää kuinka 
           
sähköiset soittimet kommunikoivat keskenään. He ristivät 
           
keskintönsä MIDI:ksi eli Musical Instrument Digital Interface.
           
           
           
Kommunikointi musiikki-instrumenttien ja tietokoneitten välillä 
           
ei ollut MIDI-kehittäjien ensisijainen huoli, mutta koska 
           
tosiasiassa melkein kaikki digitaaliset syntetisaattorit, 
           
rumpukoneet ja sekvensserit perustuvat tietotekniikkaan, oli 
           
luonnollista, että MIDI-standardi tuli toimimaan niin hyvin 
           
tietokoneitten kanssa työnskennellessä.
           
           
           
           
           
Miten MIDI toimii?
           
           
           
Tarkastellanpa miten MIDI itseasiassa toimii. Oletetaanpa, että 
           
käytössäsi on MIDI-liitännällä varustettu syntetisaattori ja 
           
MIDI-kaapelilla tämä on MIDI-ulostulon kautta kytketty ST:eesi 
           
MIDI-sisääntuloon. Joka kerta kun painat syntsasi kosketinta 
           
MIDI-kaapelin kautta välittyy ST:lle tieto, että kosketinta on 
           
painettu ("note-on event" MIDI sanastossa), mikä kosketin se on 
           
ja kuinka voimakkaasti kosketinta painetaan. (Jälkimmäinen on 
           
erittäin käyttökelpoinen tieto "velocity sensitive"-tyyppisten, 
           
kuten Yamaha DX-7, koskettimiston kohdalla.)
           
           
           
Toisenlainen signaali lähetetään kun kosketin päästetään irti. 
           
Tämä signaali on "note-off event", ja se myös kertoo mikä kosketin 
           
irroitettiin ja, joissakin syntetisaattorimalleissa, kuinka 
           
nopeasti se nostettiin. 
           
           
           
Jos tietokoneesi pitää yllä kirjaa näistä signaaleista ja niiden 
           
välisistä ajoista, niin sillä on nyt tieto siitä, mitä 
           
nuotteja olet soittanut ja mitä ne olivat kestoltaan. Ohjelma, 
           
joka tämän tekee on nimeltään sekvenssori.
           
           
           
Nyt jos sinulla on MIDI-kaapeli yhdistämässä ST:eesi MIDI 
           
ulostuloportin kautta syntetisaattorisi MIDI sisääntuloporttiin ja 
           
tarkoitukseen sopiva ohjelma, tietokoneesi voi panna 
           
syntetisaattorisi soittamaan aiemmin soittamasi nuotit.
           
           
           
Koska MIDI sekvensserit toimivat pääosin nauhureitten tapaisesti 
           
on syntynyt joitakin väärinkäsityksiä. MIDI sekvenssorit eivät 
           
nauhoita musikkia nauhureitten kaltaisesti. Ne rekisteröivät 
           
tapahtumasarjoja: note-on events, note-off events, pitch-bend 
           
events ja vastaavanlaisia tapahtumia, sellaisia joita sähköiset 
           
musiikki-intrumentit tuottavat yhdistettynä MIDI kovo- ja 
           
pehmolaitteisiin. MIDI sekvensseri ei voi sellaisenaan tallentaa 
           
suullasi tuottamaasi ääntä. Siihen tarvitaan laite, jolla äänesi 
           
voidaan välittää MIDI-liitäntään.
           
           
           
MIDIn käyttökelpoisuus ilmenee siinä, että tuota tietokoneellasi 
           
tallentamaa dataa, listaa erilaisia MIDI-tapahtumia, voidaan 
           
muokata monin tavoin. Samaan tapaan kuin 
           
tekstinkäsittelyohjelmalla voidaan muokata kirjoitusta paljon 
           
helpommin ja kätevämmin kuin kirjoituskoneella.
           
           
           
         Käänsi ST-KOLLI START-lehden July 1990
           
         numeron MIDI-jutusta The Ins, Outs and
           
         Thrus of Midi, A Beginners Guide 
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003