VIHJEITÄ DEGAS ELITEN KÄYTTÄJILLE


           
^^17,2,13,7^^:1
           
 (ref. ST FORMAT August 1990, ym.)
           
           
           
'Ikivihreä' grafiikkaohjelma DEGAS Elite (Electronic Arts) on 
           
täynnään vähemmän tunnettuja trikkejä, jotka eivät suoraan näy 
           
työkaluvalikosta. Useimmat monista aikaa säästävistä nikseistä
           
liittyvät geometristen kuvioiden piirtämiseen.
           
           
           
Ympyrä (Circle) piirtyy normaalisti ellipsinä, mutta kun 
           
painetaan alas ALTERNATE, ennenkuin klikataan ympyrän keski-
           
pisteessä, saadaan säännöllinen ympyrä.
           
           
           
Kiekko (Disc) piirtyy normaalisti ilman ääriviivoja kulloisel-
           
lakin täytteellä (Fill pattern) väritettynä. Ääriviiva saadaan 
           
aikaan painamalla SHIFT ennen klikkausta kiekon keskipisteessä. 
           
Täytteen sijasta kiekko värjäytyy yhtenäisellä värillä, jos 
           
SHIFT:in sijaan painetaan alas CONTROL.
           
           
           
Laatikko ja kehys (Box, Frame) saa pyöristetyt kulmat, kun 
           
painetaan ALT ennen klikkausta ensimmäisessä nurkassa. SHIFT ja 
           
CONTROL toimivat tässä kuten edellisessä.
           
           
           
Eräs käyttökelpoisimmista toiminnoista on 'blokkien' käyttö. 
           
Block (ESC) saadaan palvelemaan entistä paremmin, jos painat 
           
SHIFTiä ennen ESCiä. Voit nyt piirtää haluamasi muotoisen
           
monikulmion. RETURNilla yhdistyvät ensimmäinen ja viimeinen 
           
piste. Näin syntyy kopio monikulmiosta, joka toimii nyt 
           
kursorina. Painamalla ALT ennen blokin tekoa jää blokin kohdalle 
           
tyhjä aukko.
           
           
           
Blokkia voi muotoilla monin eri tavoin, kuten pudotusvalikosta 
           
näkee. Käyttökelpoisinta on varmasti koon muuttelu ja rotaatio. 
           
'Murjominen' (Distort) tulee harvemmin eteen ja se on hidas. 
           
Blokin kulmia voi siirrellä mielivaltaisesti, minkä jälkeen paina 
           
ALT ja klikkaa hiirellä.
           
           
           
Blokista saa nopeasti peilikuvan yksinkertaisesti nuolinäppäi-
           
mellä. 
           
           
           
Joskus on tarpeen kursorin siirtäminen tiettyyn eksaktiin 
           
paikkaan. Tässä helpottaa seuraava keino, joka toimii myös 
           
Desktopissa, kuten toisaalla tässä lehdessä todetaankin. 
           
           
           
Painetaan: 
           
ALT ja nuolinäppäintä, jolloin kursori siirtyy 8 pikseliä 
           
kerralla. Painamalla yhtaikaa ALT ja SHIFT ja nuolinäppäintä 
           
siirtyy kursori yhden pixelin kerralla. Huomaat myös, INSERT ja 
           
CLR/HOME vastaavat hiiren kytkimiä kun smalla painetaan ALT.
           
                    A.A.
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003