PRESS
           
           
           
 
           
 MITÄ TAPAHTUU KUN ST
           
           
           
 KÄYNNISTETÄÄN...                   PLEASE!
           
           
           
           
           
        Tarkoitus on tässä selvittää mitä periaatteessa ja missä 
           
järjestyksessä jotain tapahtuu. Kirjoita toki, jos huomaat virheitä tai 
           
haluat lisätä muiden ST-käyttäjien tietoutta.
           
           
           
ST tutkii ja suorittaa seuraavat vaihtoehdot:
           
 
           
1. Onko levykeasemassa levyke?      Pyydetään systeemilevy asemaan!   
           
           \       ei /           
           
2. Onko levyllä TOS.IMG?    ei > Tutkitaan onko ROM:ssa TOS
           
            \       /
           
        TOS luetaan RAM-muistiin.
           
            / 
           
3. Onko (kova)levyllä AUTO-kansio?       ei > Mennään kohtaan 6.
           
             \
           
        Käynnistetään kansiossa olevat ohjelmat.
           
            /
           
4. Onko AUTO-kansiossa GDOS?          ei > Mennään kohtaan 6.
           
            \
           
        Käynnistetään GDOS residenttinä.
           
            /     
           
5. Onko juurihakemistossa ASSIGN.SYS?     ei > Mennään kohtaan 6.
           
            \
           
        Suoritetaan ASSIGN.SYS:n sisältämät ohjeet.
           
            /
           
6. Onko juurihakemistossa .ACC-ohjelmia?    ei > Mennään kohtaan 7.
           
            \
           
        Käynnistetään .ACC-ohjelmat RAM:ssa.
           
             \
           
7. Onko juurihakemistossa DESKTOP.INF?     ei > Käynnistetään DeskTop
           
              \
           
        Käynnistetään Desktop DESKTOP.INF:n määrittelyjen mukaan.
           
           
           
           
           
systeemilevy = käyttöjärjestelmän ja muut tarvittavat tiedostot
           
sisältävä käynnistyslevyke
           
           
           
TOS = The (Tramiel) Operating System = käyttöjärjestelmä
           
           
           
ROM = Read Only Memory = vain luettava sisäinen muisti (muuttumaton)
           
           
           
RAM = Random Acces Memory = työmuisti
           
           
           
AUTO-kansio = auto-nimellä luotu kansio, josta ohjelmat käynnistyvät 
           
siinä järjestykessä, missä ne on sinne viety
           
           
           
GDOS = käyttöjärjestelmän laajennusosa
           
           
           
residentti = muistissa näkymättömästi taustalla toimiva ohjelma
           
           
           
ASSIGN.SYS = ascii-tekstitiedosto, joka sisältää tiedot mistä pää-
           
ohjelma, kirjaimistot (fontit) ja ajurit (driver) löytyvät
           
           
           
juurihakemisto  =  levyllä  ensimmäiseksi  aukeva  hakemisto  eli 
           
perushakemisto, tietyn ohjelman ylin hakemisto, juuri = root (eng.)
           
           
           
tiedostonimi.ACC = asessoriohjelma, kulkee mukana ohjelmasta toiseen
           
GEM käyttöliittymässä, käynnistyvät boottauksessa siinä järjestyksessä, 
           
missä ne on roottiin viety
           
           
           
GEM = Graphics Environment Manager
           
           
           
Desktop = työpöytä, GEM:in toimistotyöpöytää esittävä peruskuvaruutu
           
kortistolaatikkoineen ja roskakorineen
           
           
           
                      ST-kolli
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003