^^01,0,50,18^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   'Yksinäisen harrastelijan seikkailut MIDImaassa'
           
        ja huomioita Dr Teestä
           
           
           
Kaikki varmaan tietävät mitä kirjainyhdistelmä MIDI pitää sisällään.
           
Itse hankin koneeni melkein pelkästään tämän maagisen liitännän takia.
           
Mitä MIDIssä sitten on niin ihmeellistä ? Ihmeellistä on se, että tämän
           
5- piikkisen DIN- liittimen kautta voidaan välittää tietoa erilaisten
           
musiikkivempeleitten välillä, edellyttäen että niissä on MIDI- valmius.
           
Laitteet ovat siis keskenään yhteensopivia, riippumatta valmistajasta.
           
           
           
   Mahdollisuudet ovat (miltei) rajattomat. Laitteet voidaan kytkeä
           
suoraan toisiinsa esim. yhdellä kosketinsoittimella voi hallita
           
syntetisoijamoduleita, rumpukoneita, samplereita yms. Näin koskettimilta
           
voi hallita koko 'orkesteria'. Mutta vata tietokoneen kytkeminen
           
MIDI- ketjuun tuo MIDI:n koko voiman käyttöön.
           
           
           
   Tietokoneeseen tarvitaan vielä sopivia ohjelmia. Useimmiten tarvi-
           
taan editori. Vaikka useimmissa syntikoissa on valmiina hyviä soundeja,
           
on niiden muokkausmahdollisuus hyvä olla olemassa. Joidenkin syntikoiden
           
(esim. Roland MT-32 ) soundeja ei edes voi muokata ilman tietokonetta ja
           
editointiohjelmaa. Uusista soundeista voi muodostaa omia ohjelmakirjasto-
           
ja, joita voi sitten tarpeen mukaan ottaa käyttöön.
           
           
           
   Toinen MIDI- perusohjelma on sekvensseri. Sekvensseriohjelmat ovat
           
nykyisin niin monipuolisia että ne voittavat hardware- sekvensserit 
           
mennen tullen. Nykyisin sekvensseriohjemat tarjoavat vähintään 12
           
raitaa. Vastaava moniraitanauhuri maksaisi jo monta kymppitonnia. Tämän
           
lisäksi monet sekvensseriohjelmat sisältävät MIDI- datan muuntamisen 
           
suoraan nuoteiksi ja niiden tulostamisen.
           
           
           
   Omaan musiikkilaitteistooni kuuluu Technics PX33 V- sähköpiano,
           
Roland MT-32 syntikkamoduli, Fostex 160 neliraitanauhuri (pääasiassa
           
miksausta varten) sekä Atari ST. Roland MT-32 on multitimbraalinen, 9-
           
kanavainen syntetisaattori joten se sopii hyvin käytettäväksi sekvens-
           
serin kanssa.
           
           
           
   Olen kytkenyt nämä seuraavasti: pianon MIDI OUT:sta ST:n MIDI IN:in, 
           
ST:n MIDI OUT:sta Rolandin MIDI IN:in ja Rolandin MIDI THRU:sta pianon 
           
MIDI IN:in. Pianon ja Rolandin ulostulon olen yhdistänyt neliraitanau-
           
huriin, jolla voin miksata laitteista kuuluvat signaalit.
           
           
           
   Ohjelmina käytän Dr T's:in KCS sekvensseriä ja MT-32 soundieditoria.
           
Lataan ensin sekvensserin koneeseen. Tämä sekvensseri tarjoaa aika 
           
monipuolisen ympäristön. Siinä on kolme erilaista ohjelmatilaa ns. 
           
'Track'-, 'Open'-, ja 'Song'- modet.
           
           
           
   Track- mode tarjoaa 48- raitanauhurin kaikkine editointimahdolli-
           
suuksineen. Tämä muoto on kätevä esim. '8- bar' kappaleiden tekoon. 
           
Rumputaustojen syöttö, kuten kaiken muunkin mididatan, käy joko 
           
kirjoittamalla suoraan ne raidoille tai sekvensseille tai äänittämällä
           
data suoraan reaaliajassa koskettimistolla. Talletettua dataa voi myös
           
ladata levykkeeltä. Esim rumputaustat saa nopeasti näin. Rolandissa
           
on oma kanava lyömäsoitinsoundeille, joten sitä voi käyttää rumpukoneena.
           
           
           
   Laitan sekvensserin käyntiin ja kuuntelen nauhurin kuulokkeista rum-
           
putaustoja. Korjaukset voin tehdä editointiruudulla. Kun olen tyytyväinen
           
voin rumpujen rytmittämänä äänittää seuraavan raidan. Useimmiten äänitän
           
jonkun basso-osion seuraavaksi ja sitten jonkun soitinäänen jolla voi
           
muodostaa akordeja esim. piano. Soittoa voi täsmentää kvantisoititoi-
           
minnolla joka korjaa pienet aikavirheet. Editointimahdollisuuksia on
           
monia, kopioinnit, poistot, raitamuunnelmat yms.
           
           
           
   Mikäli en ole tyytyväinen johonkin soundiin, käytän hyväkseni ohjel-
           
man 'moniajo'- ominaisuuksia. Lataan editorin sekvensserin 'osaohjelmaksi'
           
jolloin voin helposti ladata uusia soundeja, editoida niitä ja tallettaa
           
sopivat soundit ja syntikan asetukset jokaiselle kappaleelle erikseen.
           
Tämä ominaisuus onkin osoittautunut aivan korvaamattomaksi. 
           
           
           
   Näin siis saa tehtyä aina tietyn mittaisen jakson kappaleesta esim.
           
8 tahtia kerrallaan. Kun jakson on saanut mieleisekseen, sen voi siir-
           
tää 'Open modeen'. Näin piisiin voi tehdä ensin Intron, sitten A- osan, 
           
B- osan jne. 
           
           
           
   Jaksoa siirrettäessä siirrettävät raidat yhdistyvät yhdeksi sekvens-
           
siksi. Näitä sekvenssejä voi sitten editoida ja äänittää lisää. Open 
           
mode tarjoaa 93 toisistaan riippumatonta sekvenssiä. Sekvenssejä voi 
           
kontrolloida joko kontrollisekvensseillä tai 'Song moden' sekvensseillä
           
Kontrollisekvenssit ovat monipuolisin tapa. Toisia sekvenssejä voi käyn-
           
nistää, pysäyttää, transponoida yms. Sekvenssi voi lähettää syntikalle
           
Control Change-, Program Change- yms. sanomia. Näin kesken
           
sekvenssin voi vaihtaa syntikan soundia, panoroida kanavan haluttuun 
           
kohtaan stereokentässä yms. Madollisuuksia on paljon.
           
           
           
   'Song mode' tarjoaa helpon (mutta ei niin monipuolisen) tavan ohjata
           
sekvessejä. Sekvenssejä voi transponoida ja kerrata halutun määrän,
           
sekvensseriä voi nopeuttaa ja hidastaa yms. Sekvenssit voi ohjata 
           
takaisin 'Track modeen', jolloin jokaisesta MIDI- kanavasta muodostuu
           
koko piisin mittainen raita. Sitten voi taas äänitellä uusia (ja pit-
           
kiä) raitoja..jne..
           
 
           
   Tässä hieman erään sekvensseriohjelman ominaisuuksista. Nykyisin
           
on tehty jo paljon hienompiakin ohjelmia, mutta itse olen tähän aika
           
tyytyväinen. Kun vielä oppisi soittamaan niin...
           
           
           
   PD- kirjastosta muuten löytyy eri sekvensserien demoja, mm. kuvai-
           
lemani Dr T's , Mastertrack ja UPEE Virtuoso. Nuotinnuspuolelta suosit-
           
telen ScorePerfect:iä joka on täysin toimiva ohjelma (tekee hienoa
           
jälkeä 9- neulaisella) MIDI- liitäntöineen. Nuotinnusdemoja löytyy
           
EZ- Trackista Dr T's:n Copyist:in. Ohjelmia on eri syntikoille mm.
           
MT-32:lle. Tutustukaa niihin ihmeessä. se kannattaa !!!
           
           
           
                  Timo Kipinoinen
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003