^^59,1,12,8^^:1
           
           
           
           
           
             Itä-Suomen horisontista
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Kulunut vuosi on ollut Joensuun ST-klubin alajaoksen 
           
 perustamisvuosi. Meille on järjestäytyminen vielä uutta ja 
           
 muotoja hakevaa. Olemme suurella kunnioituksella lukeneet 
           
 helsinkiläisten ja pirkanmaalaisten ST-asiantuntevia 
           
 kirjoituksia sekä Tietosanomista että ST-viestistä. Yllättäen 
           
 olemme joutuneet itse toimittajiksi tähän valtakunnan suurimpaan 
           
 atk-kerhon jäsenlehteen. 
           
           
           
 Toimintamme on alusta lähtien tukeutunut kolmeen tukipylvääseen, 
           
 joiden varassa mielestämme tämänkaltainen harrastus varmimmin 
           
 menestyy. 
           
           
           
 Pitää olla:    1. hyvät laitteet
           
          2. hyvät ohjelmat
           
          3. hyvät kaverit
           
           
           
 Meillä on nyt kiistämättä hyvät tekniset välineet 
           
 ulottuvillamme. Voimme vain suunnitella varustuksen 
           
 täydentämistä yhä suurempaa käyttäjäystävällisyyttä ja 
           
 tarkoituksenmukaisuutta kohti. 
           
           
           
 Myös ohjelmistot alkavat hahmottua, vaikka emme tiedäkään vielä 
           
 mitä kaikkea tulevaisuus voi tuoda mukanaan. Työkaluja on myös 
           
 pehmopuolen varusteissa tarjolla jokaiselle, vain oma 
           
 mielikuvitus voi olla enää rajoituksena niiden käytölle.
           
           
           
 Näin ST-klubin tapaisen yhdistyksen kerhotyössä haluaisin 
           
 kuitenkin painottaa 3. kohdan merkitystä. Me uurastamme jokainen 
           
 hyvin paljon yksin omien näyttöpäätteittemme parissa ja usein on 
           
 ongelmana asia, jonka joku jo on jossain ratkaissut. Ongelmat 
           
 liikkuvat hyvin paljon manuaalien englanninkielisessä slangissa 
           
 ja manuaalien puutteellisuudessa. Omassa kielipaitsiossamme 
           
 jäämme helposti jälkeen kansainvälisestä kehityksestä ellemme 
           
 jatkuvasti seuraa alan englanninkielistä ja saksankielistä 
           
 kirjallisuutta ja lehdistöä. 
           
           
           
 Yhteydenpito kerholaisten kesken on välttämätöntä, että saisimme 
           
 laitteistamme mahdollisimman suuren hyödyn ja huvin. Boxit ovat 
           
 tässä suhteessa verraton väline, mutta näin periferian alueella 
           
 asuvana tiedän, miten kalliiksi liian innokas liikennöinti 
           
 muodostuu. Maaseudun puhelinlaitokset toimivat velkaantuneiden 
           
 kuntien ja kaupunkien veronkerääjinä, ts. ne tekevät bisnestä ja 
           
 pitävät paikotellen maksuja kohtuuttoman korkeina.
           
           
           
 Nopea tapa hoitaa asioita on suora puhelisoitto. Koska meillä on 
           
 jokaisella tekstinkäsittelyohjelma, ei myöskään kirje tuottane
           
 vaikeuksia.
           
           
           
 Antoisimpia kaikista yhteydenpitomuodoista ovat kuitenkin ne 
           
 kerhoillat, jolloin kiireettömästi voidaan perehtyä esim. 
           
 johonkin laitteeseen tai ohjelmaan kokeneen harrastajan tai 
           
 asiantuntijan opastuksella. Tämän olemme me Joensuussa todenneet 
           
 ja olemme tyytyväisiä siihen että päätimme perustaa oman ala-
           
 jaoksen, joka antaa sopivat puitteet harrastuksellemme, ja josta 
           
 myös aina tavalla tai toisella on löytynyt se apu, jota vailla 
           
 joku on ollut. 
           
           
           
           
           
           
           
 Toivotamme täältä itä-Suomesta Parhainta Joulua kaikille ST-
           
 klubilaisille ja suosittelemme vielä epäröiviä paikkakuntia 
           
 liittymään yhä kasvavaan joukkoomme. Yhdessä saamme enemmän irti 
           
 'tietotekniikan ihmemaasta' ja voimme saada sieltä avun myös 
           
 monen muun harrastuksen elävöittämiseen.
           
           
           
           
           
 Samalla kun toivotamme hyvää joulua, haluamme kiittää 
           
 tämänkertiasesta seurastanne ja toivottaa myös 
           
           
           
           
           
        MenestyksekäSTä ST-vuotta 1991!
           
           
           
           
           
     * * *                  * * *
           
     | | |     Joensuu alajaos      | | |
           
     \|/                   \|/
           
      |                    |
           
     ===                   ===
           
           
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003