^^02,1,12,7^^:1
           
           
           
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
           
           
           
           
           
           
           
 YHTEENSOVITTAMATTOMUUKSIA JA -SOPIVUUKSIA
           
           
           
 Kun GEM, graafinen käyttöliittymä, kehitettiin yhtenä ajatuksena 
           
 oli eri ohjelmien yhteensopivuus.  Tutussa ympäristössä oli 
           
 tarkoitus voida liikkua tarpeen mukaan.  Yhdessä ohjelmassa 
           
 tuotetaan tekstiä ja toisessa kuvia.  Nämä voidaan liittää 
           
 samaan tiedostoon. Toisin kuitenkin kävi. GEM ei saanut sellaista 
           
 suosiota kuin toivottiin, tuli kilpailevia käyttöliittymiä ja 
           
 ryhdyttiin kehittelemään jotain muuta. Tämä kaikki meidän ST-
           
 koneitten omistajien harmiksi. Vuosien saatossa on ilmestynyt 
           
 kuitenkin joitakin yhteensopivia ohjelmia. Toisaalta on olemassa 
           
 ASCII-merkistö,   joka  mahdollistaa  myös   jonkinlaisen 
           
 mahdollisuuden siirtää dataa, tietoa, paikasta toiseen.
           
           
           
           
           
 ASCII-merkistö ja -tallennus
           
           
           
 Merkistö on Amerikassa kehitetty säännöstö (American Standard 
           
 Code for Information Interchange), joka sisältää 128 merkkiä. 
           
 Merkki muodostuu tavusta, jossa on kahdeksan bittiä. Perus 
           
 ASCII:ssa ei ole määritetty 8. merkkiä, vaan sovellusohjelmat 
           
 voivat  käyttää  sitä  tarkoituksiinsa.  Tuo  128  tulee 
           
 2^7 (2 potenssiin 7). Tällaisessa puhtaassa ASCII-merkistössä on 
           
 vain välimerkkejä, numeroita ja kirjaimet A-Z ja a-z. MS-
           
 koneitten myötä on yleistynyt laajennettu ASCII, jossa on 256 eli 
           
 2^8 merkkiä. Siinä on siis myös 8. bitillä merkityksellinen 
           
 tehtävänsä. ST:n merkistö on varsin pitkälle samanlainen kuin PC:n,
           
 erot ovat lähinnä kontrollimerkkien grafiikkakäytössä sekä 
           
 viivanpiirtomerkkien puuttuminen ST:ssä (tilalla on hebrealaisia 
           
 kirjaimia). Merkistöt ovat kuitenkin siksi paljon samanlaisia, että 
           
 PC:n kirjoittimia voi vallan mainiosti käyttää ST:ssä, jopa grafiikan 
           
 tulostus Alt-Helpillä onnistuu.
           
           
           
 Juuri tuon laajennetun ASCII-merkistön takia voidaan ST:ssä 
           
 siirtää esim. tekstiä ohjelmasta toiseen silloin kun varsinaista 
           
 yhteensopivuutta ei ole. 
           
           
           
 1STWORD:issä ja PLUS:sa ASCII-tallennus tapahtuu seuraavasti: 
           
 normaalitallennuksen,  ns.  WP-moodissa  tallennetaan  teksti 
           
 levykkeelle .DOC-päätteen kanssa, 
           
 sijaan tehdään tallennus ilman WP-moodia, Edit-valikossa valitaan 
           
 WP  Mode jolloin vasemmalla oleva kruksi-merkki katoaa  ja 
           
 siirrytään  File-valikossa  Save-toimintoon,  käytännöllisintä 
           
 on käyttä Save As... toimintoa, koska silloin tiedosto voidaan 
           
 merkitä .DOC-tiedostosta erottavasti .TXT-päätteellä.
           
           
           
 Tällaista tekstiä vastaanottaa ainakin:
           
           
           
 TEMPUS, saksalainen tekstieditori
           
           
           
 STWriter Elite, pd-tekstinkäsittelyohjelma, ohjelma konvertoi 
           
 tekstin itselleen sopivaksi, sen se tekee myös .DOC teksteille, 
           
 mutta  silloin kaikki (STWriterille  vieraat)  komentomerkit 
           
 näkyvät. Sillä voi siis myös tutkia tekstinsä puhtautta.
           
           
           
 VIP ja LDW-power taulukkolaskenta ohjelmat pystyvät myös imemään 
           
 ASCII-muotoista tekstiä, joten jos siirto esim. DBONE-nimisestä 
           
 kortisto-ohjelmasta voidaan tehdää ASCII-siirtona.
           
           
           
 Monessa  ohjelmassa  ASCII-tallennus  saadaan  aikaiseksi 
           
 tallentamalla kirjoitintiedostoon.  Tarkentimen loppuun tulee 
           
 usein P-kirjain (P=printer). Näin esim. LDW:ssä normaalin .LDW:n 
           
 sijaan tulee .LDP.
           
           
           
 Mielenkiintoisinta jollekin on tietysti voidaanko esim. tekstin-
           
 kirjoittamista jatkaa työpaikan PC:llä. ASCII-siirto on tällöin 
           
 poikaa.  PC:n formaatti on samanlainen kuin  ST:n.  Teksti 
           
 tallennetaan  tällöin ASCII-muodossa PC-formaatin levykkeelle. 
           
 Parhaiten siirto onnistuu kun levykkeen formatoi PC-koneella, 
           
 täytyy vain muistaa, että ST-formaatti on pienempi kuin nykyisten 
           
 MS-koneitten. Parametrien kanssa pitää olla tarkkana:
           
 
           
 FORMAT A:/N:9
           
           
           
 Vaikeutena  on vain,  että töitä pitää tehdä  ASCII-muodon 
           
 tuntevissa tekstinkäsittelyohjelmissa. PD-jakelussa (MS-DOS PD) 
           
 olevalla Q-EDITILLÄ homma ainakin onnistuu. Jos ei sitten ole 
           
 saanut käsiinsä sopivaa konvertteria. ST:hen päin siirryttäessä 
           
 1STWORDILLE löytyy ainakin konverttereita.
           
           
           
                      ST-kolli
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003