Tässä pyritään korjaamaan hiukan syrjään jäänyt aihepiiri: ohjelmointi.
           
Ensimmäiseksi kieleksi on valittu GFA-Basic. Hiljattain GFA:n 2 versio
           
siirtyi public domain -ohjelmaksi. GFA ei ole ollenkaan sellainen paha 
           
ohjelmointikieli millaiseksi Basicit on ehditty haukkua. 
           
           
           
Niinkuin usein tietokoneitten kohdalla on: se mikä pitää paikkansa 
           
jossakin tietyssä ympäristössä, pätee myös muuallakin. Voi sanoa, että 
           
ohjelmointiin pääsee käsiksi opettelemalla jonkun ohjelmointikielen. 
           
ST:n kohdalla paras valinta on varmasti GFA.
           
           
           
           Suomenkielisten Tieto-Sanomien toimitus
           
              Jan Alanco, Jaakko Laurila
           
           
           
 
           
Suorittimen ymmärtämät konekäskyt ovat hyvin yksinkertaisia ja yksi 
           
toteuttaa vain erittäin alkeellisen toimenpiteen. Konekielisten 
           
ohjelmien kirjoittaminen on siksi runsastöistä ja hankalaa. Tilannetta 
           
helpottamaan on kehitetty korkeamman tason ohjelmointikieliä, joista 
           
nykyisin on enimmäkseen käytössä niin kutsutut lausekielet. 
           
Lausekielessä tietokoneen tehtäväksi aiotut toimenpiteet ilmaistaan 
           
lauseina, jotka ovat monipuolisempia kuin yksittäiset konekäskyt ja 
           
jotka ovat lähempänä ihmisen ajattelutapaa. 
           
Koska suoritin ei pysty toteuttamaan muita kuin konekielisiä käskyjä on 
           
käytettävä jotain apuohjelmaa jotta lausekielellä kirjoitettu ohjelma 
           
voidaan suorittaa. Tällaisia apuohjelmia on periaatteessa kahdenlaisia: 
           
kääntäjiä ja tulkkeja.
           
           
           
Kääntäjä muuttaa lausekielisen ohjelman vastaavaksi konekieliseksi 
           
ohjelmaksi. Lausekielinen ohjelma on ensin käännettävä konekieliseksi 
           
ennenkuin sen voi ajaa. 
           
           
           
Tulkkia käytettäessä ei lausekielistä ohjelmaa varsinaisesti käännetä. Se 
           
muutetaan johonkin helposti käsitettävään sisäiseen esitykseen. Tulkki 
           
tutkii lause lauseelta ohjelmaa ja tekee tarvittavat toimenpiteet. 
           
Tulkin käyttäminen kääntäjään verrattuna on hitaampaa. Virhetilanteissa 
           
tulkki pystyy antamaan parempia selityksiä virheen tapahtumakohdasta.
           
           
           
GFA Basic:iä kutsutaan tulkiksi (interpreter). Ohjelmointi tällä 
           
kielellä tarkoittaa, että GFA Basic:in pitää kääntää tai tulkita ohjelmasi 
           
rivit konekielelle - ainoalle kielelle jota tietokone voi ymmärtää. 
           
Kirjoitat Basic ohjelmasi käyttäen GFA käskyjä, ja kun päätät ajaa sen 
           
GFA tutkii rivin kerrallaan ja kääntää ne konekielelle. 
           
           
           
Kun käynnistät GFA:n esiin ilmestyvä kuvaruutua kutsutaan "editoriksi".
           
- täällä suunnittelet ja korjailet ohjelmasi. GFA:n yksi hyödyllinen 
           
ominaisuus on se, että se tutkii jokaisen lauseen heti Returnin 
           
painalluksen jälkeen. Jos kirjoittamasi on jotenkin virheellinen ST 
           
hälyttää ja näkyviin ilmestyy teksti "Syntax Error" (=lauseopillinen 
           
virhe). Toinen GFA hyvä puoli on tapa jolla se sisentää koodirivit 
           
paremman luettavuuden aikaansaamiseksi.
           
           
           
Ohjelmasi rivit suoritetaan siinä järjestyksessä missä ne ovat 
           
kuvaruudulla. 
           
           
           
          GFA  BASIC 
           
           
           
         OHJELMOINTIKIELI
           
           
           
           
           
 
           
* EROT PERINTEISIIN BASIC_MURTEISIIN
           
           
           
-Rivinumerointia ei tarvita
           
-Vain yksi käsky riville
           
-strukturoidun eli rakenteisen ohjelman käskyt
           
           
           
Kun GFA ladataan tietokoneeseen,käynnistyy editori. Käytettävissä on 
           
kaksi ruutua: editoriruutu, jossa ohjelman työstäminen tapahtuu ja 
           
ohjelmaruutu, joka on käytössä ohjelmaa ajettaessa.
           
           
           
           
           
EDITORIRUUTU
           
           
           
Tässä kuvattu komentopalkki on tulkissa mustapohjainen ja teksti 
           
valkoista.
           
           
           
   Save|Save,A|Quit |New |Blk Sta|Replace|Pg Up |   |Direct|Run
           
   Load|Merge |Llist|Block|Blk End|Find  |Pg down|Insert|Flip |Test
           
           
           
Shift F1  F2   F3  F4  F5   F6    F7   F8   F9   F10
           
ilman F1  F2   F3  F4  F5   F6    F7   F8   F9   F10
           
           
           
Komennot voidaan käynnistää hiirinuolen näpäytyksellä tai ylläesitetyn 
           
mukaisesti funktionäppäimistä. Yläriviin päästään painamalla Shift alas
           
ja samanaikaisesti haluttu funtionäppäin. Alarivi vastaavasti ilman 
           
Shiftin alaspainamista. 
           
           
           
Save  = tallenna .BAS-loppuiseksi tiedostoksi, GFA 3 versiossa .GFA-
           
     loppuisiksi
           
Load  = lataa editoriin .BAS-loppuinen tiedosto (.GFA), GFA:n 
           
     muistissa oleva ohjelma häviää
           
Save,A = tallenna .LST-loppuiseksi ASCII-tiedostoksi
           
Merge = yhdistä .LST-loppuinen tiedosto editorissa jo olevaan koodiin
           
     kohdistimesta lähtien
           
Quit  = poistu GFA-ohjelmasta
           
Llist = tulostaa ohjelman kirjoittimella, voidaan keskeyttää 
           
     katkaisemalla kirjoittimesta virta ja odottamalla noin 30 sek
           
New  = tyhjennä editori, poistaa ohjelman GFA:n muistista
           
           
           
Block = lohkolle tehdään jokin seuraavista, ylemmälle komentoriville 
           
ilmestyy:
           
           
           
"C"opy "M"ove "W"rite "L"ist "S"tart "E"nd "^D"el "H"ide
           
           
           
Komento käynnistyy hiirinuolen näpäytyksellä tai lainausmerkkien välissä 
           
olevalla kirjaimella, ^D = Control alas plus D-kirjain
           
           
           
   C = kopioi lohko siihen kohtaa ohjelmma jossa kohdistin on
           
   M = siirrä lohko kohdistimen osoittamaan paikkaa
           
   W = tallenna lohko .LST-loppuiseksi tiedostoksi
           
   L = tulosta lohko kirjoittimella
           
   S = vie kohdistin lohkon alkuun
           
   E = vie kohdistin lohkon loppuun
           
   ^D = tuhoa lohko
           
   H = poista lohkon tummennus
           
           
           
Blk Sta = aloitetaan lohko kohdistimesta
           
Blk End = lohko päättyy kohdistinta edeltävään merkkiin, valittu alue 
           
     tummentuu
           
           
           
Replace = Find:   (etsi) - Replace:    (korvaa)
           
Ylemmälle  komentoriville ilmestyy FIND-rivi ja sille kirjoitetaan 
           
korvattava merkkijono. Tämän jälkeen alemmalle komentoriville 
           
ilmestyy REPLACE-rivi, jolle kirjoitetaan korvaava merkkijono ja 
           
etsintä aloitetaan Return:lla. Kun etsitty merkkijono löytyy niin 
           
se voidaan korvata komennolla Control ja R.
           
           
           
Find  = etsi
           
Komentoriville vaihtuu FIND-rivi,jolle kirjoitetaan enintään  60 
           
merkkiä pitkä merkkijono,joka halutaan etsiä ohjelmasta.
           
Kun merkkijono on kirjoitettu ja etsintä käynnistetty Return:lla niin 
           
kohdistin siirtyy sen rivin alkuun,jolta kyseinen merkkijono löytyy 
           
tai  ohjelman  loppuun jos merkkijonoa ei  löydy.Merkkijono  on 
           
kirjoitettava täsmälleen samassa muodossa isot ja pienet kirjaimet 
           
huomioiden.
           
Etsintä alkaa aina kohdistimesta alaspäin,joten on hyvä tapa siirtää 
           
kohdistin ohjelman alkuun ennen etsinnän aloittamista.Kun etsitty 
           
merkkijono löytyy niin etsintää voi jatkaa Control ja F-komennolla.
           
Etsintä voidaan keskeyttää ESC tai Return:lla.
           
           
           
Pg up  = kohdistin siirtyy edellisen sivun	alkuun
           
Pg down = kohdistin siirtyy seuraavan sivun	alkuun
           
           
           
Seuraava vaihtaa kahden välillä:
           
Insert = väliin lisäämistila Overwrite = kirjoitetaan päälle
           
Älä sotke tätä Insertiä näppäimistön Insert-näppäimeen
           
           
           
Direct = komkentoruutu, jossa esim. komentoja voi ajaa ilman ohjelmaa, 
           
tunnuksena on D>(kohdistin), pois pääsee painamalla Esc ja Return
           
Flip  = ohjelmaruutu, paluu jotain näppäintä painamalla tai hiiren 
           
     vasemmalla näppäimellä
           
           
           
Run   = aja ohjelma
           
Test  = testaa ohjelma
           
           
           
Editorilla työstetään ohjelmaa. Editori on tyypillinen ns. ruutueditori 
           
eli kohdistinta voi siirrellä ruudun alueella näkyvässä tekstissä 
           
vapaasti.
           
           
           
           
           
Kohdistimen ohjaus
           
           
           
Kohdistinta on mahdollista siirrellä aina hiirellä ja sen lisäksi 
           
näppäimillä.
           
           
           
Nuoli vasemalla = siirtää kohdistinta merkin verran vasemmalle.
           
Nuoli oikealle = siirtää kohdistinta merkin verran oikealle.
           
Control ja nuoli oikealle = siirtää kohdistimen rivin loppuun.
           
Control ja nuoli vasemalle = siirtää kohdistimen rivin alkuun.
           
           
           
Tab = siirtää kohdistinta yhden tabulaattorin välin oikealle.
           
Control ja Tab = siirtää kohdistinta yhden tabulaattorin välin vasemmalle.
           
           
           
Nuoli alas tai Return = siirtää kohdistimen seuraavan rivin alkuun.
           
Nuoli ylös = siirtää kohdistimen edellisen rivin alkuun.
           
           
           
Control ja nuoli ylös tai F7 = vierittää seuraavan sivun näyttöön ja 
           
asettaa kohdistimen tämän sivun alkuun (valittavissa hiirellä).
           
Control ja nuoli alas tai Shift ja F7 = vierittää edellisen sivun 
           
näyttöön ja asettaa kohdistimen tämän sivun alkuun (valittavissa 
           
hiirellä).
           
           
           
Clr/Home = siirtää kohdistimen sivun alkuun.
           
Control ja Clr/Home = siirtää kohdistimen ohjelman alkuun.
           
Control ja Z = siirtää kohdistimen ohjelman loppuun.
           
           
           
Backpace = poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.
           
Delete = poistaa merkin kohdistimen alta.
           
           
           
Insert = siirtää kaikkia rivejä kohdistimen osoittamasta rivistä  
           
     alkaen alaspäin ja tekee tilan uudelle riville.
           
           
           
Undo = peruuttaa riville tehdyt muutokset mikäli Return-näppäintä 
           
    ei ole vielä painettu.
           
           
           
Control ja Delete = poistaa rivin, jolla kohdistin on (ei voi peruuttaa 
           
Undo-näppäimellä).
           
 
           
           
           
Yhdelle riville voi kirjoittaa vain yhden basic-käskyn ja rivi voi 
           
olla enintään 255 merkkiä pitkä.Vastaavasti yksi rivi voi viedä 
           
enintään 255 tavua muistia.
           
           
           
Näyttöön mahtuu kerralla vain 80 merkkiä ja jos kirjoitettaessa tämä 
           
ylittyy,niin merkit menevät vasemmalta piiloon.Rivi,jolla on yli 80
           
merkkiä, näkyy näytössä siten, että oikeassa päässä riviä on nuoli 
           
oikealle.
           
           
           
Rivin  voi päättää Return:lla tai kohdistimen  ohjausnäppäimillä 
           
(nuolinäppäimillä). Mikäli  rivillä on  kielioppivirhe, tulee  siitä 
           
virheilmoitus komentoriville.
           
           
           
           
           
OHJELMARUUTU
           
           
           
Editoriruudusta voidaan siirtyä ohjelmaruutuun kolmella erilaisella 
           
tavalla:
           
           
           
-Käynnistämällä ohjelma painamalla Shift ja F10 tai valitsemalla 
           
hiirellä komentoriviltä RUN.
           
           
           
(paluu editoriruutuun ohjelman päätyttyä Return:illa)
           
           
           
-Painamalla F9 tai valitsemalla hiirellä FLIP.
           
           
           
(paluu jotain näppäintä painamalla tai hiiren vasemmalla näppäimellä)
           
           
           
-Painamalla Esc tai Shift ja F9 tai valitsemalla hiirellä DIRECT 
           
jolloin komennot voi kirjoittaa ohjelmaruutuun (paluu ED-komennolla).
           
           
           
Ohjelma pysähtyy kesken suorituksen painamalla Control,Shift  ja 
           
Alternate samanaikaisesti.
           
           
           
ASIAAN
           
           
           
Palataanpa GFA-editoriin, yllä on siis musta tekstipalkki, joka sisältää 
           
editorikomennot ja sen alla tyhjä kuvaruutu. 
           
Nyt voit kokeilla ensimmäistä käskyäsi, kirjoita
           
           
           
print "Hei GFA:n opiskelija!" 
           
           
           
ja paina Return, jolloin tulkki tarkistaa kirjoittamasi ja jos kaikki 
           
on oikein kohdistin siirtyy seuraavalle riville. 
           
Valitse nyt komentopalkin oikeasta kulmasta Run tai paina Shift ja F10.
           
GFA ajaa komennon niin nopeasti, että kuvaruudun vasempaan yläkulmaan 
           
ilmestyy tuo tekstisi ja saman tien kuvaruudun keskelle ilmestyy 
           
dialog boxiin ilmoitus ohjelman päättymisestä.
           
           
           
Tällaista yhtä komentoriviä ei voi vielä kutsua ohjelmaksi. Se ei ala 
           
eikä pääty mitenkään.
           
           
           
Varsinainen ohjelma koostuu tietyistä osista.
           
           
           
            ! REM = remarks, merkitylle riville voi 
           
            ! kirjoittaa selvennyksiä ohjelmasta
           
@Paaohjelma      ! Ohjelmalla täytyy olla alku ja nimi, huomaa
           
            ! että varsinaiseen ohjelmakoodiin ei voi 
           
            ! kirjoittaa skandeja
           
komento        ! käsky mitä pääohjelma tekee
           
    @Aliohjelma   ! aliohjelma
           
    komento     ! käsky mitä aliohjelma tekee
           
    Return     ! ohjelmalohkot merkitään päättyviksi Returnilla
           
lopetuskomento     ! ohjelma lopetetaan usein johonkin lopetuskäskyyn
           
            ! joka pyytää käyttäjää lopettamaan ohjelman
           
Return         ! ohjelmalohko, nyt pääohjelma, lopetetaan 
           
            ! Returnilla
           
           
           
Sitten esimerkkinä varsinainen ohjelma, jota sopii tutkia: 
           
           
           
REM ******************************************************************
           
REM rivi on tarkoitettu ohjelmoijalle muistiinpanoksi, sitä ei suoriteta.
           
REM
           
@Paaohjelma 
           
REM
           
PROCEDURE paaohjelma
           
    @Aliohjelma
           
    REM seuraavaksi aliohjelmakutsun jälkeen ohjelman suoritus
           
    REM palaa tänne... 
           
    @GRAFFITI ! JA SUORITTAA SEURAAVAN ALIOHJELMAN NIMELTÄÄN GRAFFITI.
           
    REM
           
RETURN
           
REM
           
REM
           
PROCEDURE aliohjelma
           
 REM suorittaa tuon printtauskäskyn kuvaruudulle
           
   print "Hei GFA:n opiskelija!" 
           
 REM jokainen aliohjelma eli proseduuri päättyy RETURN-komentoon
           
 REM jolloin se palaa pääohjelmaan  
           
RETURN
           
REM
           
REM
           
PROCEDURE graffiti
           
   CLS 
           
   PRINT " GRAFIIKAN TULOSTUS GFA BASICILLA"
           
   t=TIMER
           
   REM monimutkaisia laskutoimituksia voi tehdä esim. samalla kun
           
   rem antaa pisteelle X- ja Y- koordinaatit, pilkun jälkeen oleva
           
   rem ykkönen sytyttää pikselin, nolla sen tilalla sammuttaa...
           
   rem 
           
   FOR i&=1 TO 2700
           
     PSET (i&/36*COSQ(i&*1.8))+320,(i&/36*SINQ(i&*1.8))+120,1
           
   NEXT i&
           
   REM
           
   t2=TIMER
           
   PRINT AT(10,18);" kesti ";(t2-t)/200;" sek"
           
   PRINT "paina HIIREN nappia";
           
   PRINT " niin pääset pois"
           
   REPEAT
           
   UNTIL MOUSEK
           
CLS
           
RETURN
           
REM********************************************************************
           
           
           
           
           
           
           


Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003