Tämän jutun asiat olennaisia ohjelmoinnin onnistumisen kannalta.
           
Osta tai lainaa Basic-oppikirja nimeltä "Basic ja henkilökohtainen
           
tietokone".
           
           
           
           
           
OPERAATTORIT
           
           
           
Operaattorilla tarkoitetaan toimintoja, joita muuttujien tai vakioiden 
           
välillä on ohjelmassa mahdollista tehdä (x=2, y=3, z=x+y).
           
           
           
MERKKIJONO-OPERAATTOREITA OVAT:
           
Merkkijonojen  linkitys  (+) ja  vertailut  (<=>). Näiden  lisäksi 
           
merkkijonoihin voidaan kohdistaa muutamia käskyjä, joista myöhemmin 
           
lisää.
           
           
           
NUMERO-OPERAATOREITA OVAT:
           
-Aritmeettiset funktiot
           
-Vertailufunktiot
           
-Loogiset funktiot
           
-Numeeriset funktiot
           
           
           
ARITMEETTISET FUNKTIOT
           
           
           
^  potenssiin korotus (esim. x=4^2)
           
*  kertolasku
           
/  jakolasku
           
DIV (tai\)antaa tulokseksi osamäärän kokonaisosan (esim. 15 DIV 2=7)
           
MOD antaa tulokseksi jakojäännöksen (esim. 15 MOD 2=1)
           
+  yhteenlasku
           
-  vähennyslasku
           
           
           
VERTAILUFUNKTIOT
           
           
           
= yhtäsuuri kuin
           
> suurempi kuin
           
< pienempi kuin
           
<> erisuuri kuin
           
>=tai=>  suurempi tai yhtäsuuri kuin
           
<=tai=<  pienempi tai yhtäsuuri kuin
           
           
           
           
           
Esimerkkejä:
           
           
           
PRINT 3=1            antaa tuloksen 0(epätosi)
           
PRINT 5>5            antaa tuloksen 0(epätosi)
           
PRINT 7<>17           antaa tuloksen -1(tosi)
           
PRINT 8<=8           antaa tuloksen -1(tosi)
           
           
           
Merkkijonoja vertaillessa noudatetaan seuraavia menetelmiä:
           
           
           
Merkkijonot ovat samansuuruiset, jos jokainen merkki on 
           
sama. Erilaisista merkkijonoista suurempi on se, jolla on
           
merkki merkiltä vertailussa suurempi ASCII-arvo.
           
           
           
Esimerkkejä:
           
           
           
PRINT("GFA">"GFA")       antaa tuloksen 0(epätosi)
           
PRINT("123">"ABC")       antaa tuloksen 0(epätosi)
           
PRINT("abc">"ABC")       antaa tuloksen -1(tosi)
           
PRINT("May">"Mai")       antaa tuloksen -1(tosi)
           
PRINT("Z">"A")         antaa tuloksen -1(tosi)
           
           
           
LOOGISET FUNKTIOT
           
           
           
Looginen funktio antaa tuloksen tosi (-1, true) tai epätosi(0, 
           
false) seuraavien totuustaulujen mukaan. Tauluissa mainitut A
           
ja B ovat muuttujia tai lausekkeita.
           
           
           
           
           
AND (JA)
           
 
           
 A  B  F
           
 0  0  0
           
 0 -1  0
           
-1  0  0
           
-1 -1 -1
           
           
           
           
           
OR (TAI)
           
           
           
 A  B  F
           
 0  0  0
           
 0 -1 -1
           
-1  0 -1
           
-1 -1 -1
           
                                                                   
           
 EXOR (ehdoton tai)
           
           
           
 A  B  F
           
 0  0  0
           
 0 -1 -1
           
-1  0 -1
           
-1 -1  0
           
           
           
 NOT (EI)
           
 
           
 A  F 
           
 0 -1
           
-1  0
           
           
           
           
           
	IMP (implikaatio, A:sta seuraa B:)
           
           
           
 A  B  F
           
 0  0 -1
           
 0 -1 -1
           
-1  0  0
           
-1 -1 -1
           
           
           
	EQV (ekvivalenssi, yhtäpitävyys)
           
           
           
 A  B  F
           
 0  0 -1
           
 0 -1  0
           
-1  0  0
           
-1 -1 -1
           
           
           
Esimerkkejä:
           
           
           
 PRINT 3=3 AND 4>2       antaa tuloksen -1(tosi)
           
 PRINT 2>7 OR 10=20      antaa tuloksen 0(epätosi)
           
 PRINT 3>5 XOR 3<5       antaa tuloksen-1(tosi)
           
 PRINT NOT 5>7         antaa tuloksen-1(tosi)
           
           
           
 Loogisten funktioiden operandit täytyy olla alueella 
           
 -2147483648...2147483647.
           
           
           
Funktioioden suoritusjärjestys 
           
           
           
 ()            sulut ovat korkeimmalla prioriteetilla                                             
           
 ^             potenssiin korotus 
           
 +,-            etumerkki
           
 *,/            kerto-ja jakolasku
           
 DIV,MOD          kokonaislukujakolasku ja jakojäännös 
           
 +,-            yhteen-ja vähennyslasku           
           
 =,<>,<,>,<=,>=      vertailut             
           
 NOT,AND,OR
           
 XOR,IMP,EQV        loogiset funktiot
           
           
           
           
           
MUUTTUJAT JA MUUTTUJARAKENTEET
           
           
           
Muuttuja on muistipaikan nimi. Sen avulla voi antaa arvon nimeämälleen
           
muistipaikalle. Sen jälkeen nimeä voi käyttää annetun arvon symbolina.
           
           
           
Muuttujan nimi pitää aloittaa kirjaimella ja nimen pituutta rajoittaa 
           
vain rivin pituus ja koko nimi on merkitsevä. Muuttujanimissä isojen
           
ja pienten kirjainten välinen ero ei ole merkitsevä.
           
 
           
GFA BASIC:ssa on neljänlaisia muuttujia:
           
 
           
-Reaalilukumuuttuja
           
           
           
Ilman erityistä määrittelyä muuttuja on 6:n tavun pituinen liukuvan 
           
pilkun luku,joka esitetään enintään 11 numerolla. Eksponenttimuodossa 
           
eksponentin suurin arvo voi olla 154.
           
           
           
-Kokonaislukumuuttuja
           
           
           
Kokonaislukumuuttujan tunnus on %-merkki nimen perässä. Muuttuja on neljän
           
tavun mittainen kokonaisluku, jonka lukuarvo voi olla -2147483648...
           
2147483647.
           
           
           
-Boolen muuttuja
           
           
           
Boolen muuttujan tunnus on huutomerkki nimen perässä. Muuttuja
           
voi saada arvot 0 (epätosi) tai -1 (tosi). Arvoa annettaessa 
           
voi käyttää merkintää false ja true (X!=false). Tämä muuttuja
           
vie muistitilaa kaksi tavua.
           
           
           
-Merkkijonomuuttuja
           
           
           
Merkkijonomuuttujan tunnus on $-merkki nimen perässä.	Merkkijonon
           
maksimipituus on 32767 merkkiä.
           
           
           
           
           
           
           


Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003