HELP.ACC on hypertekstiohjelma ja vieläpä accessoritiedosto, joten sitä
           
voi lukea GEM-yhteensopivien ohjelmien sisällä. HELP-ikkuna toimii 
           
tavallisen ikkunan tavoin, joten sitä voi siirtää, pienentää, vierittää ja
           
sen voi sulkea -merkistä. Näin se tarjoaa ihanteellisen välineen 
           
ohjelmien opetteluun ja vihjeiden antamiseen. 
           
           
           
Hyperteksti osia ovat: EMOKORTTI (Übersicht), jossa on päähakemisto
           
            VIITESANA (paksulla ja alleviivattu), joiden
           
            välityksellä pääsee teksti-ikkunoihin
           
            TEKSTI-IKKUNA, joissa selitetään viitesana
           
            HAKEMISTO, josta löytyy kaikki viitesanat
           
            PINO, edelliset muodostavat yhdessä ohjeisto-
           
            pinon, joka voidaan vaihtaa
           
           
           
Seuraavaan tekstiin pääsee siis viitesanan välityksellä.
           
           
           
Edelliseen tekstiin takaisin pääsee -sulkemiskulmasta.
           
HELP taltioi kuljetun reitin, joten sulkemiskulmalla pääsee aina 
           
edelliseen tekstiin sen mukaan miten niitä on lukenut. Joskus tuntuu että
           
HELP jää pyörimään samojen tekstien ympärille, mutta kyllä reitti on 
           
lukijan omia koukeroita. Lopulta, kun koko reitti on palattu läpi, 
           
sulkemiskulma lopettaa HELP-ohjelman.
           
           
           
Johonkintiettyynteksti-ikkunaanpääseeHakemistonkautta.
           
           
           
SuoraanHELPistäpääseepoisEsc-näppäimellä.
           
           
           
Ohjelma latautuu HELP.ACC:nvalinnanjälkeenluettavaksi seuraavasti:
           
           
           
jos boottilevykkeellä ovat ruutissa HELP.AIX ja HELP.AID ne luetaan 
           
ohjelman käyttöön, boottilevyke voi olla myös kovalevy
           
           
           
HELP.AIX ja HELP.AIDin pitää aina olla samassa hakemistossa
           
           
           
Josonkäytettävissäuseampi.AIX-tiedostokätevintäonpannane
           
omaankansioonsajaruuttiineitulemitään.AIX-tiedostoa.
           
NytkäynnistettäessäHELP.ACC:inohjelmailmoittaa,etteilöydä
           
sellaista.SeuraavaksiilmestyvästäFileSelectoristavoivalita
           
haluamansa.AIX-pinon.Ohjelmamuistaahakupolun.
           
           
           
Siis, jos kerran on hakenut pinon, ohjelma pitää sitä muistissaan,
           
joten vain Resetillä voi lukea uuden indeksin muistiin.
           
           
           
                       Jan Alanco
           
                       
           
           
           
Normaaliin HELP-ohjeiston lukemiseen tarvitaan:
           
     
           
        HELP.ACC joka pannaan boottilevykkeen ruuttiin
           
        HELP.AIX \
           
        HELP.AID / pitää olla samassa hakemistossa ja
           
              automaattisesti käynnistettäessä ruutissa
           
           
           
HELP-tekstipinoja voi tehdä itsekin. Ohjelma löytyy HUSKYsta ja pd-
           
kirjastosta.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003