1STWordPlussan kirjoitinasetuksista
           
           
           
Jokainen  on joutunut kirjoittimen hankittuaan  kamppailemaan 
           
tiettyjen vaikeuksien kanssa. Sen jälkeen kun on selviytynyt 
           
kaapelikysymyksestä ja muusta asiaan kuuluvasta roinasta yleensä 
           
joutuu tekemisiin skandien ja muiden tulostuvaksi haluamiensa 
           
merkkien kanssa. Useimmiten tästäkin selviää laitettuaan kirjoit-
           
timen DIP-kytkimet  käsikirjan ohjeiden  mukaisesti  halutun 
           
merkistön tulostavaan asentoon.  Viimeistään tapauksen pitäisi 
           
ratketa   kun  suorittaa   sovellusohjelmassa   "printteri 
           
configuroinnin". Plussassa kirjoittimen asennus tehdään seuraavasti:
           
           
           
1. Avataan 1STWordPlussan mukana tullut INSTALL-kansio. Sisältä pitäisi 
           
löytyä tiedostot:     
           
             INSTALL.PRG
           
             kasa erinimisten kirjoitinten .HEX
           
             loppuisia tiedostoja
           
           
           
2.  Ajetaan INSTALL.PRG ohjelma,  jolloin ilmestyneestä ITEM 
           
SELECTOR-hakemistosta valitaan oman printterin  .HEX-tiedosto. 
           
Toivon mukaan tällainen löytyy. Jos ei niin sellainen löytyy joko 
           
kaverilta tai pd-kirjaston ajurilevykkeeltä. Muussa tapauksessa 
           
kirjoitinajurin joutuu tekemään itse. Tästä kerrotaan tässä tekstissä 
           
myöhemmin. 
           
           
           
3. Onnistuneesta INSTALLin ajosta syntyy .CFG-loppuinen tiedosto 
           
varustettuna kirjoittimesi nimellä.
           
           
           
4. Tämän .CFG-tiedoston voi muuttaa halutessaan automaattisesti 
           
latautuvaksi vaihtamalla sen nimen PRINTER.CFG:ksi.
           
           
           
Ladatun ajurin nimi ilmestyy Plussan työpöydällä olevan merkistöboksin 
           
yläreunaan. Siitä kaksoisklikkaamalla sen voi myös vaihtaa valitsemalla 
           
ilmestyvästä File Selectorista haluamansa kirjoittimen.
           
           
           
^^01,10,70,10^^:1
           
           
           
^^kaksoisklikkaatässä^^22
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
Nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Kirjoittimen pitäisi ainakin 
           
tulostaa ne merkit, jotka se käsikirjan mukaan pystyy tekemään. 
           
Yksi tapa ottaa selville mitä merkkejä kirjoitin ylipäätään pystyy 
           
tulostamaan  on  ajaa lähes kaikissa  kirjoittimissa  olevan 
           
itsetestaus eli self-test. Tämä tapahtuu kytkemällä virta 
           
päälle ja painamalla samanaikaisesti tiettyä näppäintä. 
           
Toinen tapa testata ajurinsa on tulostaa Plussan mukana tullut 
           
TEST.DOC. Siinä on testitekstit kirjoittimien yleensä hallitsemille 
           
tyypeille, leveyksille ja merkistölle. 
           
Se mitä muuta kirjoitin pystyy tekemään selviää käsikirjaa tutkimalla 
           
ja vaikkapa ajamalla ne usein basic-kieliset ohjelmat, jotka kirjasta 
           
löytyy. Käsikirjasta pitäisi selvitäkin kaikki ja sellaista mitä 
           
sieltä ei löydy ei printteri todellakaan tee.
           
           
           
Editoimalla voidaan lähiten omaa kirjoitinta muistuttava .HEX-tiedosto 
           
muuttaa sopivaksi sellaiseksi ajuriksi, joka tulostaa testien kaikki 
           
temput, mutta muista, että kirjoittimesi tekee vain sen mitä 
           
käsikirjassakin luvataan. 
           
           
           
.HEX-tiedoston sisältä löytyy neljä eri editoitavaa kohtaa
           
       
           
       Printer name
           
       Miscellaneous configurable variables
           
       Printer characteristics
           
       Translation Table
           
           
           
 Aika paljon eri kohdissa selitetään mistä on kyse, mutta ensi 
           
kerran  heksadesimaaliluvut  voivat  panna  ihmettelemään. 
           
Heksadesimaalijärjestelmässä kantalukuna on kuusitoista. Käytössä 
           
on numeromerkit: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ja F.
           
.HEX-tiedoston eri kohtien oikeassa laidassa juoksevatkin nämä luvut 
           
suuruusjärjestyksessä ja osoittamassa mistä merkistä on kyse.  
           
ATARI ST:n ^^merkistötaulukko^^25, jonka reunasta selviää merkkiä 
           
vastaava heksadesimaaliluku.
           
           
           
.HEX-tiedostoon voi kirjoittaa kommenttirivejä merkitsemällä ne * -
           
merkillä. INSTALL.PRG ei siis huomioi näitä rivejä.
           
           
           
* Ensiksi tulee ajurin .HEX-tiedoston otsikko selityksineen.
           
*
           
*****************************************************************
           
*                                *
           
*                                *
           
*                                *
           
 *      STANDARD BACKSPACING PRINTER CONFIGURATION     *
           
*      ==========================================     *
           
*                                *
           
*                                *
           
*  GST REF : W031P100                     *
           
*                                *
           
*  The last three digits of the above GST Reference number  *
           
*  give the version number of the printer configuration file. *
           
*  GST configuration files include this version number in   *
           
*  the printer name which is displayed above the font table  *
           
*  on the 1st Word Plus Desktop.               *
           
*                                *
           
*  This file contains configuration details for the printer  *
           
*  described below. To modify the printer configuration,   *
           
*  you must:                         *
           
*                                *
           
*  (a) Read the chapter PRINTER CONFIGURATION in your User  *
           
*     Manual - THOROUGHLY!                 *
           
*                                *
           
*  (b) Edit this file using 1st Word Plus to make the    *
           
*     required changes (all values are HEXADECIMAL).    *
           
*                                *
           
*  (c) Run the INSTALL program to install the new driver.  *
           
*                                *
           
*  Consult your User Manual for details of how to load your  *
           
*  custom driver from the 1st Word Plus desktop, and how to  *
           
*  make it your default printer.               *
           
*                                *
           
*       Copyright (C) 1986, GST Holdings Ltd       *
           
*                                *
           
*  Tähän voi laittaa tietysti muutokset tehneen eli      *
           
*  oman nimensä, päivämäärän ja yhteystiedot.         *               *
           
*                                *
           
*****************************************************************
           
*
           
*  Printer name = kirjoittimen nimi
           
*  ============
           
 *
           
*  Nimi tulee näkyviin siis merkistön yläreunaan
           
*  Kirjoittimen kuvaamiseen voi käyttää 31 merkkiä 
           
           
           
Standard backspace printer 1.00
           
           
           
*  Configuration variables = alkuasetusten arvot
           
*  =======================
           
*
           
*  Nämä kuusi lukua ilmaisevat Plussalle tietyt kirjoittimen 
           
*  asetukseen tarvittavat arvot
           
*
           
*  (1) arvo 1 lyhytväliselle kiekkokirjoittimelle, muuten 0
           
*  (2) merkkien leveys kirjoitinyksikköinä (daisy = kiekko)
           
*  (3) rivinsyötön korkeus kirjoitinyksikköinä
           
*  (4) rivinpalautus (daisy = kiekko) pikseliä tuumalle (matriisi)
           
*  (5) vahvennuksen sijoitus kirjotinyksikköinä (daisy = kiekko)
           
*  (6) arvo 1 tulostuksen keskeyttämiseksi sivujen välillä, muuten 0
           
           
           
           
           
0, 0, 0C, 50, 0, 0
           
           
           
* 3. Kuvaa rivinväliä kirjoittimen käyttämällä mittayksiköllä. Se voi 
           
* olla esim. 72 pistettä tuumalle. Koska yhdellä rivillä on kuusi 
           
* pistettä tuumalle, saadaan tulokseksi 72/6 = 12 pistettä riviä kohden. 
           
* Taulukon arvoksi pannaan tulee siis 12, mutta se pitää ilmaista heksa- 
           
* desimaalilukuna, joten 0C.
           
* 4. Kertoo kuinka monta pistettä tuumaa kohden kirjoitin pystyy 
           
* tulostamaan. Voisi olla esim. 80, eli heksaksi muutettuna 50. 
           
           
           
*  Printer characteristics = kirjoittimen ominaisuudet
           
*  =======================
           
*
           
*  Taulukko kertoo kirjoittimelle mitä Plussan komentosanat
           
*  tarkoittavat sen kielellä. 
           
*
           
*  Jokaisella rivillä on:
           
 *
           
*  (1) toiminnon numero (pitää olla oikealla paikalla)
           
*  (2) komentojen tavut (heksakomennot ja tyhjät)
           
*
           
*  Tyhjissä kohdissa on ylin bitti päällä ja Plussa vaihtaa
           
*  luvun tilalle lopullisen arvon tulostamisen yhteydessä.
           
*
           
*  Tähdellä * merkityt rivit "kytketään pois päältä". Ne voi myös
           
*  tuhota, mutta jonakin päivänä niitä saatetaan tarvita...
           
           
           
           
           
* 0    * merkkien leves
           
1, D, A  * Carriage Return = rivinpalautus ja Line Feed = -syöttö 
           
* 2    * eteenpäin tulostaminen
           
* 3    * taaksepäin tulostaminen
           
* 4    * rivin pystytabulointi
           
* 5    * absoluuttinen vaakatabulointi 
           
           
           
* Seuraavassa lihavoitu (bold) teksti pannaan päälle ja pois päältä
           
* draft-moodissa = luonnosjälki ja NLQ (Near Letter Quality) = miltei
           
* kirjelaatuinen jälki:
           
* 
           
* 6    * Draft bold on
           
* 7    * Draft bold off
           
* 8    * NLQ bold on 
           
* 9    * NLQ bold off
           
           
           
* Italic eli kursiivi, siis vino teksti pannaan päälle ja pois draftissa 
           
* ja NLQ:ssa.
           
*
           
* A    * Draft italic on
           
* B    * Draft italic off
           
* C    * NLQ italic on
           
* D    * NLQ italic off
           
           
           
* Plussan kevennetty teksti pannaan päälle ja pois draftissa ja 
           
NLQ:ssa.
           
 *
           
* E    * Draft light on
           
* F    * Draft light off
           
* 10   * NLQ light on
           
* 11   * NLQ light off
           
           
           
* Superscript eli yläindeksi pannaan päälle ja pois draftissa ja NLQ:ssa.
           
*
           
* 12   * Draft superscript on
           
* 13   * Draft superscript off
           
* 14   * NLQ superscript on
           
* 15   * NLQ superscript off
           
           
           
* Subscript eli alaindeksi pannaan päälle ja pois draftissa ja NLQ:ssa.
           
*
           
* 16   * Draft subscript on
           
* 17   * Draft subscript off
           
* 18   * NLQ subscript on
           
* 19   * NLQ subscript off
           
           
           
* Tekstin alleviivaus pannaan päälle ja pois draftissa ja NLQ:ssa.
           
*
           
* 1A   * Draft underline on
           
* 1B   * Draft underline off
           
* 1C   * NLQ underline on
           
* 1D   * NLQ underline off
           
           
           
* 1E   * Formfeed = paperinsyöttö 
           
* 1F   * alustus vaakasuunnassa
           
* 20   * alustus pystysuunnassa
           
* 21   * lopetus: kirjoittimen resetointi
           
22, 8   * STANDARD: backspace = kohdistimen siirto merkki taaksepäin
           
* 22   * ASCII: no backspace
           
* 23   * Carriage Return = rivinpalautus
           
* 24,1B,43,80* paperin pituus riveinä, ei käytössä koska määräytyy dippi-
           
 *     * kytkimistä. Muutoin 80 (heksaa) korvautuu pituudella, joka
           
*     * määritellään Plussan Page Layout -toiminnossa.
           
* 25   * rivinsyöttö, tyhjä saa alussa määritellyn arvon 0C
           
* 26   * grafiikan aloitus (mode 0)
           
* 27   * varattu
           
           
           
* Seuraavassa määritellään Plussan Pitch tekstityyppi (-leveys) 
           
* valikointeja taulukon nimityksillä. Oikeastihan kyse on tosiaan vain 
           
* tekstin leveydestä eli kuinka monta merkkiä tulee tuumalle (Characters 
           
* Per Inch). Tässä myös määritellään draftissa ja NLQ:ssa.
           
*
           
* 28   * Draft Pica   (10  cpi)
           
* 29   * NLQ  Pica   (10  cpi)
           
* 2A   * Draft Elite   (12  cpi)
           
* 2B   * NLQ  Elite   (12  cpi)
           
* 2C   * Draft Condensed (17.2 cpi) tihennetty
           
* 2D   * NLQ  Condensed (17.2 cpi)
           
* 2E   * Draft Expanded ( 6  cpi) harvennettu
           
* 2F   * NLQ  Expanded ( 6  cpi)
           
           
           
* 30   * Black  ink = musta muste
           
* 31   * Magenta ink = magenta muste
           
* 32   * Cyan  ink = syaani muste
           
* 33   * Yellow ink = keltainen muste
           
0     * lopetustavu
           
           
           
*  Translation Table = käännöstaulukko
           
*  =================
           
*
           
*  Tätä taulukkoa käytetään Plussan merkkikoodien kääntämiseksi
           
*  kirjoittimelle. 
           
*
           
*  Jokaisella rivillä on:
           
*
           
*  (1) Plussan merkkikoodin järjestysnumero (heksana)
           
*  (2) Käännetty tulostettavaksi aiottu ryhmä merkkikomentoja
           
*
           
 *  Jos merkki löytyy suoraan valitusta (dip-kytkimillä) merkki-
           
*  taulusta, sitä ei tarvitse kääntää. Eteen pannaan * -merkki,
           
*  jolloin rivi jätetään käännöksessä huomiotta.
           
*  
           
*  Jos merkki ei löydy suoraan taulukosta,  se täytyy kääntää 
           
*  kirjoittimelle käsikirjasta löytyvän merkkitaulukon mukaisesti.
           
*  Tällöin * -merkki otetaan pois ja rivinumeron jälkeen tulee
           
*  pilkku , ja sen jälkeen merkin heksakoodi.
           
*
           
*  Jos merkki ei löydy suoraan kirjoittimen valitusta merkkitaulukosta
           
*  voi  sen  hakea jostain muusta taulukosta  käymällä  siellä 
           
*  tilapäisesti merkin kirjoittamisen ajan ja sitten palataan takaisin
           
*  varsinaiseen merkkitaulukkoon.
           
*  
           
*  Puuttuvan merkin voi myös yrittää rakentaa käytössä olevan taulukon
           
*  merkeistä. Esimerkiksi saksalainen yy (ü) kirjain saadaan kasaan 
           
*  seuraavasti: kirjoitetaan ensin rivinumeron jälkeen u-kirjain, 
           
*  normaalisti kohdistin siirtyy merkin tulostuksen jälkeen yhden
           
*  pykälän eteenpäin, joten se pitää siirtää Backspacella (heksana 08)
           
*  taaksepäin ja nyt voidaan kirjoittaa kaksi pistettä (umlaut) ja 
           
*  niin on kasassa ü-merkki.
           
*
           
*  Jos merkkiä ei saa mitenkään tulostettua eli sitä ei löydy
           
*  edellä esitetyin keinoin voi merkin paikan jättää tyhjäksi
           
*  jättämällä * -merkin rivinumeron eteen ja rivin muuten tyhjäksi.
           
*  Tällöin merkki ei myöskään näy kirjoitusohjelman työpöydällä
           
*  olevan merkkitaulukolla. Näin siitä siis näkee mitä merkkejä
           
*  kirjoitinajuri pystyy toistamaan. 
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003