Hei!
           
           
           
Tämän lehden piti olla laajempikin aiheiltaan. Teemaksi oli ajateltu ST:n 
           
vakavampi käyttö ja olisiko koneesta toimistokäyttöön. Tarkoituksena oli 
           
kattaa aiheet tekstinkäsittelystä, kortistojen kautta, taulukko-
           
laskentaan. Aika vain loppui kesken. Tekstinkäsittelystä on kirjoituksia, 
           
mutta loput jäivät vähemmälle.
           
           
           
Lähtökohtana olivat useammat viime aikoina ulkomaisissa lehdissä 
           
ilmestyneet artikkelit, jota pohtivat joko PC contra ST tai ST 
           
toimistokäytössä. Vahvimpina ST:n puolestapuhujina olivat: 
           
           
           
-sen halpa hinta, "Power without the Price", kovon ja pehmon kohdalla, 
           
-helppokäyttöisyys ja omaksuttavuus, koulutukseen ei tarvitse panna 
           
paljon rahaa
           
-hyvät ohjelmat
           
           
           
Kaikissa jutuissa muistutettiin pd-ohjelmiston olemassa olosta. Pienessä 
           
toimistossa, jossa tehdään korkeintaa kaksisivuisia tekstejä, kortistoon 
           
pannaan vain asiakasrekisteri ja taulukkolaskentaa käytetään seurantaan, 
           
ei välttämättä tarvita tuhansia maksavia ohjelmia kun todella ajattelee 
           
mihin käyttöön ohjelmat aiotaan. Tässä monet pd-ohjelmat antavat 
           
hyvän ja melkein ilmaisen tarjonnan. 
           
           
           
Tekstinkäsittelyyn voisi valita vaikkapa ST Writer Eliten. Ohjelma on 
           
ollut pd:tä jo ammoisista pikku Atari ajoista, joten se on huippuunsa 
           
kehittynyt monipuolisine ominaisuuksineen. Nykyään siinä on jopa hiiri-
           
valikko-ohjaus sellaista kaipaavalle. 
           
1STWORD eli vanha höyryföörstföörd on nykyään pd:tä. Se on aina ollut 
           
hiiri-pohjainen. Tekstinkäsittelyyn pääsee helposti alkuun, eikä 
           
jatkossakaan pitäisi olla suuria vaikeuksia. 
           
Siitä kehittynyt, kaupallinen, versio on 1STWORD PLUS, josta löytyy 
           
oikoluku ja grafiikan upotus tekstin lomaan. Vieläkin vaativampaa 
           
käyttöön, vaikkapa kirjan tekoon, löytyy esim. Protext. Siitä pd-
           
kisjastosta on saatavissa demo-versio tutustumista varten.
           
           
           
 Kortistoista helppokäyttöinen ja selkeä pd-ohjelma on DBMaster One. 
           
Kortti pohjan luonti onnistuu hiirellä osoittamalla ja raportit voi 
           
tallentaa vaikka ASCII-muotoon, jolloin sen voi siirtää haluamaansa 
           
ohjelmaan.
           
Todella vaativampaa käyttöön kaupallisella puolella löytyy Superbase, 
           
joka on relaatiotietokantaohjelma. Siinä voi useampien tietokantoja 
           
yhdistellä tarpeittensa mukaan.
           
           
           
Taulukkolaskennassa pd-ohjelmista voisi mainita Opus-nimisen ohjelman. Se 
           
on selkeälukuinen ja -käyttöinen taulukointiohjelma. Liittämällä GDOS:in 
           
sen ominaisuudet vain lisääntyvät.
           
Kaupallisista taulukoista vahvimmilla on ehkä LDW Power. Normaalien 
           
laskentaominaisuuksien lisäksi grafiikka on moneen pc-ohjelmaan 
           
verrattuna mahtavaa ja makroja voi tehdä vaikkapa nauhottamalla.
           
           
           
Suomessa ST on syyttä saanut pelkän pelikoneen maineen. Automaattien 
           
kyljessä lukeva ATARI-tekstillä on lienee ollut oma vaikutuksensa. 
           
Kuitenkin esim. klubin ikäjakautuma on suuri ja hyötykäyttäjiä on valta 
           
osa. Omaa vakuuttavaa kieltää puhuu ST:n suuri suosio Saksassa. 
           
Nixmannit ovat tunnetusti kranttua porukkaa. Parhaat pd-ohjelmat 
           
tulevatkin sieltä. Käyttöliittymä vaihtoehtoversio GEMINI ja mainion 
           
yliopistomaailmasta tutun julkaisuohjelman TEX:in Atari versio ovat 
           
Saksassa kehitettyjä.
           
           
           
Niinkuin kerroin ei aika tämän kaiken kattamiseen riittänyt. Mutta 
           
toivottavasti jotain diskettilehden näytöiltä löytyy.
           
 
           
           Suomenkielisten Tieto-Sanomien toimitus
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003