^^37,01,41,09^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Delete
           
           
           
Delete-toimintoa käyttäessä on syytä olla varuillaan. Siitä aukeava 
           
File Selector on aivan saman näköinen kuin Open-toiminnon vastaava. 
           
Ylhäällä Menu-valikossa lukee DELETE FILE, mutta muuten siis 
           
samannäköistä toimintaa. Tämän lisäksi joissakin 1STWORD-versioissa 
           
toiminto on hyvin aktiivinen: pelkkä hiirellä osoittaminen voi saada 
           
tuhoamisen käyntiin, joten nuolen kannattaa pitää poissa valitsimen 
           
päältä. Yhtenä varokeinona voi käyttää valintamaskia. 
           
Hakemistoriville voi kirjoittaa .BAK, jolloin ne voi tuhota 
           
klikkailemalla. Itse pidän varmempana suorittaa tuhoamiset DeskTopin 
           
ikkunassa, jolloin näkee kaikki tiedostot ja valitsemalla View-
           
toininnosta Sort by Type .BAK-tiedostot nousevat kaikki ikkunan 
           
alkuun. Tästä .BAK-tiedostot voi nyt kaikki raahata kerralla Roska- 
           
koriin.
           
           
           
           
           
.BAK-tiedostot
           
           
           
Tekstinkäsittely ohjelmat muodostavat varotoimena saman nimisen 
           
tiedoston päälle tallentaessa varmuuskopion, jolla on siis .BAK-
           
niminen tiedoston tunnisteosa. Jos esim. erehdyksessä tuhoaa jonkin 
           
tiedoston, niin siitä löytyy varmuuskopio. Edelleen on syytä muistaa, 
           
että tuo varmuuskopio syntyy aina tiedoston päälle tallentaessa ja 
           
siitä syntyy vain yksi .BAK-kopio. Sitä edeltävät häviävät, joten jos 
           
todella haluaa varmentaa jonkin tiedoston säilymisen, voi sen 
           
tallentaa vaikkapa erinimiseksi tai .BAK-tiedoston nimen voi vaihtaa.
           
           
           
ASCII-tallennus
           
           
           
Nykyään kaikki tekstinkäsittelyohjelmat osaavat tallentaa ja lukea 
           
sisäänsä ASCII-tekstiä. ASCII-tallennus toteutuu kun 
           
tekstinkäsittelyssä poistaa WP:n eli Word Prosessorin pois päältä. 
           
Toiminto löytyy Edit-valikosta kohdasta WP Mode ja on poissa päältä 
           
kun sen edestä ei löydy v-merkkiä. Tallennusmuodosta on hyötyä kun 
           
siirtyy toiseen tekstinkäsittelyohjelmaan. Itse olen kirjoitellut jo 
           
jonkin aikaa tekstejä sekä kotona ST:llä että töissä PC:n WordPerfectillä. 
           
Työkoneella suoritan ASCII-muunnoksen tiedoston sisäänlatauksessa. 
           
PC:llä ja ST:llä on jokseenkin sama levykeformaatti, joten koneet 
           
pystyvät lukemaan toistensa levykkeitä. Varmimmaksi olen huomannut, 
           
että formatointi tehdään PC:llä.
           
           
           
Sekoavat kappaleet
           
           
           
REFORMAT-toimintoa käytettäessä usein käy niin,  että kappaleet 
           
yhdistyvät toisiinsa. Tämä johtuu näkymättömistä välilyönneistä. Jos 
           
kappaleen lopusta löytyy näitä merkkejä REFORMAT-komento aiheuttaa 
           
sen, että seuraavaa riviä vetäistään ylöspäin. Jos se sattuu olemaan 
           
uusi kappale, se liitetään edelliseen. Tyhjiä välilyöntejä syntyy kun 
           
kirjoittaessa vaistomaisesti lauseen päättymistä osoittavan pisteen 
           
jälkeen painaa tangenttia aloittaakseen uuden lauseen. Nyt jos 
           
kuitenkin päättääkin aloittaa uuden kappaleen tuo välilyönti jää 
           
roikkumaan edellisen kappaleen loppuun. Sieltä se myös löytyy kun 
           
joko klikkaa kappaleen lopun oikealta puolelta tai painaa seuraavan 
           
kappaleen alussa vasenta nuolinäppäintä, jolloin kohdistin siirtyy 
           
noiden näkymättömien merkkien oikealle puolelle. Pois ne saa painalla 
           
Backspacea.
           
           
           
Blokkien käsittely
           
           
           
Yksi tekstinkäsittelyn vahvoja puolia on blokit. Plussassa on tämän 
           
lisäksi vielä Scrapit, mutta blokit ajavat aivan saman asian. Ero on 
           
se, että Scrap-toiminto tallentaa blokin automaattisesti levymuistiin. 
           
Periaate  kummassakin  on,  että  tekstinpätkän  voi  tallentaa 
           
väliaikaisesti muistiin erilaisia toimenpiteitä varten.
           
Blokin saa aikaiseksi merkitsemällä sen; kohdistin viedään halutun 
           
tekstinpätkän alkuun ja valitaan Block-valikon kohdasta Start block 
           
ja loppu vastaavasti kohdasta End block. Nyt teksti värjääntyy näiden 
           
väliltä. Myös hiirellä voi värjätä blokkeja painamalla alkukohdassa 
           
vasemman  hiirinäppäimen  alas ja pitämällä sitä  alhaalla  ja 
           
maalaamalla yli halutun alueen.
           
Cut block lukee merkityn osan puskuriin 1STWORDISSA siten, että 
           
teksti jää edelleen kuvaruutuun. Plussassa se katoaa välimuistiin.
           
Paste blockilla tekstiblokki voidaan kirjoituttaa minne tahansa 
           
kohdistimesta lähtien.
           
Copy block kopioi tekstin kohdistimen osoittamaan paikkaan. Plussassa 
           
siis samaan kohtaa jos kohdistin ei siirretä.
           
Move block siirtää tekstin edellisestä paikasta uuteen kohdistimen 
           
osoittamaan paikkaan.
           
Delete block taas tuhoaa merkityn tekstiosuuden.
           
Blokin voi myös tallentaa levykkeelle File-valikosta kohdasta Write 
           
Block. Luettua takaisin tekstiin sen saa Read-toiminnolla. 
           
Kummassakin tapauksessa toimitaan File Selectorin kanssa.
           
Hide tai Unmark block poistaa värjäyksen blokista. Tämä onkin tehtävä 
           
ennenkuin yrittää uuden blokin määrittämistä, mutta se käy myös 
           
hiirellä. Sillä voi osoittaa uuden blokin ja jos haluaa eroon 
           
kaikista blokeista hiirellä se onnistuu painamalla blokin tyhjään 
           
kohtaan.
           
           
           
Ikkunoiden käyttö
           
           
           
Ikkunointia voi käyttää kätevästi tekstin muokkaamiseen. Tekstin 
           
aikaisempi versio voi olla toisessa ikkunassa ja uusi toisessa. 
           
Ikkunasta toiseen voi siirtää tekstin osia. 
           
           
           
Ensin luodaan ikkuna aikaisemmalle tekstille lukemalla sen 
           
normaalisti ikkunaan. Tämä ikkuna pienennetään puolen näytön 
           
kokoiseksi ikkuna oikeasta alakulmasta pienentämällä. Sitten 
           
avataan toinen ikkuna lukemalla uudempi teksti siihen. 
           
Tämä pienennetään myös puolen näytön kokoiseksi ja siirretään 
           
ylälaidasta kiinni tarrautuen alas edellisen alla. Nyt voidaan jompi 
           
kumpi ikkuna aktivoida hiiren klikkauksella. Blokki-toiminnolla voi 
           
toisesta tekstistä leikata osan siirrettäväksi toisen ikkunaan. 
           
Ensin aktivoidaan siirrettäväksi aiottu tekstin osa joko hiirellä 
           
maalamalla tai käyttämällä Start ja End block toimintoja. Blokki 
           
luetaan puskuriin Copy-toiminnolla. Tämän jälkeen aktivoidaan toinen 
           
ikkuna hiiren klikkauksella ja Paste-toiminnolla blokki liimataan 
           
uuteen tekstiin kohdistimesta lähtien.
           
           
           
Seuraavaksi huolen aiheeksi jää tekstin sisäinen logiikka. 
           
Automaattisessa tekstinkäsittelyssä syntyy helposti tilkkumaista eli 
           
blokkiintunutta tekstiä. Kirjoitus täytyy siis lukea läpi ajatuksella 
           
ja juonta seuraten. 
           
           
           
           
           
Lisäys- tai päällekirjoitustilat
           
           
           
Tekstinkäsittelyohjelmissa on kaksi tekstin sisäänkirjoittamismoodia 
           
eli tilaa. Toinen niistä on lisäys- eli Insert -moodi:
           
           
           
Insertissä tekstiä kirjoitetaan edellisen lomaan niin, että aiempi 
           
teksti siirtyy kohdistimen alta oikealle ja paikalle tulee näppäilty 
           
merkki. Backspace on tämän vastakohta. 
           
Lisäys-tila sopii uuden tekstin laadintaan ja isompiin korjailuihin. 
           
Itse toimin niin, että kirjoitan aina uuden tekstiosan aiemman lomaan 
           
ja Deletoin vanhan tekstinpätkän vasta tämän jälkeen. Näin silmissä 
           
säilyy muutettavaksi aiottu siihen asti kunnes se tulee 
           
tarpeettomaksi. Vanhan tuhoaminen käy nimenomaan Deletellä hyvin, 
           
koska kohdistin jää uuden tekstin loppuun ja samalla se on vanhan 
           
alussa. Delete syö tekstin kohdistimeen ja roska teksti juoksee 
           
oikealta vasemmalle tuoden perässään kohdan, johon korjatun tekstin 
           
pitää liittyä.
           
           
           
Overwrite-moodissa tekstiä kirjotetaan aikasemman tekstin päälle. 
           
Näppäilty merkki tulee kohdistimen paikalle aiemman merkin korvaten. 
           
Vastakohta on Delete. 
           
Sopii hyvin tekstin oikolukuun, jossa vaiheessa tekstiin ei tehdä enää 
           
suuria muutoksia. Oikominen kohdistuu kirjoitusvirheisiin, jotka 
           
enimmäkseen ovat kolmoiskonsonantteja tai väärinpäin kääntyneitä 
           
vokaalipareja. 
           
Plussassa on oikoluku-toiminto, mutta se on englanninkieltä korjaava. 
           
Tietysti voisi ajaa alisanastoon suomenkielen sanat, mutta 
           
suomenkielessä taivutusmuotoja on tuhottomasti. Plussan oikoluku 
           
perustuu vertailtavaan sanastoon eikä kielen rakenteeseen. Paljon 
           
kirjoittavalle ja kovalevytilaa omistavalle sanaston luonti on 
           
tietysti vaivan arvoinen. 
           
           
           
 
           
Usein esiintyvät sanat
           
           
           
Joissakin ohjelmissa on hienot makro-toiminnot, jolla voi hoitaa 
           
merkkirivejä tekstiinsä tai suorittaa pieniä ohjelmanosasia. Toisissa 
           
taas on Clipboardi eli leiketaulu tai Srcap-toiminto tekstinpätkien 
           
sujuvaan hoitoon. Olisi niin kätevää saada esim. senttaamisen 
           
kohteena olevan henkilön nimi valmiiksi kirjoitettuna yhden napin 
           
alta. Plussassa on Scrap-toiminto, joka on yhden napin painaltava. 
           
Perus 1STWORDissä eli höyryföörstvöödissä tällaista ei ole, mutta 
           
jotain siinäkin voi tehdä. Nimen voi tallentaa joko blokkiin tai 
           
peräti pieneksi tiedostoksi. Kummatkin täytyy poimia tekstin sekaan 
           
Read-toiminnolla. Ensin pannaan kohdistin oikeaan kohtaan eli 
           
siihen mihin tekstin halutaan ilmestyvän. Readia klikkaamalla 
           
avautuu File Selector, josta valitan haluttu 
           
tiedosto. Vielä pitää painaa OK. Monta vaihetta, mutta toimiva.
           
           
           
           
           
Kohdistimen ja näytön siirrot
           
           
           
Kohdistin siirtyy yhden merkin eteenpäin oikeanpuoleisella 
           
nuolinäppäimellä ja merkin vasempaan vasemmanpuoleisella 
           
nuolinäppäimellä.
           
Kohdistin siirtyy rivin verran alaspäin nuoli alas-näppäimellä ja 
           
rivin verran ylöspäin nuoli ylös-näppäimellä.
           
           
           
Control + oikeanpuoleinen nuolinäppäin siirtää kohdistimen seuraavan 
           
sanan alkuun.
           
Control + vasemmanpuoleinen nuolinäppäin siirtää kohdistimen aiemman 
           
sanan alkuun.
           
           
           
Plussassa teksti siirtyy näytön verran ylöspäin Control + nuolinäppäin 
           
ylöspäin ja näytön verran alaspäin Control + nuolinäppäin alaspäin.
           
           
           
Plussassa kohdistin siirtyy seuraavaan rivin loppuun 
           
näppäinyhdistelmällä Shift + oikeanpuoleinen nuolinäppäin ja
           
rivin alkuun Shift + vasemmanpuoleinen nuolinäppäin.
           
 
           
Plussassa kohdistin siirtyy ikkunan vasempaan yläkulmaan 
           
näppäinyhdistelmällä Shift + nuolinäppäin ylöspäin ja 
           
ikkunan vasempaan alakulmaan näppäinyhdistelmällä Shift + nuoli alas.
           
           
           
Tekstin alkuun pääsee siirtämällä siirtopalkissa näkyvän tekstin 
           
osoittaman valkoisen osuuden palkin yläpäähän ja tekstin loppuun 
           
siirtämällä valkoisen osuuden palkin alapäähän.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003