VUOSIKOKOUSKUTSU
           
           
           
ST-klubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 14.
           
maaliskuuta 1992 kello 12.00 alkaen Annantalossa osoitteessa
           
Annankatu 30, Helsinki.HPY:n puhelinluettelon karttalehti 15,
           
vaakarivi 73 ja pystyrivi 52 vasen alakulma. Kykyjään epäilevät
           
voivat soittaa allekirjoittaneelle.
           
           
           
                    Juha Kielosto
           
                    Sihteeri
           
                    ST-klubi ry.
           
                 
           
           
           
Esityslista
           
           
           
1.  Kokouksen avaus.
           
           
           
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
           
   tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
           
           
           
3.  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
           
           
           
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
           
           
           
5.  Esitetään tilinpäätös, ^^vuosikertomus^^05 ja tilintarkastajien
           
   lausunto.
           
           
           
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
           
   myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
           
           
           
7.  Vahvistetaan ^^toimintasuunnitelma^^06, tulo- ja menoarvio sekä
           
   jäsenmaksun suuruus.
           
           
           
8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
           
   muut jäsenet.
           
           
           
9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
           
           
           
10. Päätetään kokous.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003