GRAFIIKKAA LDW:LLÄ 
           
           
           
 LDW_POWER_CALC on Atari ST:lle Lotus 123-tyyppinen taulukko-
           
laskentaohjelma, jolla sujuu myös kortistointi ja 'liikegrafiikka'.
           
Tässä katsauksessa käsittelemme ohjelman grafiikkaominaisuuksia.
           
           
           
 LDW:stä on myös PD-versio, demo, joka kuitenkin toimii lähes 
           
 täydellisesti, tosin eräin rajoituksin.Esimerkiksigrafiikkaa
           
 eivoitallettaa. Taulukon maksimikokoa onmyös rajoitettu, 
           
joten ammattimaiseen käyttöön ilmaisohjelma ei tietenkään sovi.
           
Tämä demo on ohjelman varhaisversio. 
           
PD-levykkeen numero on 154 ja hinta 20:-. PD-kirjastoistamme.
           
           
           
TässäpikkunäyteLDW:npylväsgrafiikkaruudusta:
           
   (kuvatonotettuNeo/DegasSnapshotillademoversionruudusta)
           
   (murkkueikuuluohjelmaan,vaanontoimituksenhiiriosoitin)
           
           
           
^^00,00,64,23^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 LDW:n seitsemäs valikko on Graph . Alas putoavassa valikossa on 
           
 kohdat:          
           
                        ^^65,00,15,15^^:1
           
           
           
 Graph Type
           
 Ranges
           
 Graph Reset
           
 Graph View
           
 Graph Save
           
 Graph Options
           
 Graph Names
           
    
           
           
           
üGraph Type = grafiikka tyypit
           
           
           
 Valittavana on viisi erilaista esitystapaa:
           
           
           
 Line graphs    = viivakuva
           
 Bar graphs     = pylväskuva
           
 XY-graphs     = muuttujakuva, vähintään kaksi muuttujaa, 
           
            jotka sijoitetaan x- ja a-muuttujiin
           
 Stacked bar graphs = päällekkäiset pylväät
           
 Pie charts     = ympyräkuva, piirakka tai kakku, yhden muuttuja
           
            suhteelliseen esittämiseen, laskee 
           
            automaattisesti a-muuttujan prosenttuaaliset 
           
            osuudet
           
           
           
           
           
üRanges = alue eli muuttujasarja
           
           
           
 Kuvaan tarvittavat muuttujasarjat valitaan taulukosta joko 
           
 ilmoittamalla kenttien osoitteet tai hiirinuolella maalaamalla.
           
           
           
 X-akseliksi valitaan yleensä ajankohtaa ilmaiseva muuttujasarja: 
           
 kuukaudet, vuosi tai muu aikaa esittävä määritys.
           
           
           
 Y-akseliksi tulee varsinaista asiaa ja sen vaihtelua esittävät 
           
 muuttujasarja(t).
           
           
           
 Y-akselilla voidaan esittää kuusi erilaista muuttujasarjaa.
           
           
           
           
           
üGraph Reset = grafiikan resetointi
           
           
           
 Asetetut arvot voidaan kaikki nollata tästä tarvitsematta läpikäydä 
           
 erikseen kaikkia kohtia.
           
           
           
 
           
üGraph View = grafiikan katselu
           
           
           
 Valitut muuttujasarjat sisältävää kuvaa voidaan katsoa valitsemalla 
           
 tämän kohdan. Näppäimistöltä sama voidaan valita F10:llä. Takaisin 
           
 taulukkoon pääsee joka painamalla minkä tahansa näppäimen tai 
           
 vasemmassa yläkulmassa olevasta sulkemiskulmasta. Kuvakatselussa 
           
 saa jonkin asetusmuutoksen jälkeen uuden kuvan painamalla kuvan 
           
 päällä oikeata hiirinäppäintä.
           
           
           
           
           
üGraph Save = grafiikan tallennus ja tulostus
           
           
           
 Tehdyn kuvan voi tallentaa joko taulukon mukana tai sitten 
           
 erikseen kuvatiedostoksi. Tiedostotalletuksesa kuva tallentuu 
           
 GEM-formaatissa metafile-tiedostona. Kuva tulostetaan myös tästä 
           
 valikosta eikä niinkuin luulisi Print-valikosta. Molemmisssa 
           
 tapauksissa täytyy GDOS:sin olla käynnissä taustalla. Tulostuksen 
           
 voi tehdä ohjelman kuvatulostuksella tai kuvaruutu-tulostuksena. 
           
 Ohjelmatulostuksessa kuva muokkautuu hieman erilaiseksi kuin 
           
 miltä se kuvaruudussa näyttää. Suoraa kuvaruutukuvaatulostusta 
           
 varten on Graph Save Dump eli kuva dumpataan samaan tapaa kuin 
           
 Alt-Help komennolla. Ohjelmatulostuksessa kuvaa voidaan venyttää 
           
 pysty- ja vaakasuunnassa muuttamalla Graph Save X/Y factori-
           
 kohdassa x- ja y-akselien kokoja. Ilman muutosta kuva tulostuu 
           
 koko sivun kokoisena. Skaala liikkuu 0-1 välillä. Y:n arvo 0,4 
           
 tulostaa kuvan puolen sivun mittaisena, jolloin yhdelle sivulle 
           
 saa mahtumaan kaksi kuvaa.
           
 Demoversiossatämäkohtaeitoimi.
           
           
           
üGraph Options = grafiikan määrityksien asetus
           
           
           
 Valikko sisältää niin monta kohtaa, että on paras ottaa ne kaikki 
           
 tähän.
           
           
           
           
           
   Graph Options Legend = grafiikan muuttujien selitteet
           
           
           
    Y-akselin muuttujielle voi antaa selitteen. Joka muuttujalle
           
    ilmestyy pieni selite-laatikko, mv-monitorissa erilaisia 
           
    ristikoita ja väri-puolella eri värisymbolit. Tämän perään 
           
    tulee selite-teksti. Seliteet tulevat kuvan oikealle 
           
    puolelle. 
           
           
           
           
           
   Graph Options Format = grafiikan esitystapa
           
           
           
    Viiva- ja XY-kuvissa voidaan valita joko pelkkä viiva ja/tai 
           
    muuttujapisteiden symbolikuva esitys. Kuvina käytetään pieniä 
           
    neliöitä, kolmioita ja ristejä.
           
           
           
           
           
   Graph Options Titles = grafiikan nimiotsikot
           
           
           
    Kuvalle voi kirjoittaa pää-(First) ja ala(Second)otsikon. 
           
    X- ja Y-akselille voi antaa nimen. X-akselin nimiotsikko 
           
    tulee kuvan alle ja Y-akselin kuvan oikealle puolelle 
           
    pystyyn.
           
           
           
           
           
   Graph Options Grid = pohjan apukuviot
           
           
           
    Kuvaan voi panna lukemista helpottavat 
           
    apuviivat vaaka- tai pystyasennossa tai kummatkin yhtäaikaa. 
           
    Myös voidaan näyttää keskiarvo- ja normaalijakautumaviivat.
           
           
           
   Graph Options Scale = grafiikan skaalaus
           
           
           
    X- ja Y-akselien mittayksiköt voi sovittaa muuttujasarjojen
           
    arvot sopivasti sisältäväksi. Automaattiskaalaus ei aina 
           
    välttämättä ole sopivin. Manuaaliskaaluksella mittayksiköt 
           
    osoittavan asteikon voi sovitella paremmaksi. Tällöin usein 
           
    täytyy ilmoittaa skaalan alin (Lower) ja ylin (Upper) arvo.
           
    Mittayksiköiden jakoväli (Skip) voidaan myös määritellä.
           
           
           
           
           
   Graph Options Color = grafiikan väritys
           
           
           
    Värinäytöllä kuvan voi muuttaa jälleen värilliseksi.
           
           
           
           
           
   Graph Options B&W = grafiikan mustavalkoisuus
           
           
           
    Värinäytöllä kuvan voi muuttaa mustavalkoiseksi.
           
           
           
           
           
   Graph Options Data-Labels = grafiikan muuttujien pisteiden
           
                 selitteet
           
           
           
    Jokaiselle muuttujasarjalle voidaan antaa muutospisteisiin 
           
    arvot.
           
           
           
           
           
üGraph Name 
           
           
           
 LDW antaa tehdä useampia graafisia kuvia samaan 
           
 taulukkoon. Kuitenkin vain yksi kuva voidaan tallentaa taulukon 
           
 mukana. Name-toiminnolla voi eri kuville antaa nimen ja niitä voi 
           
 tallentaa tai deletoida.
           
           
           
           
           
 GEM-kuvaformaatti ei ole ST-maailmassa kovin yleisesti käytös-
           
 sä. Aina voi tietysti käyttää formaatin muuttamiseen konvertoin-
           
 tiohjelmaa, mutta sujuvimmin muunnokset voi tehdä suoraan Snap-
           
 shot-ohjelmilla. Useimmat kuvasiepparit sisältävät Degas-, Neo-
           
 crome- ja IMG-kuvaformaatit. 1STWORD ja 1STWORDPLUS hyväksyvät 
           
 IMG-kuvia tekstin sekaan, kunhan muistaa tallentaa kuvan käytet-
           
 täväksi aiotussa resoluutiossa.
           
           
           
P.S.LDW_POWERonLotus-yhteensopivavarsinpitkälle.Vain
           
macroissavoiollasovitusongelmia,sillänenoudattavat
           
Lotuksenvanhemmanversionlogiikkaa.Kirjastoistatai
           
kirjakaupoistalöytyvä'LOTUS123-opas'käykuitenkinlähes
           
sellaisenaanmyösLDW:noppaaksi.Kirjaonselvää
           
suomenkieltä.
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003