ST:lle moniajoa !
           
           
           
Maaliskuisten CeBIT-messujen varsinainen (virallinen) ATARI-
           
uutinen oli moniajokäyttöjärjestelmä MultiTOS. Se tullee uu-
           
siin koneisiin heti ja vanhoihin ilmestynee sovitteita jonkin 
           
ajan kuluessa.
           
           
           
Käyttöjärjestelmän pohjana on sharewarena markkinoilla oleva 
           
ja meidänkin PD-kirjastossamme löytyvä MiNT. Nimi on UNIX-
           
tyyppinen lyhenne "Mint is Not TOS". Se on yliopiston opinnäyt-
           
teenä ja opiskelijan harrastuksena syntynyt moniajosysteemi 
           
Kanadasta. MiNT on lähinnä komentotulkkeja ja .TOS tai .TTP-
           
ohjelmia käyttävän apuväline, sillä se hyväksyy vain yhden 
           
GEM-ohjelman kerrallaan. MiNT on ollut markkinoilla jo pari 
           
vuotta ja lastentauteja on korjattu moneen kertaan.
           
           
           
Kun Atari tarjosi Eric R. Smithille lisenssisopimusta muutti 
           
hän MiNTin nimilyhenteen selitystä: "MiNT is Now TOS". Atari 
           
kehitteli siihen sopivan AES-osan ja useamman GEM-ohjelman 
           
yhteisajon. Samanaikaisten ohjelmien määrä riippuu vain muis-
           
tin laajuudesta. Alle megaisella laitteella ei moniajosta ole 
           
hyötyä. Pikemminkin muistia pitäisi olla useita megoja. Uuden 
           
MultiTOSin myötä tulevat myös pitkät tiedostonimet mahdollisik-
           
si.
           
           
           
Uutta käyttöjärjestelmää aletaan ensiksi toimittaa uusissa 
           
koneissa. 68030-prosessorilla varustetuissa malleissa (TT ja 
           
Falcon) muistialueen voi suojata, jolloin virheen sattuessa 
           
muut ohjelmat eivät kaadu. MultiTOS toimitetaan Eprom-piireil-
           
lä tai myöhemmin ROM-muisteina. Sen suuruus estänee sovituksen 
           
suoraan vanhoihin ST-malleihin. Nytkin on kuitenkin liikkeellä 
           
sovituskortteja TOS 2.06 käyttöjärjestelmälle, joten eiköhän 
           
samantapainen systeemi toimi moniajollekin.
           
           
           
Karkeasti yleistäen voisi sanoa, että ohjelmia käsitellään 
           
MultiTOSsissa kuin ACCessoryja vanhassa TOSsissa. Niitä voi 
           
olla useita auki yhtä aikaa. Nyt vain ohjelma toimii myös 
           
muissa kuin päällimmäisessä ikkunassa. Jos olet käyttänyt 
           
printterispooleria tai Revolveria, ei uutuudessa kentie ole-
           
kaan hirveästi uutta. Riippuu tietysti, minkä tyyppisiä ohjel-
           
mia käytät. Jos niissä on osia, joita voi jättää yksin toimi-
           
maan ja samalla tehdä jotakin muuta, on moniajosta todellista 
           
hyötyä. Ohjelmien yhteispeliä se tietysti helpottaa. MultiTOS-
           
sin nopeudesta ei vielä näkynyt havaintoja, mutta kun koneet 
           
 nopeutuvat, ei sekään liene ongelma.
           
           
           
Moniajon asialla olivat myös muutamat muut kehittelijät samoil-
           
la messuilla. KAOS-ryhmän Magix ja Maxon-yhtymän Multi-GEM2 
           
olivat ainakin esillä. MultiTOS virallisena Atari-tuotteena 
           
sai kuitenkin selvän etulyönnin. Se on myös toistaiseksi ainoa 
           
rom-piireillä oleva moniajokäyttis.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003