Erikoisohjaimia 1ST_WORDILLE ja printterillesi !
           
           
           
Tietosanomien viime numerossa oli melko perinpohjainen kirjoi-
           
tus printteriajureiden teosta 1ST_Word teksturille. Nyt aion 
           
mennä pari astetta syvemmälle, erikoistapauksiin,jotka olen 
           
nähnyt hyödyllisiksi apuvälineiksi itselleni.
           
           
           
Nämä esimerkit koskevat vain Star LC_24 tai HP Paintjet print-
           
tereitä, mutta yhteneväisyyttä saattaa löytyä esimerkiksi mui-
           
hin 24-neulaisiin. Sitäpaitsi ideat voi muokata omalle printte-
           
rille sopiviksi, jos vain on sen ohjekirja ja siinä vaaditta-
           
vat ohjauskoodit.
           
           
           
Aluksi kerron STARin ohjaamisesta tekemään erilaisia riviväle-
           
jä ja tekstityyppejä. Rivivälin säätö toimii myös 9-neulaisil-
           
la, mutta koodit ovat hieman toiset. Lopuksi tulevat esimerkit 
           
siitä, miten HP Paintjet vaihtaa väriä näppäimen painalluksel-
           
la.
           
1ST_WORDissahan on rivivälejä vain 1 tai 2-kertainen, uusimmis-
           
sa vielä 1.5-kertainen. Minulle tuli tarve saada arkki täyteen 
           
eri pituisilla teksteillä, ja sehän käy riviväliä säätämällä. 
           
Printteri sinänsä pystyy säätöön pikselin tarkkuudella, puut-
           
tuu vain ohjaus siihen. Päädyin kuitenkin vain muutamaan eri 
           
tiheyteen, jotka menevät tasan arkin (jatkolomake) pituuden 
           
kanssa, jotta printtausta voi jatkaa myös useita sivuja. Kai-
           
voin ohjekirjasta vaadittavat koodit ja sijoitin ne mielestäni 
           
joutavaan paikkaan erikoismerkkien keskelle. Lisäksi tein 
           
malliprintaukset samasta tekstistä eri riviväleillä ja merkit-
           
sin siihen, millä merkillä mikin teho saavutetaan. Tekstiä 
           
tehdessä vain sijoitetaan kyseinen erikoismerkki sivun alkuun 
           
(tai minne tahansa tekstiin, mutta silloin sivunpituus ei ole 
           
helposti laskettavissa). Tässä ote tuon kirjoitinohjaimen 
           
.HEX-tiedostosta:
           
           
           
Kirjaintyypit saan siten, että näpyttelen ALT-SIFT ja kirjain-
           
tyypin alkukirjainen. FINEXT-näppäimistöohjelmalla olen sijoit-
           
tanut yllä olevat merkit ALT_SIFT näppäintaulukkoon ko. 
           
kirjainten kohdalle. Pelkkää ALT + kirjain ei voi käyttää, 
           
koska tekstinkäsittely käyttää niitä omien koodiensa luomi-
           
seen. Luonnollisesti merkit voi siirtää myös 1ST_WORDin ruudus-
           
sa olevasta merkkitaulukosta tekstin sekaan.
           
           
           
Samalla tavalla toteutin STARille varjostukset, ääriviivat ja 
           
kirjaimien koon yhden näppäinyhdistelmän taakse. Homma edellyt-
           
tää vain, että ohjekirja kertoo vaadittavat koodit, ja sijoit-
           
taa ne sitten vaikkapa hebrealaisten kirjainten paikalle.
           
           
           
 Sitten väriin ja Paintjettiin.  
           
           
           
Pirkanmaan osastolla on tämä väriprintteri, ja meistä piti 
           
saada myös tekstinkäsittelyn teksteihin väriä. Samalla periaat-
           
teella kaivoimme erään klubikokouksen aikana värien vaatimat 
           
koodit esiin ja sijoitimme ne kunkin värin alkukirjaimen mukai-
           
sesti ALT-SIFT merkkien paikoille. (Kirjaimiston muuttaminen 
           
on kokonaan toisen jutun aihe, mutta etsi PD-kirjastostamme 
           
FINEXT (PD 329) ja olet paljon viisaampi; KEYEDIT on helppo ja 
           
kätevä, mutta ei yllä ALT-merkkeihin.)
           
           
           
Tässä muutamia, hajanaisia otteita Paintjetin printterinohjaimen 
           
.HEX-taulukosta:
           
****************************************************************
           
*                               *   
           
*  HP DESK Jet Printer Driver Configuration Table      *
           
*                               *
           
*  This file contains tables defining the code sequences   *
           
*  to be sent to the printer to perform various functions  *
           
*  and to access the characters from codes in the Atari   *
           
*  character set.                      *
           
*                               *
           
*  PAINTJET värikoodit 16.02.1991  by K.H.         *
           
*  ST-Klubin Pirkanmaan osaston kokouksessa         *
           
*  opetusmielessä kokeiltuna !!!!              *
           
*                               *
           
*  OKTOBER 89 Kohlhammer-Verlag, Grafe-Schultheib      *
           
****************************************************************
B6,1B,26,76,30,53       * Musta, alt/sift M
           
B7,1B,26,76,35,53       * Rosa eli magenta alt/sift R
           
B8, E9                 * Capital O tilde
           
B9,1B,26,76,32,53       * Vihreä alt/sift V
           
           
           
CC*
           
 CD,1B,26,76,33,53       * Keltainen alt/sift K 
           
CE
           
           
           
FC,1B,26,76,36,53       * cyaani alt/sift C
           
FD,1B,26,76,31,53       * punainen alt/sift P
           
FE
           
FF,1B,26,76,36,53       * sininen alt/sift S   
           
0
           
           
           
           
           
Tuolla tavalla voimme kirjoittaa värikästä tekstiä hyvin 
           
helposti, vaikkapa kirjaimen kerrallaan. Onhan tässä muuan 
           
pikku harmi: Rivinpituudet eivät täsmää, varsinkin jos siellä 
           
on monia värinvaihtoja, sillä kontrollimerkit jäävät ruudussa 
           
näkyviin. Vasta printteri muuntaa ne värinvaihdoksi.
           
           
           
Ideat ovat käytettävissäsi ja vapaasti muunneltavissa. 
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003