^^00,00,80,24^^:1 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
  Tämän kertaisen Suomenkielisten Tietosanomien toimittaminen tuli 
           
Joensuun alajaoksen tehtäväksi. Itseasiassa numero 3/91 olisi ollut 
           
meidän tehtävä, mutta muut ennättivät ensin. Jotkut varmaan ihmette- 
           
livätkin sitten numerossa 4/91 ollutta kuvaa 'Syksyn lehti' , joka 
           
oli tarkoitettu jo numeroon 3/91. 
           
  Onneksi lehden teko ei mennyt aivan yllä olevan projektin mukai- 
           
sesti. Ketään ei tarvinnut rankaista ja palkkiona on kaikille ST- 
           
klubilaisille tämä lehti. Hiukan vaivasi lehden tekoon osallistu- 
           
jien alhainen määrä, mutta jos haluat vaikuttaa asiaan, ohjeita on 
           
annettu toisaalla tässä lehdessä. Lisäksi täällä päin ei tiettävästi 
           
ole yhtään ohjelmoinnista innostunutta ataristia, joka olisi halunnut 
           
tehdä jonkun pienen demon/valikon levyn auto-kansioon. 
           
 
           
  Lehden teossa mukana olleet henkilöt: Antti Alasoini 
           
                     Juhani Hämäläinen 
           
                     Pentti Kainulainen 
           
                     Kari Monkala 
           
                     Jari Tukiainen 
           
 
           
  Lisäksi kiitokset heille, jotka ovat kasanneet lehteen kuuluvan 
           
vakiotarjonnan kuten klubi-infon ja PD-listan, lehden monistuksessa 
           
mukana olleille ja lehtiohjelman tekijälle Seppo Loisalle. 

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003