Mustesuihkua paperille !
           
           
           
Kirjoitinajurisarjamme jatkuu. HP:n Deskjetit ovat varsin suosit
           
tuja kirjoittimia ja niistä on moni kysellyt minultakin. Ihmette
           
lin, mikä siinä on vaikeaa, mutta selvisihän se.
           
 
           
Muutama päivä sitten törmäsin HP:n Deskjettiin (500), joka piti 
           
saada ymmärtämään Ataria. Homman piti olla helppoa. PD-kirjastos
           
sa on iso joukko kirjoitinajureita. Otetaan vain sopiva ja NAPS !
           
           
           
Ei se ihan onnistunut. HP on muuttanut Deskjettiensä komentokiel
           
tä mallien vaihtuessa. Löysin ajureita plussalle, mutta Deskjet 
           
500 ei niillä toiminutkaan. Onneksi oli käsikirja olemassa, ja 
           
siitä löytyi koodeja. Niiden avulla muokkasin vanhaa ohjainta ja 
           
vähitellen se alkoi kirjoittaa. Puutteita taitaa olla vieläkin, 
           
mutta tällä pääset alkuun. 
           
           
           
1ST_WORDin ajurin lopussa (katso HEX-listaus) on Deskjet 500:n 
           
vakiotekstityypit. Lisäfontteja en tähän ohjelmoinut. Ne kait 
           
saa vaihtumaan itse fonttikaseteista. Nyt vaihdan tekstityyppiä 
           
laittamalla tekstiin ruudussa olevasta 'merkki-ikkunasta' hiirel
           
lä näpäyttämällä jonkin viimeisistä merkeistä; - vaihtaa Time
           
siin ja 3 vaihtaa Gothiciin, 2 palauttaa vakiotekstiin. 
           
           
           
Tämän kappaleen yli voivat hypätä ne, joita kirjoittimen ohjel
           
mointi ei kiinnosta. Törmäsin nimittäin yllättäviin vaikeuksiin 
           
muutostöissäni. Deskjet noudattaa jossakin määrin lasereiden HP 
           
PCL-ohjauskieltä, joka varmaan on insinöörien (tai komitean) 
           
vähitellen suunnittelema. Logiikka on mielestäni varsin erikois
           
ta. Ensinnäkin komennot ovat hyvin pitkiä. Niitä ei pysty anta
           
maan joidenkin ohjelmien tälle asialle varaamassa tilassa. Toi
           
seksi: Komennot on joissakin kohdin annettava määrätyssä jär
           
jestyksessä, muuten ne eivät toimi. Esimerkiksi Gothic-fonttiin 
           
siirryttäessä on ensin annettava kirjaimen korkeus- ja merkkiä 
           
tuumalle-komennot, vaikka merkistössä on vain yhden kokoista 
           
Gothicia. Print Pitch-kohdassa ohjekirjassa oli Hexakoodi: 1B 28 
           
73 # ... # 48. 1ST_Word vaatii pilkut lukujen väliin. Risuaita 
           
ilmaisee numeroarvoa luki sivun alalaidassa pienellä. Kun kysei
           
sen kirjaimen ainoa tiheys on 12 merkkiä tuumalle, olisi luonnol
           
lista sijoittaa se tähän. Ei toimi. Ei myöskään sen hexamuoto 
           
0C. Vasta HP:n palvelupuhelin (9600-7290) selvitti asian. Koodi 
           
on 1B 28 73 31 32 48. Siis on annettava hexanlukuna ykkösen ja 
           
kakkosen kirjaimerkit 31 ja 32. Siitä syntyy kirjaintiheys 12. 
           
Jo on logiikka. Kirjainkorkeuksiin en onneksi joutunut puuttu
           
maan, sillä ne ilmaistaan 1/72 tuumina.
           
           
           
Lisänä Deskjet-kansiossa on Harcopy-ohjelma jolla voi suihkuttaa 
           
ruudussa olevan kuvan paperille painamalla ALT-HELP sen jälkeen 
           
kun ohjelma on ajettu. Kuvan tulostus itse 1ST_Wordissa ei 
           
onnistu tällä ajurilla. Olen sijoittanut Hardcopy ohjelman auto
           
maattisesti käynnistyväksi konetta startatessa, jolloin se on 
           
aina käytössä. AUTO-kansiosta se ei toimi. Mukana on myös ajuri 
           
Calamukselle. Siinäkin on pikku vikaa, johon en ole ehtinyt 
           
puuttua. Se ei aina syökse valmista arkkia ulos, vaan printtaus 
           
on keskeytettävä ja arkki poistettava. Joissakin tilanteissa se 
           
taas työntää toisenkin arkin perään, tosin tyhjänä. Tämäkään 
           
ohjain ei ole mallille 500. Myös katseluohjelma GUCKille tein 
           
jonkinlaisen ohjaimen, jotta silläkin saa pikku tekstejä paperil
           
le.
           
 
           
Kirjoittimen dipkytkimiä olen käyttänyt sen verran, että arkki 
           
on määritelty A4:ksi ja grafiikka 300 dpi. Muuta ei tarvita. 
           
Kirjoittimen merkistö on identtinen Atarin merkistön kanssa, 
           
ainakin melkein. Vain_ ja_ löytyvät eri paikasta, muutama 
           
erikoismerkki puuttuu. Muutostaulukkoa ei juuri tarvita.
           
           
           
          Kunto Hirvikoski

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003