Kovalevy - sittenkin !
                     
                     
                     
  Pari  numeroa  sitten  kerroin  tässä  lehdessä   seitsenvuotiaasta 
                     
  Ataristani  ja siitä,  miten olen tähän asti tullut  toimeen  ilman 
                     
  kovalevyä.  Pääsyy  siihen  etten ollut sitä  hankkinut  oli  ääni, 
                     
  tuulettimen ja pyörittimen jatkuva hurina ja sirinä.
                     
                     
                     
  Kesällä  sitten annoin periksi,  kun Tervon  Miika  vakuutti,  että 
                     
  uusista  slimline kovalevyistä ei ääntä kuulu.  Lisäksi  niissä  on 
                     
  kohtalaisen standardi SCSI-ohjain ja pyöriväksi levyksi ne hyväksy-
                     
  vät PC tai MAC-laitteissa käytettävät kovalevyt.  Kun näihin  vielä 
                     
  voi liittää perään lisää SCSI-laitteita,  ja ne ovat  pienikokoisia 
                     
  (pikku levyaseman kokoisia suunnilleen), päätin kokeilla.
                     
                     
                     
  Koko homma tuli siistissä paketissa. DMA-Computersystems oli sovit-
                     
  tanut  haluamani  pyörittimen saksalaiseen ohjaimeen ja se  oli  jo 
                     
  formatoitukin  valmiiksi.  Muuta ei todella tarvinnut kuin  liittää 
                     
  se  kiinni,  laittaa  starttidisketti levyasemaan ja  antaa  mennä. 
                     
  Käynnistyksen  saa luonnollisesti myös kovalevylle,  ja tämä  SCSI-
                     
  tools-tyyppinen  GE-Softin käynnistysohjelma  antaa  mahdollisuuden 
                     
  valita boottilevyn, auto- ja ACC-ohjelmat. Joillakin aiemmin kokei-
                     
  lemillani kovalevyillä on ollut ongelmia,  kun  sijoittaa  levylle 
                     
  sopimattoman apuohjelman,  eikä sen jälkeen startti  onnistu. Tämän 
                     
  levyn  osat  eli partitiot voi myös  suojata,  jolloin  esimerkiksi 
                     
  virusten vaara poistuu.  Säilytän yhdessä osassa  dataa,  ohjelmien 
                     
  tiedostoja,  ja vain sille voi kirjoittaa.  Käynnistys- ja ohjelma-
                     
  osastot  ovat  koko ajan suojattuna.  Näin  varmuuskopioitakaan  ei 
                     
  tarvitse tehdä kuin yhden osan uusimmista talletuksista.
                     
                     
                     
  Tietysti  aloin muutella osastojen (partitioiden) kokoa ja  käyttö-
                     
  tarkoitusta, ja siinä yhteydessä sain tuhottua jo levylle siirtämä-
                     
  ni asiat.  Tämä kuulunee kaikkien kovalevyn kokeilijoiden  alkuvai-
                     
  heisiin.  Tämä levy hyväksyy myös 'ylisuuria' yli 16-megaisia osia, 
                     
  ja osat voivat olla vapaasti eri kokoisia.
                     
                     
                     
  Yhden osan varasin MACille Spectre-emulaattorin välityksellä,  eikä 
                     
  siinäkään  esiintynyt mitään ongelmia.  MAC-osasto pitää vain  olla 
                     
  viimeisenä,  sillä TOS ei löydä kovalevyä sen takaa. MACcini toimii 
                     
  sujuvassa  yhteistyössä Atarini kanssa,  sen kyljessä,  sisällä  ja 
                     
  yhteisellä kovalevyllä. Sen saa myös haluttaessa starttaamaan auto-
                     
  maattisesti.  Macilla on ongelmia oikeastaan vain kirjoittimen  oh-
                     
  jauksessa  (kun  en MIDIä käytä),  sillä omppu  odottaa  löytävänsä 
                     
  myös  omppu-kirjoittimen  johon sillä  on  ohjain.  No,  rahallahan 
                     
  tämäkin pulma olisi ratkaistavissa ja Apple on vähitellen laajenta-
                     
  massa  kirjoitinvalikoimaansa.  Alunperin  kuvittelin  kuljettavani 
                     
  pienikoista  kovalevyä töihin MACin perään,  mutta kokeilematta  on 
                     
  vielä jäänyt.  En siis tiedä, lukisiko MAC levyn viimeistä osastoa. 
                     
  Applella on myös erilainen tapa päättää SCSI-ketju, joten ilmeises-
                     
  ti tämä ei kelpaisi ketjun viimeiseksi laitteeksi. PC:hen liittämi-
                     
  sessäkään  ei  pitäisi olla ongelmia  tällä  aidolla  SCSI-levyllä. 
                     
  Sitäpaitsi  kuorien  sisässä minulla on  nimenomaan  PC:n  sisäinen 
                     
  kovalevy.
                     
                     
                     
Loppupäätelmät:  Talletus ja luku on niin  nopeaa, että  on  vaikeata 
                     
  kuvitella,  miten  tulin  aiemmin  toimeen  levykkeillä.  Toisaalta 
                     
  "moniajo"-Revolverin kanssa ohjelmasta toiseen siirtyminen  muistia 
                     
  jakamalla  on huomattavasti nopeampaa kuin käynnistää uusi  ohjelma 
                     
  kovalevyltä,  ja Revolverilla voi töitä jättää kesken ja  pistäytyä 
                     
  toisessa  ohjelmassa.  RAMdiskillä  työskentely on  myös  kovalevyä 
                     
  nopeampaa.  Näitä runsaan muistin suomia etuja kovalevy ei  kuiten-
                     
  kaan ole poistanut, mutta niiden käyttö jää vähemmälle.
                     
                     
                     
  Ääni,  se ratkaiseva tekijä sitten:  Tämäkään kovalevy ei ole ääne-
                     
  tön.  Jonkinlaista sirinää se pitää,  vaikka tuuletinta ei olekaan. 
                     
  Olen nyt sijoittanut laitteen kirjoituspöydän laatikkoon,  ja siel-
                     
  tä sen kuulee vain erittäin hiljaisessa huoneessa.  Musiikkimakuuni 
                     
  se ei vaikuta kuten äänekkäämmät Megafilet yms.  tekivät. Laatikos-
                     
  sa on luonnollisesti tuuletusrakoja,  mutta silti kotelon pintaläm-
                     
   pötila  nousee  reilusti kädenlämpöiseksi.  Ongelmaa siitä  ei  ole 
                     
  ainakaan vielä ollut.
                     
                     
                     
  Murheita  ei  oikeastaan ole ollut.  Nehän tulevat vasta  kun  koko 
                     
  levy tuhoutuu mystisesti juuri kun olet jättänyt asioiden varmista-
                     
  misen pitkäksi aikaa.  Siitäpä tulikin mieleeni:  Taidan ottaa var-
                     
  muuskopion E-asemastani nyt, etteivät häviä nämäkin jutut.
                     
                     
                     
                                       Kunzi
                     
                     

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003