MAAHANTUOJAT, ONKO HEITÄ ?
           
           
           
   Suomen Ataritilanne on ollut erittäinen kriittinen varsin
           
kin viime vuosien kuluessa. Mistä mahtaa johtua se, että 
           
olemme päästäneet Atarin maineen "kellumaan" ? Sitä on vaikea 
           
arvuutella, mutta yksi syistä on hyvin todennäköisesti sekavat 
           
maahantuontijärjestelmät.
           
 
           
   Kun aikoinaan 8-bittiset koneet tekivät maihinnousuansa 
           
Suomeen oli yksi kone ylitse muiden. Commodore 64 ja minkähän 
           
takia ? Se ei ollut silloin edistyksekkäin kone tai paras 
           
suorituskyvyissään.....vaan siitä tulikin tasavallan tietokone 
           
n:o #1.
           
           
           
  Miten muut koneet sitten menestyivät tai miksi ne eivät 
           
menestyneet ? Vastaus varmaan löytyy markkinoinnista, jota 
           
varsinkin kuusnelosen aikana oli. Kun ST aikoinaan tuli, oli 
           
havaittavissa hyvin laimeahkoa mainostusta joka hieman kasvoi, 
           
mutta sekin loppui lyhyeen.   
           
           
           
   Kun pari vuotta sitten maahantuontisopimukset olivat 
           
kovan taiston alla ja maahantuojat vaihtuivat aika tieheään 
           
tahtiin mainostus jäi ja koko Atari jäi jonnekkin nurkkaan 
           
lähes unohdettuna. Ne liikkeet, jotka vielä "uskalsivat" pitää 
           
Ataria varastossaan, eivät tieneet mistä he saisivat lisää tai 
           
missä korjauttaisivat koneet. Jos koneita oli maahantuojalta 
           
mahdollista saada, niin toimitusaika oli niin pitkä, ettei 
           
koneita joko ikinä tullut, tai sitten ne eivät tulleet sovit
           
tuun aikaan. Voimme siis todeta että jotain on mennyt vikaan 
           
ja  * pahasti * !
           
           
           
   Tällä hetkellä maahantuojan titteliä pitää Fin-Datarix 
           
Oy, jonka toiminta on ollut enemmän tai vähemmän "elävää". 
           
Merkittävää edistystä heidän osaltaan ei ole havaittavissa, 
           
ainankaan Atarin osalta. Heillä kuitenkin on olemassa jonkin 
           
asteen sopimuksia Atarin kanssa. Mutta pystyvätkö he toimitta
           
maan koneita - se onkin aivan eri asia. Atari Skandinavian 
           
lopetettua koko Skandinavian Atariasiat ovat menneet lähes 
           
Suomen kaltaiseksi...
           
           
           
   Kuitenkin Fin-Datarixissa pystytään (todennäköisesti) ker
           
tomaan mikä on tilanne ja onko heillä koneita tms. Heidän 
           
numeronsa on 90-497405. Falconia ei odoteta ainakaan pariin 
           
kuukauteen.
           
           
           
   Toinen Suomen Atari tietokoneita maahantuova yritys on 
           
E.T.H. Computer Oy, joka on erikoistunut lähinnä TT:n ja 
           
järeämpien ohjelmistojen toimittamiseen. Heiltä pitäisi löytyä 
           
tietoa ja taitoa. Ikävä kyllä toiminta on ollut hieman hiljais
           
ta heidän osaltaan. Tarvittaessa he toimittavat Atari-tuotteet 
           
joita tarviset....tällä hetkellä voit ottaa ottaa yhteyttä 
           
heihin numerosta: 90-5074919(Tapio Solonen).
           
           
           
   Ne harvat muut Atari tuoteisiin erikoistuneet liikkeet ja 
           
 firmat ovat hieman pieni muotoisempia.
           
           
           
   DMA Computersystems on erikoistunut ST/TT:lle tarkoitettu
           
jen lisälaitteiden myyntiin ja tuoteluottelo on suhteellisen 
           
laaja. Jos tuotteita on "hyllyssä" ne voidaan tilata postienna
           
kolla, muussa tapauksessa tilaukset otetaan vastaan ennakkomak
           
suna ja tällöin toimituasaika on noin 1-5 viikkoa. Tuotevali
           
koimassa on mm. SCSI-ohjaimia, tornikoteloita, turbokortteja 
           
ja muuta mukavaa. Voit tavoittaa DMA:n numeroista 951-3747544, 
           
951-3663921.
           
           
           
   Acc Ky toimittaa myöskin Atarin lisälaitteita ja myös 
           
tietokoneitakin. Myös jonkin verran ohjelmistoa. Puhelin nume
           
ro on 981-545 138, fax 981-345 252.
           
           
           
   Muita liikkeitä, jotka myyvät Atarille jotakin, on tällä 
           
hetkellä enemmän tai vähemmän. Joitakin mainittakoon: Triosoft 
           
ja Karelia Computer Ky (puh.973-897 088, fax.973-821 945).
           
           
           
Huoltotoimenpiteitä suorittaa mm Tech-Link oy 90-561 1098. 
           
           
           
   Atarin tilanne ei ainankaan toistaiseksi ole helpottumas
           
sa, mutta ainankin saamme toivoa parasta. Pientä painostusta 
           
voi tietysti osoittaa maahantuojia kohtaan, että jotain asian 
           
hyväksi tehtäisiin. Mutta aluksi heidänkin pitäisi olla 110% 
           
varmoja mistä he koneensa saavat. Sillä ennen koneet tulivat 
           
Atari Skandinavialta ja nyt niiden pitäisi tulla suoraan Euroo
           
pan varastosta....mutta kenellehän.....
           
           
           
   Ataristi 86-92
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003