Tälläkin kertaa lehti on yhtenä fileenä. Nyt jotkut sitten ihmettele-
           
 vät sitä missä kaikki tekstit ja muut vastaavat piilottelevat.
           
    Vastaus on yksinkertainen: 
           
       -aja lehti923.prg
           
       -kun lehti on latautunut, poistu siitä.
           
       -desktopäissa luo uusi levyasema, D sil-
           
       loin jos boottasit koneesi tällä le-ä
           
        vykkeellä. Jos et, niin ylimmästä seu-
           
       raava. Eli jos sinulla on käytössä le-
           
       vyasemat A, B, C, D, E, niin silloin
           
       luo levyasema F.
           
       -klikkaa hiirellä uutta levyasemaikonia
           
       ja sieltä löydät kaikki tekstit sekä
           
       lehtiohjelman. 
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003