^^46,01,30,5^^:1
           
                    Tämä Professional Graphics -ohjelman
           
                    esittelyversio antaa hyvän mahdolli-
           
                    suuden tutustua grafiikkaohjelmaan,
           
                    jolla on mahdollista tehdä kaikki
           
                    tarpeelliset kuvat ja kaaviot. Demo-
           
  ohjelma on jossain määrin puutteellinen alkuperäiseen ohjelmaan verrat-
           
  tuna. Esimerkiksi sillä voi tallettaa vain ohjelman omaa Professional-
           
  formaattia. Myös kuvien tulostamismahdollisuus puuttuu, eikä ohjelma
           
  suostu käsittelemään kuvaruutua suurempia kuvia. Kaikki em. toiminnot
           
  ovat varsinaisessa ohjelmassa toimivia, ja muutamat ohjelman "bugit" on
           
  myös korjattu oikeassa versiossa. Professional Graphics on hyvin yhteen-
           
  sopiva ohjelma muiden grafiikkaohjelmien kanssa. Voit käyttää kaikkia
           
  kuvia, joka on tehty Degas Elitellä tai NeoChromella. Lisäksi kaikki
           
  IMG- ja Doodle-tyyppiset kuvat sopivat käytettäväksi. Em. kuvia voi tie-
           
  tysti myös tallettaa, mikäli haluaa käsitellä niitä jollain muulla gra-
           
  fiikkaohjelmalla. Täydellisenä ohjelma mahdollistaa hyvien erilaisten
           
  kirjoittimien käyttämisen kuvia tulostettaessa. Ohjelman mukana tulee
           
  ajurit 8- ja 24-neulaisille Epsoneille ja IBM:lle sekä HP-LaserJetille.
           
  Lisää kirjoitinajureita on luvassa myöhemmin. Kirjoitinajurit eivät ole
           
  mukana esittelyversiossa. Professional Graphics toimii kaikilla Atareil-
           
  la, ST:llä, STe:llä, TT:llä ja Mega STe:llä kaikissa resoluutioissa, Big
           
  Screen mukaan luettuna.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003