Syvällisemmin virheenkorjaavista modeemeista 
           
           
           
   Virheenkorjaavat/pakkaavat modeemit eroavat tavallisista myös 
           
   eräässä toisessa mielessä, nimittäin nopeudessa jolla ne 
           
   kommunikoivat tietokoneen kanssa (ei siis linjanopeus). Ne 
           
   pystyvät kommunikoimaan tietokoneen kanssa suuremmalla nopeudella 
           
   kuin mitä itse linjanopeus on. Tämä onkin ymmärrettävää, koska 
           
   muutenhan pakkauksesta ei olisi hyötyä. Kun modeemi käyttää 
           
   pakkaustaan, nopeus nousee suuremmaksi kuin linjanopeus. Tämän 
           
   takia myös sarjaportin pitää pystyä pakkaavia modeemeja 
           
   käytettäessä nopeuteen joka ylittää linjanopeuden. Tietokoneet 
           
   kommunikoivat siis aina samalla nopeudella pakkaavan modeemin 
           
   kanssa, oli linjanopeus mikä tahansa. Tätä kutsutaan lukituksi 
           
   päätelaitenopeudeksi (DTE rate, Data Terminal Equipment). Alla 
           
   kuva selvennykseksi:
           
           
           
   +---+ n1 ___        n2       ___ n3 +---+
           
   | A |======|a|------------------------------|b|======| B |
           
   +---+                           +---+
           
           
           
   A ja B ovat tietokoneita, a ja b taas modeemeja. Kaksoisviiva 
           
   symbolisoi tietokoneen ja modeemin välistä yhteyttä, tavallinen 
           
   viiva taas modeemejen välistä yhteyttä, eli puhelinlinjaa. 
           
   Tavallisten, ei-pakkaavien modeemejen tapauskessa n1=n2=n3, mutta 
           
   kun puhutaan pakkaavista modeemeista, asia ei ole näin 
           
   yksinkertainen. Yleensä n1 ja n3 ovat suurempia kun n2, sen takia 
           
   että pakkaus muuten saattaisi nostaa linjanopeuden (n2) 
           
   suuremmaksi kun n1:n ja n3:n, ja silloin ne toimisivat yhteyden 
           
   pullonkauloina, estäen pakkausta nopeuttamasta siirtoa. Nopeus 
           
   jolla tieto siirtyy tietokoenesta A tietkokoneeseen B, ja 
           
   päinvastoin, on aina yhtäsuuri kun hitain nopeuksista n1, n2 tai 
           
   n3.
           
           
           
   Flow control (vuonvalvonta?) 
           
           
           
   Edellisestä koituu pieni ongelma: Mitä tapahtuu kun tietokone 
           
   lähettää modeemille tietoa nopeammin kuin modeemi pystyy 
           
   lähettämään sitä puhelinlinjaa pitkin toiselle modeemille? 
           
   Ongelmaan keksittiin RTS/CTS vuonvalvonta. Modeemilla on 
           
   puskurimuisti, jonne se varastoi tietokoneelta tulevaa tietoa 
           
   lähettämistä odottamaan. Kun puskurimuisti uhkaa täyttyä, 
           
   sammuttaa modeemi CTS-signaalin (Clear To Send), ja tietokone 
           
   ymmärtää että modeemin puskuri on täynnä ja lopettaa tiedon 
           
   lähettäimsen. Tällä välin modeemi lähettää puskurissaan olevaa 
           
   tietoa linjalle, ja kun puskurissa taas on jonkunverran vapaata 
           
   tilaa, nostaa modeemi CTS-signaalin uudestaan päälle ja tietokone 
           
   jatkaa lähettämistä. Vastaavasti, jos tietokone ei ehdi käsitellä 
           
   dataa yhtä nopeasti kun sitä tulee modeemilta, se voi tiputtaa 
           
   RTS-signaalin (Request To Send), jolloin modeemi lopettaa tiedon 
           
   lähettämisen tietokoneelle. RTS-signaalia ei joudu yleensä 
           
   käyttämään, koska tietokone pystyy yleensä käsittelemään tietoa 
           
   yhtä nopeasti kun modeemilta sitä tulee.
           
           
           
   TOS-käyttöjärjestelmässä (kaikki versiot tähän mennessä) on pieni 
           
   mutta ikävä bugi ilmeisesti juuri CTS-signaalin kannalta. 
           
   Tietokone ei välitä vaikka modeemi tiputtaisi sen, ja jatkaa 
           
   lähettämistä vaikka modeemin puskuri pursuaa yli. Modeemi ei 
           
   pysty lähettämään tietoa tarpeeksi nopeasti linjalle, ja kun sen 
           
   puskuri on täynnä, ei tietokoneelta tulevalle ylimääräiselle 
           
   tiedolle löydy varastopaikkaa. Tämä tieto menee siis hukkaan, ja 
           
   tiedonsiirto menee mönkään.
           
           
           
   Ongelmaan on tehty monta eri ohjelmaa jotka ajetaan AUTO-
           
   kansiosta. Tältä disketiltä löydät yhden sellaisen, eli mikäli 
           
   aiot käyttää virheenkorjaavaa modeemia, joudut käyttämään myös 
           
   tämänkaltaista ohjelmaa.
           
           
           
   Ei-virheenkorjaavat modeemit kommunikoivat tietokoneen kanssa 
           
   samalla nopeudella kun mitä linjanopeus on. Siksi puskureita eikä 
           
   näin ollen RTS/CTS-valvontaa tarvita. Toisin sanoen, 
           
   korjausohjelmallekaan ei ole käyttöä.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003