Terveiset Puheenjohtajalta.
           
           
           
	Paljon on aikaa  taas kulunut vuosikokouksestamme, ja uusi
           
	hallituksemme ja sen lehdistö ovat puurtaneet töitä. Klubilla
           
	on uusi varapuheenjohtaja, Jukka-Pekka Jussila,  jonka toivon
           
	kantavan vastuuta  Klubin  toiminnasta seuraavalla kaudella.
           
	Annan näin ollen J-P:lle huomattavasti enemmän puheenjohtajan
           
	tehtäviä  kuin  normaalisti  annetaan  varapuheenjohtajalle.   
           
	Täten hän tottuu tulevan  tehtäviensä hoitoon ja on valmis
           
	kantamaan puheenjohtajan tehtäviä tulevaisuudessa.
           
           
           
	BBS rintamalla olemme tehneet paljon muutoksia. Vanha Husky
           
	on siirretty eläkkeelle, ja tilalla on QuickST BBS- ohjelmisto.
           
	Olemme  myös luoneet toisen BBS:än jonka nimi on STone Age
           
	BBS, sysoppina toimii J-P Jussila. Stone Agen linjaksi olemme
           
	suunnitelleet  messuilun, ja sen  tulisi olla myös nuoriso- 
           
	henkisempi  kuin  uusi   Husky BBS.   Lisäksi   aloitamme 
           
	kokeilun tietoverkon osalta, tavoite olisi saada Huskyyn ST-Net, 
           
	ja STone Age saisi sen myös Huskysta, näin ollen myös Suomen 
           
	ataristit saisivat tilaisuuden kansaiväliseen viestintään oman 
           
	BBS:än  kautta. Kokeilumme on vielä kesken ja sen toimimiseen 
           
	menee vielä aikaa jonkin verran.
           
           
           
	Olemme tärkeän asian edessä jälleen toukokuun 30 päivänä, olisi
           
	kyse  vanhan  hallituksemme  tili-  ja  vastuuvapaudesta. 
           
	Vuosikokouksemme  ei sellaista meille myöntänyt, ja syynä oli
           
	tilintarkastaja.  Tilintarkastajamme  mielestä tilikertomus ei 
           
	ollut tehty hyväksytysti, ja  rahastonhoitajaa  velvoitettiin 
           
	korjaamaan asia, sekä esittämään tilit  hyväksytyssä muodossa
           
	tilintarkastajille. Tili- ja vastuuvapauden voi myöntää vain
           
	seuramme  ylimääräinen   tai   varsinainen   vuosikokous.
           
	Vuosikokous velvoitti nykyistä hallitusta kutsumaan kokouksen
           
	koolle toukokuun 31. päivään mennessä. Toivoisin teitä mahdol- 
           
	lisimman paljon mukaan kokoukseen päättämään omista asioistanne. 
           
	Porkkanana meillä onkin teille Atari Falcon- esitys kokouksen 
           
	virallisen osuuden päätyttyä. Uskoisin tämän houkutteen tuovan
           
    teidät	suurin joukoin kokoukseen.  Lisäksi hallituksemme haluaa 
           
    teiltä  palautetta  ja  uusia  ideoita,  sekä  uusien  
           
    mahdollisten  toimikuntien vetäjiä ja toimihenkilöitä niihin.
           
	Falcon-esittelystä vastaa Johannis Likos, Suomen ensimmäinen 
           
	Falconin omistaja.
           
           
           
	Hallituksemme on huolissaan Atarin maahantuonnin sekaannuksista
           
	ja siihen liittyvästä jäsenkadosta Klubimme osalta. Nyt olisi
           
	aika jokaisen ataristin  tehdä kaikkensa  Atarin olemassaolon
           
	eteen maassamme.
           
	
           
 	ST-Klubin toiminta  vaikeutuu ja vaarantuu,  mikäli asialle
           
	ei  tehdä  jotain  ja  paljon,  sekä  hyvin  nopeasti.
           
	Puheenjohtajanne pyytääkin  nyt teidän  apuanne tosimielessä
           
	seuramme olemassaolon nimissä.  Nuori kotka,  joka lensi pois 
           
	pesästä  omaan  maailmaansa  eikä  suostunut  petollisten 
           
	viekoittelijien houkutuksiin, on nyt tulossa tilanteeseen jossa 
           
	se todella  tarvitsisi rehellisiä ystäviä selvitäkseen pahasta 
           
	mailmasta ehjin nahoin ja hengissä. Tämän kotkan ystäviä olette
           
	juuri te, jotka luette tätä artikkelia.
           
           
           
	Hyvää kesää kaikille ja tavataan kokouksessa.
           
           
           
           
           
		ST-Klubi ry Puheenjohtaja
           
			Veikko Joki
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003