Tietokoneesi sisältä löytyy  Motorolan  68000-perheeseen  kuuluva
           
prosessori,  jotka  ovat  kaikki  osittain  yhteensopivia.  Tämä
           
tarkoittaa, että jos teet ohjelman pelkästään 68000:n komennoilla,
           
se toimii kaikissa uudemmissa koneissa. Mutta jos laitat koodiisi
           
yhdenkin  68030:n komennon romahtaa yhteensopivuus, ja  ohjelmasi
           
toimii ainoastaan koneilla  joissa on 68030 tai uudempi.  Miksi
           
sitten  tehdään  uusia prosessoreja,  jos ne  kuitenkin joutuvat
           
käyttämään vanhojen  käskyjä?  Syy  on  yksinkertainen:  Jokainen
           
käyttäjä  haluaa tietokoneensa  olevan nopea  (ja parempi  kuin
           
naapurin 8-).  Uusien  prosessorien  uudet  käskyt  ovat todella
           
hyödyllisiä silloin,  kun halutaan  tehdä ohjelma,  joka  toimii
           
mahdollisimman hyvin tietyllä koneella, mutta muilla ei lainkaan.
           
Uudet käskyt ovat nimittäin mahdollista tehdä muutamalla vanhalla,
           
mutta uudet ovat huomattavasti nopeampia. Myös prosessorin sisäisen
           
arkkitehtuurin kehitys luo nopeutta ja leveämpiä väyliä.
           
           
           
Tietokone, jossa on pelkästään pääprosessori, on yhtä hyödyllinen
           
kuin sähkökoje ilman sähköä.  Pääprosessorilla on apunaan joukko
           
apuprosessoreita,  jotka ovat yhteydessä toisiinsa väylän avulla.
           
Ja mitä nopeampi väylä on, sitä suurempi on koneen datansiirtokyky.
           
Dataksi  luetaan  kaikki  se  tieto,  jota tietokone  käsittelee
           
numeerisina arvoina,  siis musiikkia, kuvaa, tekstiä ja tietysti
           
prosessoreille annettavat käskyt. Tietokone EI siis osaa erottaa
           
tietoja toisistaan, sille on aivan sama, onko luku 231 nuotti,
           
kirjain tai käskyn osa.  Meidän tehtäväksemme jää kertoa koneelle
           
mitä se tarkoittaa juuri nyt.
           
           
           
Tämän kirjoituksen (ja tulevien osien) ohjelmaesimerkit on tehty perus
           
STe:llä, ja ne toimivat KAIKISSA Atari-koneissa. Tällä diskettilehdellä
           
on mukana HiSoftin upea assemblerkääntäjä, joka on nykyään vapaasti
           
levitettävissä. Mainittakoon, että kääntäjän uusin versio on vieläkin
           
parempi. Siis harkitse sen ostamista!
           
           
           
Eli varsinaiseen asiaan:
           
68000-prosessorissa on 17 sisäistä rekisteriä. Nämä ovat nopein tapa
           
käsitellä tietoa, koska prosessori ei joudu käyttämään väyläaikaa
           
tiedon hakua varten.  Nämä rekisterit  on jaettu 3 eri ryhmään
           
seuraavasti:
           
           
           
  1) 8 kpl 32-bittistä datarekisteriä, joita käytetään tiedon
           
    varastointiin. Jos ohjelmasi sisältää vain muutamia muut-
           
    tujia, on ne hyvä sijoittaa näihin rekistereihin.
           
           
           
  2) 8 kpl 32-bittistä osoiterekisteriä, jotka nimensä mukaisesti
           
    ovat erikoistuneet osoitteiden säilyttämiseen.
           
           
           
  3) yksi 16-bittinen tilarekisteri, jonka avulla pääprosessori
           
    tietää jos ohjelmaa ajetaan käsky kerrallaan (ja hiukan
           
    muitakin tietoja). Toinen tärkeä käyttötarkoitus ovat vertailut,
           
    joiden tulokset luetaan täältä.
           
           
           
Kahdeksannella osoiterekisterillä on myös toinen nimi, SP ("stack
           
pointer"), ja se sisältää pinon osoitteen. Jos haluamme suorittaa
           
aliohjelman,  niin prosessori tallettaa paluuosoitteen (osoitteen,
           
josta hyppäsimme aliohjelmaan) pinoon. Näin voimme suorittaa ali-
           
ohjelmasta toisia aliohjelmia ja kuitenkin prosessori tietää jokaisen
           
paluuosoitteen. Pinoa voisi kuvitella halkokasaksi, jonka halot on
           
otettava samassa järjestyksessä pois kuin ne on kasaan ladottu, sillä
           
jos otat alimman halon pois, romahtaa halkokasa täysin. Samoin on
           
pinossa olevien osoitteiden laita, eli kun olemme aliohjelmassa tulee
           
prosessorin lukea oikea paluuosoite tai muuten kone "kaatuu". Atari-
           
koneissa pinoa käytetään myös parametrien (lähtöarvojen) välittämiseen
           
käyttöjärjestelmälle.
           
           
           
Rekistereiden nimet alkavat indeksistä 0.  Siis ensimmäinen data-
           
rekisteri on D0 ja muut nimet ovat: D1,D2,D3,D4,D5,D6 ja D7. Samoin on
           
osoiterekistereissä,  eli  ensimmäinen  osoiterekisteri  ("Address
           
register") on A0 ja muut ovat: A1,A2,A3,A4,A5,A6 ja A7 (josta käytetään
           
myös nimeä "SP"). Tilarekisterin nimi on SR ("Status Register").
           
           
           
Mikseivät indeksit ala 1:sestä vaan nollasta? Vastaus on helppo: Luvut
           
0-7 voidaan esittää 3:lla bitillä, jolloin käskyjen pituus pienenee.
           
Yleensäkin assemblerissa  käytetään 16 - kantaisia lukuja (heksat)
           
normaalien 10-kantaisten lukujen sijasta. Luvut voidaan myös ilmoittaa
           
2-kantaisessa järjestelmässä (binäärit), mutta silloin luvuista tulee
           
todella pitkiä. Kun luku ilmoitetaan 16- järjestelmässä laitetaan
           
assembler-ohjelmissa sen eteen dollari-merkki "$", ja 2-kantaista lukua
           
ilmoittaa  prosenttimerkki "%".  Seuraavassa muutama luku kaikilla
           
kolmella järjestelmällä ilmoitettuna:
           
           
           
  10-kanta    16-kanta    2-kanta
           
   1        $1       %1
           
   2        $2       %10
           
   3        $3       %11
           
   4        $4       %100
           
   7        $7       %111
           
   8        $8       %1000
           
   10       $A       %1010
           
   11       $B       %1011
           
   12       $C       %1100
           
   13       $D       %1101
           
   14       $E       %1110
           
   15       $F       %1111
           
   16       $10       %10000
           
   17       $11       %10001
           
   32       $20       %100000
           
   48       $30       %110000
           
   100       $64       %10101000
           
   255       $FF       %11111111
           
   256       $100      %100000000
           
   65535      $FFFF      %1111111111111111 (16 KPL!)
           
           
           
Siis kuten huomaamme,  on binääreitä  tuskallista  kirjoittaa 8-)
           
Toinen asia on, että kun heksaluvut kasvavat yli 9, niin kirjaimia
           
otetaan käyttöön.
           
           
           
           
           
Assembler käskyt noudattavat tiukasti seuraavaa yleistä kaavaa:
           
           
           
  käsky.koko   lähtöparametri(t),kohdeparametri(t)   * kommentit
           
           
           
Näistä "käsky" on aina pakollinen ja muodostuu muutamasta kirjaimesta,
           
jotka ovat lyhenne jostain englannin kielen sanasta. Muita kohtia
           
tarvitaan riippuen käytetystä komennosta.
           
           
           
"koko" tarkoittaa parametrien kokoa ja voi olla jokin seuraavista:
           
           
           
  B    ("byte")    1 tavu = 8 bittiä = 1 merkki tekstiä
           
  W    ("word")    1 sana = 2 tavua = 16 bittiä
           
  L    ("longword")  1 pitkä sana = 4 tavua = 32 bittiä
           
           
           
Koon voi jättää pois, jolloin kääntäjä käyttää oletusarvona sanaa ("W").
           
Käskyn ja koon erottimena on piste.
           
           
           
"lähtöparametri(t)" on käskykohtainen, joten niitä  opit esimerkkien
           
avulla. "kohdeparametri(t)" ovat myös käskykohtaisia, joten niistä
           
tuonnempana.
           
           
           
Kommentit erotetaan käskystä ja parametreista "*"-merkillä, jota ei
           
joissain kääntäjissä tarvita,  vaan  välilyönti riittää pelkästään
           
erottimeksi. Ohjelmiin on hyvä  lisätä kommentteja,  koska muuten
           
ohjelman toiminnasta ei saa selvää enää puolen vuoden  kuluttua.
           
(Itse kuitenkaan en osaa/muista kommentoida ohjelmiani, joten eihän se
           
 välttämätöntä ole!)
           
           
           
Assembler- ohjelmien perustana on Atari-koneissa käyttöjärjestelmä TOS,
           
johon myöskin tutustumme aikaa myöten. Jokainen HYVINKÄYTTÄYTYVÄ ohjelma
           
käyttää TOSin rutiineja, jolloin ohjelma toimii kaikissa Atari-koneissa,
           
joissa TOS on. Tämä on erittäin tärkeää nykyisin, kun uusissa koneissa
           
on käytössä moniajo,  jolloin muutama ohjelma jakavat prosessorin
           
suorituskyvyn. Ohjelmat jotka "varastavat" kaiken tehon itselleen voivat
           
kaataa moniajosysteemin. Tämä on tärkeää muistaa, koska assembler-
           
ohjelmoijan on ITSE kannettava vastuu ohjelman "hyvästä käytöksestä".
           
Jos ohjelma varaa kaiken vapaan muistin, kaatuu kone aivan varmasti,
           
koska muutkin ohjelmat tarvitsevat osansa kakusta...
           
           
           
TOS käyttöjärjestelmä muistuttaa suuresti PC-koneista tuttua DOS(tm)
           
käyttöjärjestelmää. Tällaiset "kerrokselliset" käyttöjärjestelmät ovat
           
yleisiä, koska vain alimmat tasot joudutaan suunnittelemaan uusiksi
           
kun tuotetaan uusi tietokone.
           
           
           
   " Käyttäjä & kone "
           
           
           
      /---\
           
      |o o|      Sinä?
           
      | ^ |
           
      | * |
           
      \___/
           
           
           
       |
           
           
           
      AES       \
           
       |        Graafinen käyttöjärjestelmä
           
      VDI       /
           
       |
           
     GEMDOS      \
           
      / \        Tekstipohjainen käyttöjärjestelmä
           
    BIOS -- XBIOS    /
           
      \ /
           
    Koneen "kovo"    - Atari ST(m/fm/f/e)/Falcon/TT/Mega ST(e)...
           
           
           
Käyttöjärjestelmän osasia kutsutaan erilailla. Yksinkertaisin käyttö-
           
järjestelmän osanen on nimeltään BIOS (Basic Input/Output System,
           
"alkeellinen syöttö- ja tulostusjärjestelmä"), joka vastaa ruudulle
           
tulostuksesta ja printteristä, levyasemista ja muista alemman tason
           
tehtävistä. Suurinpiirtein samalla tasolla on XBIOS (eXtended BIOS,
           
"laajennettu BIOS "), jolla on harteillaan printterin konfiguroinnit,
           
RS-porttien tilat, keskeytykset (opit näistä joskus...), musapiiri,
           
ruudun värit... Nämä kaksi osaa hoitavat yhdessä kaiken "likaisen" työn.
           
GEMDOS on jo huomattavasti korkeammalla, koska se hoitaa massamuistin
           
kirjanpidot ja muistin varaukset. GEMDOS sisältää myös syöttö- ja
           
tulostusfunktiot,  jotka  ohjataan  (X)BIOS:lle   käsiteltäviksi.
           
Nämä osat pitävät koneen käynnissä ja mahdollistavat ohjelmien ajon.
           
Hyvänä esimerkkinä ovat ".TOS"- tai ".TTP"- päätteiset ohjelmat, jotka
           
eivät hyödynnä grafiikkaa. VDI hoitaa grafiikan likaiset työt, kuten
           
viivojen piirtelyn ja hiiren kursorin piirtämisen. Se vastaa myös siitä,
           
että Atari-koneella voi tehdä WYSIWYG (What You See Is What You Get,
           
"saat mitä näet") ohjelmia. AES vastaa mm. ikkunoista, menuista ja
           
".RSC"- tiedostoista. Nämä graafiset "taideteokset" piirretään VDI:n
           
kutsuilla. Jos ohjelmaan halutaan nopeutta, kuljetaan "Käyttäjä & Kone"
           
kuvaa ylhäältä alas,  jolloin  laitteistoyhteensopivuus  laskee ja
           
ohjelmointityöstä tulee hankalampaa.
           
           
           
Käyttöjärjestelmä on tärkeä osa konetta, koska jos sitä ei olisi,
           
joutuisi jokainen  ohjelmoija  tekemään  omat  rutiinit diskettien
           
lukemiseksi ja hiiren seurantaan. Toisaalta käyttöjärjestelmällä ei tee
           
mitään, ellei ole ohjelmaa. (Työpöytäkin on tarkkaan ottaen ohjelma!)
           
Vasta kun nämä kaksi yhdistetään, saavutetaan se uskomattoman kirjava
           
ohjelmistotarjonta.
           
           
           
           
           
Olemme nyt tarkastelleet hieman käyttöjärjestelmää, ja nyt voimme hiukan
           
perehtyä assemblerkäskyihin. Yleensä käytettyjä on vain muutama, mutta
           
niitä  yhdistelemällä  on  tämäkin   lehdenlukuohjelma   tehty.
           
Ehkä kaikkein  suosituin "assemblerkäskyperhe" on MOVE ("siirrä").
           
Nimensä mukaisesti näillä käskyillä siirretään tietoa paikasta toiseen.
           
Yksinkertaisin (ja yleisin) käsky on puhdas MOVE. Käskyn koko voi olla
           
tavu (.b), sana (.w) tai pitkä sana (.l). Otetaan muutama valaiseva
           
esimerkki:
           
           
           
    (tavu=byte, sana=word, pitkä sana=longword, toim. huom.)
           
           
           
Jos haluaisimme tallettaa luvun $1234 datarekisteriin kaksi (D2),
           
kirjoittaisimme:
           
           
           
  move.w #$1234,d2
           
           
           
Koska $1234 (4660) on pienempi kuin luku $ffff (65535) voidaan luku
           
tallettaa sanan kokoisena. Risuaita "#" taas tarkoittaa, että sen
           
jälkeinen luku on talletettava luku itse, eikä osoite josta luku
           
"noudetaan". ",D2" taas tarkoittaa, että kohteena on toinen data-
           
rekisteri (D2), pilkkuhan toimi erottimena! Toisaalta, jos haluaisimme
           
tallettaa luvun $12345678 samaan datarekisteriin, niin joutuisimme
           
käyttämään kokona pitkää sanaa (.l), koska luku $12345678 (305 419 896)
           
on suurempi kuin $ffff (65 535):
           
           
           
  move.l #$12345678,d2
           
           
           
Entäs jos haluammekin siirtää luvun, joka on suurempi kuin $ffffffff
           
(n. 4 000 000 000)?  Se ei ole  mahdollista  yhdellä käskyllä ja
           
rekisterien kokohan on 32 bittiä, jolloin ne eivät voisi edes moista
           
lukua varastoida!!!
           
           
           
Miten sitten kirjainmerkin siirron kanssa tulisi menetellä? Kirjaimia
           
esitetään luvuilla 0 ... 255 siten,  että ensimmäiset  32 merkkiä
           
(0... 31) ovat ohjauskoodeja, ja sen jälkeen tulevat graafiset merkit.
           
"A"-kirjainta esitetään luvulla $41 ja "B":tä luvulla $42. Olisi kuiten-
           
kin hankalaa muistaa  nämä luvut, joten jotta saamme A-kirjainta
           
esittävän luvun kirjoitamme "A" tai 'A'. Nyt jos haluamme tallettaa A-
           
merkin datarekisteriin 2 käy se seuraavasti:
           
           
           
  move.b #'A',d2
           
	
           
Koska datarekistereitä on vain kahdeksan kappaletta loppuisi meiltä
           
nopeasti varastointitila, ellei muistia olisi keksitty. Voimme tallettaa
           
lukuja muistiin kirjoittamalla "d2":n tilalle osoitteen, johon haluamme
           
luvun siirtyvän.
           
           
           
  move.b #'A',$12345678
           
	
           
Siirtää merkin "A" osoitteeseen $12345678. ÄLÄ KUITENKAAN tee näin,
           
koska jos koneessa ei ole 305 MEGATAVUA muistia niin käsky aiheuttaa
           
ohjelman kaatumisen (eli "pommituksen"). Miten siis voimme turvallisesti
           
siirtää tietoa muistiin. Vastaus on yksinkertainen: voimme antaa osoit-
           
teelle nimen. Ohjelmahan ladataan muistiin ja käyttöjärjestelmä laskee
           
meille osoitteen tarkan arvon.
           
           
           
  move.b #'A',kirjain
           
kirjain:
           
           
           
Nyt meillä on osoitteessa "kirjain" merkki A. Ainoa ongelma on, että jos
           
lukumme on suurempi kuin tavu ( >255 ), niin osoitteen pitää olla
           
parillinen. EMME SIIS VOI KIRJOITTAA:
           
           
           
  move.w #$1234,$54321
           
           
           
KOSKA $54321 on pariton osoite, ja kone pommittaa. Jos kuitenkin
           
kirjoitamme:
           
           
           
  move.w #$1234,luku
           
luku:
           
           
           
niin ongelmia EI synny, koska "luku" saa parillisen osoitteen!
           
           
           
Voimme myös siirtää tietoa osoitteesta toiseen tai datarekisteriin:
           
           
           
  move.b $4321,$12345
           
  move.w $1234,d2
           
  move.l tieto1,tieto2
           
	
           
ovat kaikki toimivia,  kunhan "tieto1" ja  "tieto2" ovat jossain
           
määriteltyjä. Pitää muistaa, että suoraan tiettyyn osoitteeseen kirjoit-
           
taminen (esim. move.b #1,$1234) on vaarallista. Kyseessäoleva osoitehan
           
voi sisältää ihan mitä tahansa, kuten minun kengännumeroni tai tiedon
           
siitä, saako koneen resetoida... Osa osoitteista on suojattu tällaisilta
           
"väärinkäytöksiltä". Näihin osoitteisiin käsiksi pääseminen on hankalaa
           
ja se vaatii supervisor (valvoja) tilaan siirtymisen (jonka opit
           
joskus 8-).
           
           
           
Seuraava pätkä on teoreettisesti toimiva:
           
           
           
luku:
           
  move.w luku,luku2
           
luku2:
           
           
           
MUTTA, mitä se tekee? Lähteenä on "luku", johon talletettuna on MOVE-
           
käsky itse ja kohteena on "luku2" eli seuraava muistipaikka. Eli MOVE-
           
käsky monistetaan. Jos ko. ohjelma ajettaisiin, ei virhettä synny, mutta
           
onko ohjelma tehnyt mitään järkevää? Ohjelman ajon jälkeenhän muistissa
           
olisi "luvusta" lähtien:
           
           
           
  move.w luku,luku2
           
  move.w ???,???
           
           
           
(???= on satunnainen osoite...)
           
           
           
MOVE käskyllä on myös monia muita käyttötapoja, joista tärkein on
           
"epäsuora  autodekrementoiva osoitus",  jolloin prosessori vähentää
           
osoiterekisterin  arvoa tietyllä arvolla ja  sitten siirtää luvun
           
saatuun osoitteeseen.  TOS ja 680X0 käyttävät osoiterekisteriä A7
           
pino - osoittimena. Tällöin A7 sisältää osoitteen uusimpaan pinoon
           
tallennettuun lukuun. Jos haluamme siirtää luvun 12 pinoon kirjoitamme:
           
           
           
  move.w #12,-(a7)
           
           
           
Aluksi prosessori noutaa osoiterekisteristä A7 sen sisältämän osoitteen.
           
Sitten siitä vähennetään 2 (koska .w = 2 tavua).  Ja saatu osoite
           
sijoitetaan takaisin  A7:aan ja  lopuksi luku 12 siirretään A7:n
           
sisältämään osoitteeseen! Jos kokona on .b vähennetään osoiterekisteriä
           
yhdellä, jos koko on .l on vähennettävä neljällä.
           
           
           
Huomaa, että pinoa käsiteltäessä on osoitteen oltava aina parillinen,
           
joten voimme käyttää vain kokoja .w ja .l !!!	 
           
           
           
Jos siis haluamme siirtää merkin "A" pinoon, kirjoitamme:
           
           
           
  move.w #'A',-(a7)
           
           
           
emmekä:
           
           
           
  move.b #'A',-(a7)
           
           
           
Mitä sitten tapahtuu, kun olemme siirtäneet pinoon luvun ja emme enää
           
tarvitse sitä? Voimme joko lukea luvun pinosta, tai vain lisätä pino-
           
osoittimen arvoa.
           
           
           
  move.w (a7)+,d2
           
           
           
lukee pinosta sinne siirretyn luvun ja lisää pino-osoittimeen kaksi.
           
Jos emme tarvitse lukua, voimme kirjoittaa:
           
           
           
  addq.l #2,a7
           
           
           
Tällöin pino-osoittimeen VAIN lisätään kaksi.
           
           
           
ADDQ on nopea versio käskystä ADD (lisää), haittana on se, että ADDQ
           
voi lisätä ainoastaan lukuja 1...8
           
           
           
Käyttöjärjestelmää kutsutaan laittamalla funktion numero pinoon ja
           
suorittamalla TRAP käsky. Tämän jälkeen korjataan pino.
           
           
           
  move  #1,-(a7)
           
  trap  #1
           
  addq.l #2,a7
           
           
           
Laittaa pinoon funktio C_conin (console input, merkinluku näppikseltä)
           
numeron (1)  ja kutsuu  GEMDOS:ia (TRAP #1).  XBIOS:sia kutsutaan
           
"trap #14", BIOS:sia "trap #13" ja AES/VDI:tä "trap #2", mutta koska
           
et tiedä vielä funktioiden numeroita, niin ÄLÄ yritä kokeilemalla niitä
           
selvittää. Voimme tulostaa merkin:
           
           
           
  move  #'A',-(a7)
           
  move  #2,-(a7)
           
  trap  #1
           
  addq.l #2*2,a7
           
           
           
Seuraavassa on  pieni assembler - ohjelma,  jonka  löydät myöskin
           
disketiltä  nimellä:  HELLO.S.  Jotta  saat sen käännettyä tulee
           
sinun ajaa GENST-ohjelma, jonka löydät paketista DEVPAC.ARC tältä
           
disketiltä. Sitten lataat sen ("load") ja käännät ("assemble") ja
           
kokeilet ("execute"). Ohjelmassa  on kommentit merkitty  alkamaan
           
"*":llä, joten huomaat ne helposti!
           
           
           
           
           
   *********************************************************
           
   *            HELLO.S             *
           
   *    Tehnyt: Lasse Sundström 1994          *
           
   *    Copyright 1994 Lasse Sundström         *
           
   *    Käyttö sallittu vain ST-KLUBI RY:n jäsenille  *
           
   *                            *
           
   * Ohjelma EI ole taidonnäyte, vaan yksinkertainen    *
           
   * esimerkki assembler-ohjelmasta!            *
           
   * En ota vastuuta ohjelman aiheuttamista henkisistä tai *
           
   * fyysisistä vaurioista.                *
           
   *********************************************************
           
           
           
alku:
           
* Tässä määritellään ohjelmaan paikka 'alku', johon voidaan vaikkapa hypätä
           
           
           
  lea   omapino,a7
           
* Otetaan oma pino käyttöön, jolloin voidaan vapauttaa muistia
           
           
           
  move.l #4096,-(a7)
           
* Laitetaan luku 4096 pinoon pitkänä sanana
           
           
           
  move.l #alku-256,-(a7)
           
* Laitetaan alku-kohdan osoite -256 pinoon (elikkä ohjelman todellinen
           
* alkuosoite). 
           
           
           
  clr   -(a7)
           
* Tyhjennetään seuraava sana pinoa (muista, että oletusarvo koolle on w)
           
           
           
  move  #$4a,-(a7)
           
* Laitetaan luku $4a pinoon sanana
           
           
           
  trap  #1
           
* Kutsutaan käyttöjärjestelmää(GEMDOS). Kutsun numero on viimeisin pinoon
           
* talletettu luku ($4a). Kutsu $4A on nimeltään "shrink memory" eli
           
* vapauta muistia. parametreinä on nolla,ohjelman tod. alku,ja paljonko
           
* jätetään. Kaikki parametrit laitetaan pinoon.Nyt moniajokin toimii!
           
           
           
  add.l  #12,a7
           
* Palautetaan pino normaaliksi. Eli lisätään parametrejä vastaava
           
* määrä pinoon pitkäsana-toimintona. (2*sana ja 2*pitkäsana = 2*2+2*4=12)
           
           
           
  move.l #heippa,-(a7)
           
* Laitetaan heippa-kohdan osoite pinoon
           
           
           
  move  #9,-(a7)
           
* Laitetaan luku 9 pinoon
           
           
           
  trap  #1
           
* Kutsutaan GEMDOS:sia. kutsun numero on 9 eli näytölle tulostus.
           
           
           
  addq.l #6,a7
           
* palautetaan pino. nyt käytetään ADD QUICK-käskyä, koska lisättävä
           
* luku on pienempi kuin 8. Se on huomattavasti lyhyempi ja nopeampi
           
* kuin add.l-käsky.
           
           
           
  clr   -(a7)
           
* laitetaan luku 0 pinoon
           
           
           
  trap  #1
           
* ja kutsutaan GEMDOSsia. kutsu 0 lopettaa ohjelman ajon.	
           
           
           
  heippa: dc.b  "Heippa! Ohjelma toimii sittenkin",13,10
           
* määritellään heippa-kohta ja laitetaan suluissa oleva teksti
           
* dataksi. Datahan tulostetaan näytölle. ",13,10" tarkoittaa, että
           
* kursori siirretään seuraavan rivin alkuun!
           
           
           
  dc.b  "Tämäkin rivi tulostui!",0
           
* tämä data-alue liitetään tuohon edelliseen, koska GEMDOS kutsu 9
           
* tulostaa merkkejä ruudulle kunnes kohtaa tavun, jonka arvo on nolla.
           
* ",0" tarkoittaa, että tavulle annetaan arvo nolla.
           
           
           
*   Ohjelma siis tulostaa näytölle:
           
* Heippa! Ohjelma toimii sittenkin
           
* Tämäkin rivi tulostui!
           
*   (siis tietysti ilman *-merkkiä, joka tekee rivistä kommentin!)
           
           
           
------------- loppu -------------
           
           
           
 Tämä oli siis ensimmäinen osa Lasse Sundströmin tekemästä assembler-
           
 kurssista. Tällä levykkeellä on DevPac 1- assemberkääntäjä, jonka
           
 avulla voit kokeilla edelläolevaa esimerkkiä ja tehdä omia ohjelmiasi.
           
           
           
 Tarkoitus on jatkaa tätä kurssia ja aloittaa mahdollisesti uusia
           
 ohjelmointikielistä kertovia artikkeleita. Ainakin C-kieli ja GFA
           
 Basic ovat mahdollisia, myös Pascalia voidaan ajatella jos Klubista
           
 löytyy joku Atarilla Pascalia käyttänyt.
           
           
           
 Toivomme palautetta kursseista ja tietoja siitä, mitä te, lukijat,
           
 toivotte. Otamme tietenkin mielellämme vastaan materiaalia teiltä.
           
           
           
    Ville Norrman, päätoimittaja

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003